Potrošači
Seniko studio
Vijesti
12.03.2011. (Ante Gavranović) Kako potrošača vratiti u središte interesa?
Uz Svjetski dan potrošača

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora dvodnevnim savjetovanjem obilježili su Dan potrošača čime se pridonijelo daljnjem educiranju i informiranju svih sastavnica koje utječu na položaj potrošača u našem društvu. Medijski pokrovitelj ovih skupova bila je Suvremena trgovina.

Savjetovanje je bilo podijeljeno na dva dijela. Prvog dana naglasak je stavljen na važnost provođenja edukacije i informiranja potrošača, kako na nacionalnoj, tako i regionalnoj odnosno lokalnoj razini. Drugog dana – u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom - pokušalo se ukazati na važnost edukacije i informiranja trgovaca i potrošača s posebnim naglaskom na reklamacijski postupak, a sve u cilju učinkovitijeg ostvarivanja prava potrošača.
Savjetovanje u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva
Podizanje javne svijesti

Zaštita potrošača područje je od javnog interesa, a razmjena iskustava i prakse na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini najbolji put da se odrede smjernice za budući razvoj
U radu prvog dijela savjetovanja sudjelovali su predstavnici lokalne uprave i samouprave, te udruga potrošača, a posebno je zapaženo izlaganje vezano za institucionalni i pravni okvir za djelovanje organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj, gdje se ukazalo na cjelovit rad, postignuća, rezultate i izazove.

Uvodnim izlaganjem skupu se obratila Đema Bartulović, Načelnica Odjela za zaštitu potrošača u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, koja je bila i glavni kreator ovog savjetovanja - od ideje do realizacije.

Značenje ovom dijelu savjetovanja dali su i predstavnici Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, Jean-Marie Moreau i Lino Molteni te, posebno, izlaganje potpredsjednice krovne potrošačke organizacije u Europskoj uniji - BEUC, gospođe Brede Kutin.

Državni tajnik u MINGORP-u Krešimir Rožman sažeo je temeljne probleme problematike na području zaštite potrošača naglašavajući da podizanje javne svijesti o zaštiti potrošačkih prava, edukacija i informiranje potrošača predstavlja jedan od temeljnih ciljeva politike zaštite potrošača, sukladno Nacionalnom programu zaštite potrošača za razdoblje 2009. - 2012.

Kao rezultat takvog pristupa Rožman ističe da su „dugogodišnje aktivnosti Vlade RH na provedbi politike zaštite potrošača rezultirale time da je hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije, a temeljem čega je i privremeno zatvoreno poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zdravlja“.
Dalje je naglašeno da je uz usklađeno zakonodavstvo potrebno i kontinuirano educiranje i informiranje javnosti o potrošačkim pravima, kako bi se potrošači mogli lakše snaći u mnoštvu nekad vrlo složenih propisa i jednostavnije ostvarivati svoja prava.

Edukacija se provodi u suradnji s udrugama za zaštitu potrošača, kroz suradnju s nevladinim sektorom kao jednim od nositelja potrošačke politike, putem jedinica lokalne i područne samouprave, edukacijom učenika i nastavničkog osoblja u školskim i predškolskim ustanovama, kroz edukativne materijale i, posebno, medije.

„Želio bih naglasiti da je zaštita potrošača područje od javnog interesa, a razmjena iskustava i prakse na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini najbolji put da se odrede smjernice za budući razvoj ovog područja“ – poručio je državni tajnik.

Predstavnik Delegacije EU u Hrvatskoj Jean-Marie Moreau također je upozorio kakvo se značenje i koju ulogu imaju potrošači u ukupnom životu svake zemlje i nastojanja Europske unije da stvori potreban pravni i ekonomski okvir u kojem svi dijelovi i sastavnice mogu normalno djelovati i pridonositi jačanju zaštite potrošača. U osvrtu na kretanja u Hrvatskoj Moreau je naglasio kako prihvaćanje zatvaranja poglavlja 28 najbolje govori da se ide ispravnim putom.
Breda Kutin, potpredsjednica BEUCA-a, ukazala je na niz aktivnosti koje provodi krovna potrošačka organizacija unutar Europske unije. Najveća nastojanja vezana su uz učinkovitost provedbe opširnog zakonodavnog okvira, za što je potrebno stalno, kvalitetno educiranje i informiranje potrošača. Nastojanja idu i u pravcu proširenja mogućnosti pristupa potrošača u rješavanju konkretnih pitanja (i sporova), ali i u traženju alternativnih rješenja.

Ukazala je i na potrebu preispitivanja mjesta potrošača u društvenim kretanjima svake zemlje, napominjuči da se u praksi javlja sve više netransparentnosti, što svakako koči i usporava proces osvješćivanja potrošača u borbi za svoja prava.

Opširno izlaganje Marine Lochert iz Odjela za opće programe Ureda za udruge Vlade RH pružilo je prisutnima mogućnost uvida u rad Ureda koji okuplja 32.775 registriranih udruga, 130 stranih udruga, 159 registriranih zaklada i 12 fundacija, oko 600 privatnih ustanova, 566 sindikalnih udruga i 57 udruga poslodavaca uz 26 sindikalnih udruga više razine i tri udruge poslodavaca više razine, zatim 51 vjersku zajednicu i 1988 pravnih osoba Katoličke crkve.

Prisutni su iscrpno obaviješteni o načinu financiranja udruga iz domaćih izvora, pri čemu je pobliže objašnjen način koordinacije davatelja financijske potpore na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnim razinama. Samo u 2009. financirano je 5611 projekata i programa na nacionalnoj razini, i za to je odobreno 529,6 milijuna kuna.

Dodamo li tome financijske potpore na županijskoj, gradskoj i općinskoj razini proizlazi da je u te svrhe ukupno izdvojeno 1,575 milijardi kuna. Istaknuti su glavni preduvjeti za ostvarivanje potpore iz javnih proračuna te osnovna mjerila za financiranje, s naglaskom na primjenu Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje prava na financijske potpore. Upoznati su i s raspoloživim fondovima EU za civilno društvo, što je vezano uz predlaganje projekata, pripremu natječajne dokumentacije i pripremu za korištenje strukturnih fondova.
Rasprava je dala niz poticajnih prijedloga za unapređenje suradnje udruga potrošača i lokalne uprave. Zanimljiv je primjer Grada Zagreba, koji ima tri koncepcije zaštite potrošača - korisnika javnih usluga. Prva se odvija kroz Vijeće za zaštitu potrošača, koje je savjetodavno tijelo gradonačelnika, druga kroz Povjerenstvo za reklamacije potrošača, a treća se odnosi na djelovanje udruga za zaštitu potrošača, kojih u Gradu Zagrebu ima desetak.

Grad-potrošači-udruga u ulozi partnera zanimljiv je način rješavanja pitanja zaštite potrošača koji se provodi u Varaždinu. Na nizu zajedničkih aktivnosti prikazani su primjeri suradnje i zajednički napori oko jačanja svijesti potrošača kroz daljnje educiranje i informiranje.

Iskustva Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske iz Splita i Saveza „Potrošač“ iz Zagreba ukazala su na način komuniciranja s potrošačima u njihovoj zaštiti. Aktivnosti se najčešće provode kroz edukaciju i informiranje, razne oblike savjetovanja, kampanje i inicijative, projekte, kao i kroz suradnju s institucijama i medijima.

Centar za edukaciju informiranja potrošača – CEIP prikazao je, uz animirani edukativno-promotivni film,vezan uz Dječje pravo na izbor, strateške ciljeve kako podizati javnu svijest o pravima potrošača putem edukativnih kampanja te jačati građanski aktivizam u kreiranju i provedbi javnih politika iz područja zaštite potrošača.
Nakon rasprave donijeti su i konkretni zaključci:

• Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i dalje će aktivno provoditi edukaciju i informiranje potrošača. Time će se podići ukupna razina znanja samih potrošača, ali i svih drugih dionika u provođenju politike zaštite potrošača.

• Zaštita potrošača je područje od javnog interesa, a stalna razmjena iskustava i praktičnih rješenja dobar temelj za budući rad.

• Postoji potreba kontinuiranog podizanja javne svijesti o pravima potrošača. To se posebno odnosi na edukaciju i informiranje potrošača kroz provedbu javnih kampanja o zaštiti prava i ekonomskih interesa potrošača na nacionalnoj i lokalnoj razini, organiziranje seminara, okruglih stolova, radionica i predavanja svim ciljnim skupinama na području zaštite potrošača.

• U tu svrhu treba stalno jačati integraciju potrošačke politike i suradnju svih dionika na promociji politike zaštite potrošača, i to kroz rad i djelovanje Ministarstva, lokalne uprave i samouprave, kao i udruga za zaštitu potrošača.

Savjetovanje u Hrvatskoj gospodarskoj komori
Veliki izazov domaćoj trgovini

Potrošač je danas isključivo cjenovno orijentiran i sve više je svjestan omjera cijene i kvalitete te svoga ukupnoga značenja za proizvodnju i trgovinu, što povećava pritisak na trgovinu koja ostvaruje prvi kontakt s potrošačima
Milica Rakuša Martulaš
Milica Rakuša Martulaš
Provedba politike zaštite potrošača – edukacija i informiranje potrošača i trgovaca bili su okvirna tematska cjelina drugog dijela savjetovanja u povodu Svjetskog dana potrošača. Naglasak je stavljen na odnos trgovine i potrošača, s posebnim osvrtom na reklamacijski postupak i primjere dobre prakse trgovaca u tom postupku.

Uvodnu riječ dala je Milica Rakuša Martulaš, direktorica Sektora za trgovinu pri HGK, a konferenciju je moderirao novinar i publicist Ante Gavranović.
Nadan Vidošević
Nadan Vidošević
Otvarajući ovaj dio Savjetovanja Nadan Vidošević, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, istakao je značajnu ulogu ponašanja potrošača, posebno kad je riječ o izboru proizvoda koji se nude na trgovačkim policama. Naznačio je kako je upravo potrošač onaj koji velikim dijelom opredjeljuje i kretanja u domaćoj proizvodnji.

Upozorio je na činjenicu da se trgovina, često i nespremna, morala uhvatiti u koštac s renomiranim trgovačkim lancima iz inozemstva, koju su nametali nove standarde i da je prva osjetila što znači borba za konkurentnu sposobnost, za koju se mora pripremiti cijelo hrvatsko gospodarstvo.

Razvoj hrvatskoga gospodarstva i uspješno nadmetanje s inozemnom konkurencijom može se ostvariti samo kvalitetom i konkurentnošću, a ne po svaku cijenu, posebno ne niskim cijenama i slabom kvalitetom. HGK već 14 godina provodi akciju „Kupujmo hrvatsko“ koja se dopunjava projektom dodjele prava na korištenje znakova „Hrvatska kvaliteta“ te „Izvorno hrvatsko“, pomoću čega se pokušava afirmirati kvalitetu, tradiciju, autohtonost i inovativnost domaćih proizvođača.
Dragutin Ranogajec
Dragutin Ranogajec
S tim se složio i Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, naglašavajući dvojnost u kojoj se nalazi: ujutro razmišlja kao trgovac, a poslijepodne kao - potrošač.

Po njemu, važno je pronaći potrebnu ravnotežu, kako taj odnos ne bi bio konfliktan nego zadovoljavajući za obje strane.

Ovakva savjetovanja predstavljaju konkretan doprinos unapređivanju odnosa trgovaca i potrošača, pri čemu podržava ideju da se planski afirmira hrvatske proizvode, što izravno utječe na stabilizaciju tržišta.
Krešimir Rožman
Krešimir Rožman
Državni tajnik Krešimir Rožman naglasio je da „zaštita potrošača znači odgovornost u prodaji roba i usluga, odgovornost u sigurnosti proizvoda, odgovornost u načinu formiranja i isticanja cijena i proizvoda, odgovornost pri prodaji proizvoda na potrošački kredit i odgovornost u oglašavanju.

Potrošači očekuju da se proizvođači i trgovci ponašaju u skladu s tim standardima. One koji to provode i promoviraju potrošači nagrađuju svojim zadovoljstvom i lojalnošću“.

Rožman je posebno naglasio kako je poslovni sektor uistinu svjestan da potrošač danas želi imati stvarnu mogućnost izbora, pristup informacijama i mogućnosti usporedbe, što im treba i omogućiti.
Ljerka Puljić
Ljerka Puljić
Ljerka Puljić, predsjednica udruženja trgovine pri HGK-i, poticajnim je izlaganjem ukazala na mjesto i ulogu trgovine u našem gospodarskom životu. Pritom je posebno naglasila sve žešću konkurenciju na području trgovine, s kojom na tržište ubrzano dolaze i novi standardi (i troškovi), bez da je domaća trgovina imala potreban vremenski okvir za prilagođivanje tim promjenama.

Proteklih 20 godina trgovina je u Hrvatskoj bilježila izrazito dinamičan razvoj, jer se među prvima sučelila s iznimno snažnom inozemnom konkurencijom, koja je sa sobom donijela i nove standarde, pa i standarde u odnosima prema potrošačima. U okviru toga stvara se i sve veća potreba za neposrednijim, kvalitetnijim i sadržajnim oblicima komunikacije s potrošačima, koji u tim kretanjima igraju važnu ulogu.

Činjenica je, naime, da su strani trgovački lanci, koji su ušli na hrvatsko tržište, najbolje organizirani lanci, s najmanjim maržama i najefikasnijim sustavima. To predstavlja stalni i veliki izazov domaćoj trgovini, osobito malim trgovcima. „U otežanim uvjetima poslovanja moramo se boriti da imamo najbolje aosrtimane i najpovoljnije cijene, a uz to stalno rastu potrebe za novim ulaganjima, pri čemu veliki pad marži dovodi do smanjivanja potrebnih sredstava za nova ulaganja“.

Ljerka Puljić je također naglasila kako sva istraživanja trendova ponašanja potrošača pokazuju kako su trenutno potrošači isključivo cjenovno orijentirani, s poraslom svijesti o odnosu omjera cijene i kvalitete proizvoda i usluge koja mu se pruža. „Potrošači postaju sve više svjesni samih sebe i svoga značenja za trgovačke i proizvodne tvrtke.

To je dodatni pritisak na trgovinu, pri čemu se nikad ne smije ispustiti iz vida činjenicu da se upravo kroz trgovinu ostvaruje prvi kontakt s potrošačima“. Svakako, najveći izazovi su kako stvoriti određene oblike partnerskih odnosa, bez nepotrebne konfrontacije, a da se pritom ostvaruju sva zakonska prava potrošača.

Osvješćenost potrošača je u stalnom porastu, pa treba racionalno u praksi ugraditi znanja koja su potrebna da u toj dvosmjernoj komunikaciji osiguravamo visoku zaštitu samih potrošača, ali i standarde koji štite trgovinu i trgovce.

„Najbolji put za to je osiguravanje visokih standarda rada, visoka razina kvalitete proizvoda, a posebno visoka razina usluga koje se pružaju potrošačima, a za koju su odgovorni sami trgovci“ – zaključila je predsjednica Udurženja trgovine pri GKH.
Boris Vukelić
Boris Vukelić
Govoreći o mjestu i položaju malih trgovaca-obrtnika Boris Vukelić, predsjednik Ceha trgovaca pri HOK-u, naglasio je teškoće s kojima se mali trgovci susreću u primjeni zakonskih odredbi, koje su često krute i nejasne.

Šuma propisa i šuma nadležnosti uzrokuju pravnu nesigurnost malih trgovaca, koji su ispali prave žrtve prilagođivanja zakonskim odredbama.
O zakonskim odredbama reklamacijskog postupka govorio je dr. Marko Baretić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pojasnio neke odredbe koje unose nemir i nesuglasje u redove trgovaca te otežavaju normalnu komunikaciju s potrošačima i njihovim udrugama.

Upozorio je da su sva nastojanja usmjerena na to kako izaći ususret interesima potrošača. On, međutim, smatra da je takav pristup u osnovi pogrešan, jer koncepcija zaštite potrošača polazi od toga da „potrošači dobiju pravedan udio u razvoju tržišnog gospodarstva, a ne pravo po svaku cijenu“.

To, drugim riječima, znači ostvarivanje racionalne zaštite potrošača, u kojoj se ostvaruje kvalitetna zaštita prava potrošača, ali štiti i drugu stranu – trgovca i proizvođača.

Očito je da je u 'zakonodavnoj histeriji' koja vlada posljednjih godina u našem društvu mnogo toga ostalo neusklađeno i nedovoljno transparentno. Očekuje se stoga da će, nakon završetka usklađivanja s pravnom stečevinom EU, doći do usaglašavanja i pročišćivanja pojedinih, ponekad neusklađenih, ponekad i vrlo teško provedivih odredbi.
Vedrana Filipović Grčić iz Državnog inspektorata priznala je teškoće s kojima se trgovci sučeljavaju u šumi propisa, uključujući i prava na zaštitu potrošača.

Lanac odgovornosti se naglo spušta na trgovce i trgovinu, o čemu počesto nedostaju spoznaje i potrebne informacije, osobito na nižim razinama, što otežava i rad inspektorima, koji su dužni provoditi zakonske odredbe.
U nastavku Savjetovanja iznijeti su konkretni primjeri dobre prakse trgovaca u reklamacijskom postupku. Tako su tvrtke Konzum, Mercator i Lantea prikazali kako se reagira na reklamacije i pritužbe potrošača.

Helena Klarić iz Konzuma d.d. o izlagala je o „Reklamacijskom postupku na primjeru tvrtku Konzum d.d.“, Tanja Dinić iz Mercatora-H d.o.o. govorola je o „Reklamacijskom postupku na primjeru tvrtke Mercator-H d.o.o.“, a Zrinka Kos iz Lantee d.o.o. izlagala je o „Reklamacijskom postupku u trgovini tekstilom - primjeri dobre prakse“.

Nenad Kurtović, predsjednik Saveza udruga za zaštitu potrošača iz Splita, iznio je najčešće probleme potrošača na području koje pokriva njegov Savez, a Sanja Želinski Matunec iz Hrvatske obrtničke komore primjere reklamacijskog postupka trgovaca obrtnika.

Ukazala je na činjenicu kako Centri za mirenje, od kojih se mnogo očekivalo, u praksi nisu dali posebne rezultate. Konkretno, Sudu časti HOK-e upućeno je prošle godine 250 pritužbi, dok je Centar za mirenje dobio samo četiri zahtjeva.
I na ovom dijelu Savjetovanja donijeti su određeni zaključci, koji će biti predmet razmatranja Udruženja trgovine i Ceha trgovaca:

• HGK i HOK će se svojim djelovanjem zalagati za stvaranje ravnoteže između interesa gospodarskih subjekata i potrošača na tržištu kao i za djelotvornu zaštitu potrošača kao osnovnu stečevinu civilizacijskog i demokratskog društva.

• HGK i HOK će, uz pomoć MINGORP-a, nastaviti s isticanjem primjera dobre prakse, jer je razmjena iskustava najbolji put da se nađu pravi standardi i mjerila zaštite potrošača.

• Ciljevi politike zaštite potrošača vezani su uz osiguranje racionalne zaštite, kako bi potrošači dobili pravedan udio u tržišnom gospodarstvu, ali ne na korist drugih.

• Predlažu se promjene u pojednostavnjivanju postupka reklamacije u okviru poslovne prakse trgovaca, s ciljem pružanje jasnih uputa potrošačima vezano uz reklamacije uz koontinuiranu edukaciju potrošača i trgovaca kako bi bilo što manje nesporazuma u provedbi politike zaštite potrošača.

• HGK i HOK će u suradnji za MINGORP-om koontinuirano raditi na unapređenju zakonodavstva vodeći se potrebom za uravnoteženjem interesa trgovaca i potrošača te poštujući ekonomske interse obiju strana.
TRI ČAROBNE RIJEČI

Kristina Horbec iz tvrtke Heraklea upozorila je zašto je važno kvalitetno usluživati svoje kupce. Pritom je navela tri čarobne riječi, koje daju velike efekte, a stvarno su jednostavne. Glase: Molim, izvolite i – Hvala!

Bilo bi lijepo (i ekonomski vjerojatno unosno) čuti u našim prodajnim mjestima te tri čarobne riječi što češće!!!

Povezani članci
16.12.15 Trgovina na malo
DZS: Potrošačke cijene u studenome pale 0,9 posto
16.11.15 Financije i gospodarstvo
DZS: Potrošačke cijene pale 0,9 posto, deflacijski pritisci i dalje jaki
15.10.15 Statistika
Potrošačke cijene pale 0,8 posto, jačaju deflacijski pritisci
29.09.15 Statistika
Hrvatski potrošači sve optimističniji, ali i dalje u negativnom raspoloženju
21.07.15 Vijesti
Rast povjerenja hrvatskih potrošača u trgovinu putem interneta
15.07.15 Statistika
DZS: stagnacija potrošačkih cijena drugi mjesec zaredom
27.05.15 Istraživanja
GfK: povjerenje njemačkih potrošača na najvišoj razini u 13 i pol godina
20.04.15 Zakon o zaštiti potrošača
Nepoštena trgovačka praksa: Potrošači bi trebali biti aktivni i informirani!
17.04.15 Inspekcijske službe
Inspekcija trgovina tekstilom i obućom - neoznačavanje proizvoda i nepridržavanje istaknute cijene
03.04.15 Vijesti
U nadzoru trgovačkih lanaca utvrđeno kršenje odredbi Zakona o zaštiti potrošača
13.03.15 Vijesti
Svjetski dan potrošača - 15. ožujka
15.01.15 Statistika
U prosincu potrošačke cijene pale 0,5 posto
13.01.15 Vijesti
Sezonsko sniženje ne dulje od 60 dana, a akcijsko od 30 dana
20.11.14 Potrošači
Potrošač mora biti informiran o onome što kupuje
14.11.14 Statistika
Makroekonomija: Potrošačke cijene blago porasle nakon osam mjeseci pada
07.11.14 Vijesti
RBA: Ne iznenađuje visoka razina pesimizma potrošača
23.06.14 Vijesti
Posustao optimizam europskih potrošača
20.06.14 Vijesti
Danska u 2013. najskuplja, Bugarska najjeftinija zemlja EU-a; Hrvatska ispod prosjeka
16.06.14 Trgovina na veliko
Makroekonomija: potrošačke cijene pale četvrti mjesec zaredom
16.04.14 Statistika
U ožujku nastavljen pad potrošačkih cijena na godišnjoj razini
03.03.14 Potrošači
Mimica: Hrvatska među zemljama s najslabijom potrošnjom unutar EU
27.02.14 Trgovina
Vlada: trgovci će morati isticati dvije cijene kod posebnih oblika prodaje
23.01.14 Vijesti iz regije
EK: osjetno poboljšano povjerenje potrošača u eurozoni i EU u siječnju
16.10.13 Istraživanja
Indeks povjerenja potrošača
23.07.13 Vijesti iz svijeta
Nastavljen rast povjerenja potrošača u svijetu, i u Hrvatskoj
16.07.13 Vijesti
GfK - Indeks povjerenja potrošača
15.07.13 Statistika
Prodaja u H&M-u poskočila u lipnju
05.07.13 Vijesti
Trgovci moraju obavijestiti potrošače o novoj, višoj cijeni cigareta
01.07.13 Korisne informacije
Radnici i potrošači, ovo trebate znati o svojim pravima u EU
07.05.13 Vijesti
GfK indeks povjerenja potrošača u ožujku blago porastao
02.05.13 Vijesti
Rast globalnog povjerenja potrošača, i u Hrvatskoj nešto bolje
14.11.12 Statistika
Inflacija u listopadu skliznula ispod 5 posto
29.10.12 Vijesti
Potrošačka klima i dalje bez naznaka oporavka
24.10.12 Vijesti
GfK indeks povjerenja potrošača na najnižoj razini
24.10.12 Financije i gospodarstvo
Zamrlo kreditiranje tvrtki
16.10.12 Statistika
Inflacija skočila na 5 posto prvi puta od 2008.
14.09.12 Statistika
Inflacija dosegnula 4 posto prvi puta od 2009.
23.08.12 Trgovina na malo
Hrvatima pri kupovini najbitniji omjer cijene i kvalitete
20.08.12 Vijesti
GfK: Hrvatski građani zabrinuti zbog krize kojoj ne vide kraj
23.07.12 Vijesti
GfK: Hrvatski potrošači ne nadaju se boljem životu
16.07.12 Statistika
Inflacija skliznula s 3,9 na 3,8 posto
16.07.12 Vijesti
GfK: Novi pad indeksa povjerenja potrošača
09.07.12 Financije i gospodarstvo
RBA analitičari: Ove godine bez snažnijeg porasta kreditiranja
03.07.12 Trgovina na malo
Trgovci na malo prilagodili su se krizi
28.06.12 Vijesti
"Potrošač" pozdravlja ukidanje naplate opomena
28.06.12 Financije i gospodarstvo
HUB: Naplata opomena dobra je za potrošače
19.06.12 Vijesti iz regije
Kruh u BiH skuplji nego u Srbiji i Hrvatskoj
18.06.12 Vijesti
Suradnja inspekcijskih službi Hrvatske i Mađarske u zaštiti potrošača
15.06.12 Vijesti
Korak naprijed u zaštiti potrošača: Odzvonilo naplati slanja opomena!
14.06.12 Statistika
Inflacija od 3,9 posto najviša u tri godine
02.05.12 Vijesti iz svijeta
Europljani štede na tehničkim uređajima
02.05.12 Vijesti
Savez udruga potrošača traži preispitivanje odluka o poskupljenjima struje i plina
23.04.12 Šira regija
Slab rast utječe na europske potrošače
23.04.12 Tvrtke i tržišta
Philips ostvario rast dobiti za 80 posto
17.04.12 Trgovina na malo
Ikea će prodavati i potrošačku elektroniku
16.04.12 Statistika
Na rast potrošačkih cijena u ožujku od 1,5 posto znatno utjecao veći PDV
10.04.12 Vijesti
Hrvatske potrošače europski zakoni štite samo na papiru
27.03.12 Vijesti
Potrošači i dalje u recesijskom raspoloženju
26.03.12 Trgovina na malo
Visok rast cijena voća i povrća
26.03.12 Vijesti iz svijeta
Neočekivani rast povjerenja potrošača u Italiji u ožujku
22.03.12 Vijesti
Gotovo polovina hrvatskih kućanstva jedva spaja kraj s krajem
14.03.12 Statistika
DZS: Rast potrošačkih cijena u veljači 0,6 posto u odnosu na siječanj
08.03.12 Vijesti
A.T. Kearney: Sve veći utjecaj kupaca starijih od 60 godina
07.03.12 Vijesti
Vjesnik: I uz 26 udruga, potrošači i dalje nezaštićeni
07.03.12 Vijesti
Konferencija povodom dana zaštite potrošača
29.02.12 Trgovina na malo
Vjesnik: Od sutra sve skuplje barem pet posto
28.02.12 Vijesti iz svijeta
Očekivanja njemačkih potrošača za ožujak blago poboljšana
23.02.12 Vijesti
Udruge potrošača predlažu zamrzavanje cijena goriva
21.02.12 Statistika
U siječnju sve kategorije prehrane bilježe rast cijena
03.02.12 Vijesti iz svijeta
Kvartalni gubitak Panasonica 2,6 mlrd dolara
30.01.12 Vijesti iz svijeta
Poslovno i potrošačko povjerenje poboljšano u eurozoni i EU
26.01.12 Vijesti iz svijeta
GFK: Poboljšana očekivanja njemačkih potrošača za veljaču
17.01.12 Financije i gospodarstvo
Deloitte: Usprkos krizi, rast će prodaja potrošačke elektronike
16.01.12 Statistika
DZS: Inflacija u prosincu na godišnjoj razini 2,1 posto
09.01.12 Vijesti
GfK: Snažan pad povjerenja hrvatskih potrošača u prosincu
09.01.12 Financije i gospodarstvo
RBA analiza: Rast kredita poduzećima 8,1 posto
20.12.11 Financije i gospodarstvo
Savez za zaštitu potrošača predlaže osiguranje kunskih depozita u stopostotnom iznosu
15.12.11 Statistika
Godišnja inflacija u studenome 2,6 posto
15.11.11 Statistika
Inflacija u listopadu dosegnula 2,6 posto
15.11.11 Financije i gospodarstvo
RBA Analize: Stambeni krediti porasli 6,5 posto
10.11.11 Vijesti
GfK: Potrošači u Hrvatskoj sve manje optimistični
19.10.11 Vijesti iz svijeta
Istraživanje GfK: Eskalirajuća kriza slabi Europu
14.10.11 Statistika
DZS: Inflacija u rujnu 2,2 posto
07.09.11 Financije i gospodarstvo
RBA: Krediti u godinu dana porasli 7 posto
25.08.11 Vijesti
Blagi pad povjerenja potrošača u Hrvatskoj
03.08.11 Financije i gospodarstvo
HNB: Ukupni krediti banaka 281,6 mlrd kuna
19.07.11 Vijesti iz svijeta
GfK: Raspoloženje potrošača u EU se popravlja
11.07.11 Trgovina na malo
Tržište tehničkih proizvoda široke potrošnje u Zapadnoj Europi polagano raste
15.06.11 Statistika
Inflacija u svibnju 2,5 posto
14.06.11 Trgovina na malo
Technomax u blokadi
08.06.11 Trgovina na malo
PD: Europatrade i dalje lider u prodaji, ali je Konikom sve bliže
02.06.11 Vijesti
Sustav zaštite potrošača treba još nadograđivati
09.05.11 Financije i gospodarstvo
RBA: Ukupni krediti u veljači porasli 8,4 posto
11.03.11 Vijesti
U HGK održana Konferencija „Provedba politike zaštite potrošača – edukacija i informiranje potrošača i trgovaca“
10.03.11 Vijesti
MINGORP - Konferencija o potrošačkim pravima
24.01.11 Vijesti
Hrvatski i portugalski potrošači najpesimističniji u svijetu
14.01.11 Financije i gospodarstvo
Večernji list: Prebijanje kredita plaća se i nakon ukidanja naknade
13.01.11 Vijesti
Europska komisija bez vizije i strategije o zaštiti potrošača
15.12.10 Neprehrambeni proizvodi
Zlatna jesen za tržište tehničkih proizvoda u Njemačkoj
09.12.10 Vijesti
Sustav zaštite potrošača pred kolapsom
25.10.10 Vijesti
Hrvatski potrošači među najpesimističnijima
05.10.10 Financije i gospodarstvo
HNB: I dalje rastu krediti poduzećima
28.09.10 Vijesti iz svijeta
Povjerenje potrošača u Njemačkoj na najvišoj razini u tri godine
16.09.10 Financije i gospodarstvo
Krediti stvarno rastu
15.09.10 Statistika
Godišnja inflacija u kolovozu 0,9 posto
12.09.10 Prehrambeni proizvodi
Kosor: Nadležne službe utvrdile da nema nepravilnosti u mesnoj industriji
12.09.10 Prehrambeni proizvodi
U Sloveniji otkriveni prehrambeni "falsifikati"
02.09.10 Financije i gospodarstvo
Krediti poduzećima u sedam mjeseci porasli 5 mlrd kuna
12.08.10 Vijesti
Tržišni policajci potrošačima vraćaju pravo na izbor
22.07.10 Financije i gospodarstvo
HNB: Građani sve teže vraćaju kredite
08.07.10 Vijesti
Poslovni dnevnik: Građanima stižu jeftiniji gotovinski krediti
18.06.10 Financije i gospodarstvo
Novi nenamjenski krediti PBZ-a uz kamatnu stopu 8,70 posto
17.05.10 Trgovina na malo
GfK: Rast tržišta tehničkih proizvoda i elektronike u zapadnoj Europi
13.05.10 Financije i gospodarstvo
Raiffeisen Consulting: Rast kreditiranja poduzeća u 2010.
19.04.10 Vijesti
Europski potrošači u krizi štede na razne načine
02.04.10 Financije i gospodarstvo
Krediti manji za 2,2 milijade kuna u prva dva mjeseca 2010.
15.03.10 Vijesti
Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske upozorava na neodrživost sadašnjeg načina financiranja udruga
10.03.10 Vijesti
Zagreb: Regionalni okrugli stol o zaštiti potrošača
03.03.10 Financije i gospodarstvo
Krediti stanovništvu smanjeni za 3,7 milijardi kuna
25.01.10 Vijesti iz svijeta
Povjerenje njemačkih potrošača oslabilo četvrti mjesec zaredom
01.12.09 Financije i gospodarstvo
Krediti samo u listopadu pali za 2,4 mlrd kuna
17.11.09 Vijesti
GfK: Hrvatska kućanstva ne očekuju poboljšanje životnih uvjeta
16.11.09 Financije i gospodarstvo
Banke i krediti tvrtkama u začaranom krugu
01.10.09 Financije i gospodarstvo
Krediti građanima smanjili se za 4 milijarde kuna
25.09.09 Financije i gospodarstvo
GfK: U Hrvatskoj počinje rasti povjerenje u banke
25.09.09 Vijesti iz svijeta
Njemačka: Rast povjerenja potrošača peti mjesec zaredom
10.09.09 Vijesti
Završen projekt CARDS 2004 Twinning "Daljnje jačanje kapaciteta na području zaštite potrošača"
10.09.09 Vijesti
Završen projekt "Daljnje jačanje kapaciteta na području zaštite potrošača"
03.09.09 Financije i gospodarstvo
Magazin Banka: Najrizičniji hipotekarni i nenamjenski krediti
01.09.09 Financije i gospodarstvo
Banke se ohrabrile: U srpnju 337 mil. kuna kredita građanima
18.08.09 Financije i gospodarstvo
Banke spremne za rast loših kredita, kapital nije ugrožen
03.08.09 Financije i gospodarstvo
Pad kredita stanovništvu
02.06.09 Financije i gospodarstvo
Krediti banaka državi porasli za 58 posto, a tvrtkama za 2 posto
29.05.09 Financije i gospodarstvo
Krediti poduzećima porasli samo 2 posto
21.05.09 Financije i gospodarstvo
Zakon o potrošačkim kreditima upućen u hitnu proceduru
01.05.09 Financije i gospodarstvo
Građani traže sve manje kredita
26.04.09 Financije i gospodarstvo
MMF udvostručje sredstva za kreditiranje i ublažava uvjete
21.04.09 Financije i gospodarstvo
Kriza zaustavila rast potrošačkih kredita
14.04.09 Vijesti
Europski potrošači se boje prikrivenih poskupljenja
10.03.09 Vijesti
Održana konferencija o zaštiti potrošača
03.03.09 Zaposlenost / plaće
Trećina zaposlenih ne osjeća krizu
02.02.09 Vijesti
EU: Nezadovoljni potrošači
04.12.08 Vijesti
GfK o tržištu kućanskih aparata
12.08.08 Vijesti
Nastavlja se pogoršanje potrošačke klime u Hrvatskoj
19.06.08 Vijesti
Europski potrošači najviše se žale na internetske transakcije
13.06.08 Vijesti
SSSH i HUZP traže odgodu poskupljenja struje do kraja 2008.
10.06.08 Vijesti
Najvećim potrošačima najskuplja struja
06.06.08 Statistika
Proizvođačke cijene porasle 8,7 posto
02.06.08 Financije i gospodarstvo
Hrvati zabrinuti stanjem ekonomije
30.05.08 Vijesti
Nisko povjerenje britanskih potrošača
28.05.08 Vijesti
Povjerenje potrošača u Francuskoj rekordno nisko
15.04.08 Vijesti
U ožujku godišnji rast potrošačkih cijena 5,7%
08.04.08 Financije i gospodarstvo
Eukonomist: Prilagodba EU izazvat će nova poskupljenja
28.02.08 Vijesti
Povjerenje potrošača u Francuskoj palo na rekordno nisku razinu
15.02.08 Tvrtke i tržišta
Atlantic: Odgovoran odnos prema potrošaču nema alternativu
14.02.08 Vijesti
HUP: Posjećenost trgovina uobičajena
08.02.08 Vijesti
HUP o najavljenom bojkotu kupnje
01.02.08 Trgovina na malo
Od danas niže cijene kruha, svježeg mlijeka i ulja
30.01.08 Vijesti
Cijene kruha, ulja i mlijeka do 12 posto niže
28.01.08 Vijesti
Polančec s predstavnicima trgovačkih lanaca o problematici rasta cijena
24.01.08 Vijesti
Polančec: Cijene kruha neće se mijenjati do iduće žetve
23.01.08 Vijesti
Sanader: Rast cijena neopravdan
23.01.08 Vijesti
Polančec očekuje pad nekih cijena
22.01.08 Vijesti
Profitna stopa hrvatske trgovine tri puta niža od europskog prosjeka
18.01.08 Šira regija
Kuneva poziva sudove članica EU da reguliraju prodaju iPhone-a
14.01.08 Vijesti
Polančec: Vlada će analizirati rast cijena
11.01.08 Inspekcijske službe
AZTN na promjene cijena reagira samo kada je narušeno tržišno natjecanje
07.01.08 Vijesti
Zbog poskupljenja SSSH najavio prosvjed
20.12.07 Statistika
Tržište kapitala: 2007. godina javnih ponuda i 'masovnog dioničarstva'
19.12.07 Vijesti
GfK o potrošačkoj klimi u Hrvatskoj
04.12.07 Vijesti
Za zaštitu potrošača 1,1 milijun eura iz pretpristupnog fonda EU
03.12.07 Vijesti
Tomšić: Električna energija neće poskupjeti 1. siječnja
01.12.07 Vijesti
EK: Predstavljanje projekta o zaštiti potrošača
20.11.07 Zakon o zaštiti potrošača
GfK: Većina građana ne zna za zakon o zaštiti potrošača
07.11.07 Prehrambeni proizvodi
UN očekuje visoku razinu cijena hrane i u 2008.
27.10.07 Vijesti
Susret poslodavaca s predstavnicima Udruge za zaštitu potrošača
12.10.07 Vijesti
Ceh trgovine HOK-a nezadovoljan odgađanjem zakona o trgovini
04.10.07 Trgovina na malo
U kolovozu rast cijena na malo i troškova života u Zagrebu
26.09.07 Trgovina na veliko
Sutra sudska odluka o zahtjevu za zabranom prikupljanja ponuda za dionice HT-a
31.08.07 Neprehrambeni proizvodi
Poskupljenje perilica rublja i hladnjaka zbog eko pravilnika
11.07.07 Zakon o zaštiti potrošača
Sabor o zaštiti potrošača
09.07.07 Statistika
DZS: Nastavlja se rast proizvođačkih cijena
28.06.07 Vijesti
Vlada uputila u Sabor novi Zakon o zaštiti potrošača
23.06.07 Neprehrambeni proizvodi
Potrošač: Kupnjom štedljivijih uređaja do uštede energije
14.06.07 Statistika
Godišnja inflacija u svibnju 2,2 posto
12.06.07 Statistika
Nastavlja se rast proizvođačkih cijena
11.06.07 Istraživanja
Potrošači vladaju Internetom
08.06.07 Prehrambeni proizvodi
Cijene hrane i pića u Hrvatskoj blizu prosjeka EU-a
28.05.07 Vijesti
Ljudska prava: Najveće zamjerke Hrvatskoj - provedba zakona
25.04.07 Vijesti
NHS: Građani u svibanj ulaze s kreditnom zaduženosti većom od 100 milijardi kuna
25.04.07 Statistika
Zagreb: rast proizvođačkih cijena
18.04.07 Udruga trgovine
Udruga trgovine o isticanju cijena na proizvodima
01.03.07 Vijesti
2007. godina edukacije potrošača u republici Hrvatskoj
22.02.07 Vijesti
Projekt CARDS 2002 - Jačanje kapaciteta na području zaštite potrošača
03.01.07 Seminari, konferencije
GfKinfo: Retail Summit 2007 u Pragu
30.12.06 Šira regija
Pad povjerenja njemačkih potrošača
21.12.06 Vijesti
Zagreb: Od 1. siječnja skuplji i Zagrebparking, Čistoća, Gradska groblja i Tržnice
30.11.06 Vijesti
Šibenik: Forum o pristupanju Hrvatske EU na temu zaštite potrošača
18.09.06 Financije i gospodarstvo
HNB zasad ne namjerava poduzimati antiinflacijske mjere
16.08.06 Vijesti
Vratiš kupljeno u roku 8 dana i dobiješ novac
03.08.06 Vijesti
Kupci ne znaju koliko ih zakon dobro štiti
18.07.06 Vijesti
Projekt „Informiranje o zaštiti potrošača“ za 2006. godinu
16.06.06 Istraživanja
I brendovi oblikuju prehrambeno ponašanje
17.05.06 Vijesti
Sudac nepravomoćno oslobodio Iliju Rkmana
16.08.05 Zakon o zaštiti potrošača
Zakon o zaštiti potrošača i pregled zakona i podzakonskih propisa
   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa