Seniko studio
Vijesti
14.11.2013. HUP ICT udruga predstavila novu organizaciju, vodstvo i smjernice rada za 2014.
HUP - ICT Udruga predstavila je smjernice za unaprjeđenje hrvatskog ICT sektora i gospodarstva. Jedan od ciljeva Udruge jest uspostavljanje bolje suradnje s državnim tijelima, među ostalim, i kako bi se javni servisi učinili dostupniji građanima te se tvrtke bolje pripreme za osvajanje inozemnih tržišta.

Danas je predstavljena nova organizacija HUP-ove Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti kao i program kojim se želi pridonijeti daljnjem razvoju ICT-a u Hrvatskoj.

U vodstvo Udruge HUP-ICT izabrani su predsjednik Adrian Ježina (član uprave tvrtke VIPnet) i dva dopredsjednika: Hrvoje Balen (član Uprave tvrtke Algebra) i Hrvoje Sagrak (direktor prodaje tvrtke Infodom). Gospodin Ježina je u svom pozdravnom govoru naglasio: „Kao odgovorne tvrtke i pojedinci, radom u Udruzi dat ćemo svoj doprinos u izgradnji konkurentnijeg gospodarstva i društva.

Smatramo da imamo sve potrebne reference: znanja, vještine, iskustvo i resurse. Jedina smo strukovna udruga sa statusom socijalnog partnera Vlade, okupljamo najznačajnije predstavnike ICT sektora u Hrvatskoj dok naši članovi zapošljavaju više od 16.000 djelatnika.“

Od osnivanja Udruge kontinuirano se naglašava potreba povećane primjene tehnologije i korištenja poslovnih rješenja i znanja u ukupne poslovne procese jer se time povećava konkurentnost svakog gospodarskog subjekta, bez obzira na njezinu veličinu.

Do danas HUP ICT ostaje jedina reprezentativna udruga poslodavaca koja kao HUP-ova granska udruga i socijalni partner ima svoje predstavnike u Gospodarsko socijalnom vijeću (GSV) i svi ostalim relevantnim tijelima i skupinama koje odlučuju o politikama i strateškim smjernicama vezanim uz ICT.

Radi maksimiziranja učinka HUP ICT-a, Unutar Udruge oformljene su posebne radne skupine i definirani ciljevi kako bi predstavnici privatnog sektora svojim stručnim znanjima i iskustvom pridonijeli stvaranju kvalitetnijeg zakonodavnog/institucionalnog i poduzetnički poticajnijeg okruženja za razvoj ICT industrije.

„Prema ovogodišnjim podacima objavljenim u sklopu globalnog istraživanja Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) o informacijskoj tehnologiji, Hrvatska se po ICT konkurentnosti našla na 51. poziciji od ukupno 144 zemlje.

Zbog toga Udruga iznimno važnim drži jačanje dijaloga i suradnje predstavnika gospodarstva i javne vlasti te znanosti i obrazovanja što je ključni uvjet za postizanje jačeg razvoja informatičke i komunikacijske industrije u Hrvatskoj te ujedno i osnova za privlačenje novih investicija.

Također, jedan od ciljeva HUP ICT Udruge jest i veća suradnja s državnim tijelima jer je iznimno je važno da se definira potrebna legislativa i pravni okvir za kvalitetnije usmjeravanje ICT industrije.“, naglasio je g. Ježina.
Prema analizi koju je za HUP ICT tijekom studenog 2013. pripremila analitička tvrtka Bisnode, hrvatski ICT sektor (kategorije J61 i J62) obilježava udio od čak 34% dodane vrijednosti u prihodu tvrtki.

Gledano samo kroz segment računalnog programiranja, čak i u kriznoj 2012. godini neto izvoz hrvatskih IT tvrtki i broj zaposlenih je rastao. Prihodi iz inozemstva nadmašili su u ovoj kategoriji 1,065 milijardi kuna, dok je broj zaposlenih u segmentu računalnog programiranja veći od 9.300 djelatnika.

Upravo zbog svega navedenog, država bi trebala preuzeti aktivniju ulogu u stvaranju poduzetničke klime za njen daljnji rast i razvoj, a pogotovo u segmentu što učinkovitijeg poreznog rasterećenja rada, koji je u ICT sektoru dominantna stavka.

Potrebno je i dalje raditi na tome da se javni servisi poboljšaju i učine dostupniji građanima, no država treba razmotriti mogućnost da uz to što će sve više investirati u IT, ujedno i postane katalizator razvoja ove gospodarske grane.

Nedostatak odgovarajućeg broja kvalificiranog ICT kadra bit će veliki problem inovativnim organizacijama i poduzećima u javnom i privatnom sektoru koje odluče aktivnije krenuti u osvajanje inozemnih tržišta.

U tom smislu važno je poticati visoko obrazovanje ICT radne snage i njihovu bitno bržu integraciju u gospodarstvo, što je zahvaljujući i predstavnicima HUP ICT udruge uključeno u ključni obrazovni dokument Republike Hrvatske – Strategiju razvoja znanosti i visokog obrazovanja.

Prioriteti koje je novo vodstvo udruge definiralo su: izvoz i međunarodna suradnja, EU fondovi i regionalni razvoj, e-Poslovanje/e-Uprava, razvoj ICT sektora, obrazovanje i zapošljavanje te međusektorska suradnja.

Kao operativni prioritet najavljeno je da se u sljedećih par mjeseci mora izraditi analiza mogućih ekonomskih učinaka ICT sektora na hrvatsko gospodarstvo, kao i Unutar HUP- ICT Udruge definirano je šest radnih skupina čiji rad se odvija u užim koordinacijama otvorenim za sve zainteresirane članove, a koje djeluju uz koordinaciju predsjednika i izvršnog odbora.

Tematske radne skupine mapirane su na prioritete EU Digitalne Agende, ali i parametre kojima se određuje WEF Networking Readiness Index. Ciljeve rada pojedinih radnih skupina donosimo u nastavku.
1. E-POSLOVANJE/E-UPRAVA, voditeljica Blaženka Urbanke, HSM informatika
 • donijeti odluku da država u javnoj nabavi prihvaća e-račun; očekuje se da će prihvaćanje e-računa u javnoj nabavi u EU biti obaveza 2015. ili 2016. godine.
 • donijeti zakonodavni okvir za konverziju dokumenata, koji će omogućiti vjerodostojnost elektroničkih dokumenata nastalih skeniranjem ili konverzijom iz drugih elektroničkih formata; cilj je pojeftiniti i pojednostaviti procesiranje i naročito arhiviranje dokumenata (sada se čuvaju papirnati izvornici) što će ostvariti enormne uštede. Ne možemo niti zamisliti koliko tisuća tona papira nepotrebno otisnutih trenutno leže po različitim skladištima, ormarima, podrumima...

Navedene mjere za unaprjeđenje ePoslovanja mogu u relativno kratkom vremenu i uz manje administrativne aktivnosti proizvesti značajne dobrobiti i uštede. Prema procjenama iz Strategije elektroničkog poslovanja, javna uprava samo prihvaćanjem e-računa može uštedjeti između 40 i 54 milijuna eura godišnje.
2. IZVOZ I MEĐUNARODNA SURADNJA, voditeljica Amera Zulić Vrabec, IN2
 • U cilju promocije proizvoda i usluga hrvatske ICT industrije detektirati primjere dobrih rješenja implementiranih u sustavnima državne i/ili lokalne uprave. U tom smislu zalagat ćemo se za: definiranje grupe/niše takvih rješenja; izradu kataloga IT rješenja u vlasništvu države, lokalne samouprave, državnih IT tvrtki (APIS IT, FINA, CARNet, SRCE,…); osmišljavanje programa bilateralne pomoći drugim zemljama u razvoju, a korištenjem know-how razvijenog u Hrvatskoj i implementiranom u spomenutim IT rješenjima; promoviranje uspješnih projekata/rješenja u Hrvatskoj i na vanjskim tržištima
 • Definirati zanimljiva vanjska tržišta uz pomoć gospodarske diplomacije (aktivno uključivanje Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva gospodarstva)
 • Aktivno uključiti tijela državne uprave i njihove zaposlenike kao eksperte, zajedno s ICT tvrtkama na javna nadmetanja izvan Hrvatske
3. RAZVOJ ICT SEKTORA, voditelj Ratko Mutavdžić, Projektura

Sektor za razvoj ICT-ja koncentriran je na dva bitna faktora, koji trenutno imaju najveći učinak na razvoj lokalnog tržišta ali i otvaranje novih poslovnih mogućnosti:
 • Uvođenje povezivanja, razvoja i koncentracije novog (startup) poduzetništva kroz kreiranje posebnih akcija i inicijativa ali i općeniti razvoj nacionalnog startup programa. Program će tražiti suradnju svih postojećih organizacija takvog tipa poduzetništva (npr. CISEX, Osijek Software City, ZIP, pojedinačni inkubatori i razvojne agencije i slično).
 • Uvođenje uspostavljanja pravila upravljanjem nadzora i revizije IT projekata, poglavito u državnoj upravi s specifičnim fokusom na pripremu IT projekata (javna nabava), formalno upravljanje IT projektima, formalni nadzor projekata, obaveza revizije IT projekata i informacijskih sustava te obveza edukacije odgovornih djelatnika o upravljanju projektima i projektnim rizicima. Očekujemo podizanje nivoa transparentnosti, participacije i suradnje između javnog i privatnog sektora ali i javnog sektora te građana, odnosno NGO/CSO organizacija.
4. OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE, voditelj Hrvoje Balen, Algebra

Podloga za rad ove skupine nalazi se u zadnjim preporukama za razvoj ICT sektora koje je Udruga predstavila prije tri godine, a nakon predstavljanja izvješća o stanju hrvatskog ICT sektora
 • Nastavak suradnje s Nacionalnim koordinacijskim tijelom za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije na razvoju Strategije, ali i kasnijoj provedbi iste, kako bi se povećao broj diplomiranih ICT stručnjaka na institucijama visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Rad na projektima i inicijativama EU koje adresiraju zapošljavanje, poticanje malih i srednjih poduzetnika na informatizaciju te obrazovanje nastavnika kroz inicijativu „Grand Coalition for Digital Jobs“ – uspostava ICT inovacijskih vaučera, osnivanje nacionalne koalicije za digitalna radna mjesta (National Grand Coalition for Digital Jobs), mogućnosti sudjelovanja u „Opening Up Education“
 • Daljnje povezivanje gospodarstva i obrazovanja, kroz razvoj sustava praktične nastave, s naglaskom na STEM zanimanja, ali i uključivanje gospodarskih subjekata u pomoć obrazovnim institucijama na primarnoj i sekundarnoj razini kako bi se pomoglo istima u podizanju razine tehničkih znanja mladih kako bi uspješnije mogli završavati ICT studije
 • Aktivnosti na promociji inženjerskih i posebno ICT zanimanja među mladima – cjelogodišnji EU projekt „eSkills for Jobs 2014“
5. EU PROGRAMI I REGIONALNI RAZVOJ, voditelj Ivan Ante Nikolić, Blink

Zbog činjenice da RH očekuje na godišnjoj razini alokaciju maksimalno 2% BDP-a kroz EU fondove, što je oko 1 milijarda EUR, ciljevi radne skupine su:
 • stimulirati efikasnije korištenje sredstava iz strukturnih fondova EU među poduzetnicima i omogućiti pravovremenu apsorpciju dostupnih sredstava
 • razviti suradnju s nadležnim institucijama kroz sudjelovanje u radnim tijelima
 • razviti suradnju s poduzetničkim potpornim institucijama, kao što su regionalne razvojne agencije, poduzetnički centri, poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi, institucije poduzetničkog obrazovanja.
 • pratiti korištenje sredstava te raditi na što većoj alokaciji sredstava namijenjenih ulaganjima u ICT
6. RADNA SKUPINA: MEĐUSEKTORSKA SURADNJA, nositelj predsjednik Adrian Ježina, VIPNet, do odluke o voditelju

Navedena radna skupina imat će za zadatak poticati suradnju s tvrtkama i organizacijama iz ne-ICT segmenta, a napose pomagati u stvaranju poticajnog okruženja za male i srednje tvrtke u procesima informatizacije.

Povezani članci
17.08.16 HUP
HUP od političkih stranaka i koalicija ponovno traži konkretne odgovore o načinu rješavanja ključnih problema
20.04.16 HUP
Nameti opterećuju poduzetnike, treba ih smanjiti - HUP
14.04.16 HUP
Potvrđeno da poreza na slatkiše neće biti
29.03.16 HUP
HUP predao ministarstvu prijedloge za reformu sustava javne nabave
01.12.15 Karijere
Damir Zorić predsjednik HUP-Udruge financijskog poslovanja
15.07.15 Financije i gospodarstvo
Godišnji prihod ICT sektora premašio 21 mlrd kuna
07.07.15 Vijesti
HUP kod Hrvatske stranke umirovljenika o 16 pitanja
03.07.15 Vijesti
HUP kod Predsjednice RH na temu 16 pitanja
02.07.15 Vijesti
HEP i RWE osnovali zajedničku tvrtku za projekte obnovljivih izvora energije
08.06.15 Vijesti
HUP pozvao političare na odgovornost u predizbornoj komunikaciji
27.05.15 HUP
HUP: Ne ocjenjujemo Vladu nego tražimo odgovore stranaka
21.04.15 Edukacija
Pokrenuti prvi dugoročni koraci u povezivanju tržišta rada s visokim obrazovanjem!
10.04.15 HUP
Najveća hrvatska udruženja proizvođača lijekova potpisala sporazum o suradnji
25.03.15 Edukacija
Suradnja Akademije Zagrebačke burze i Hrvatske udruge poslodavaca
05.03.15 Seminari, konferencije
Međunarodna konferencija “Jačanje uloge žena u gospodarstvu”
02.12.14 Vijesti
Ovu godinu poslodavci ocijenili izrazito teškom, ne očekuju poboljšanje ni u 2015.
09.10.14 Vijesti
Osnovana HUP-Koordinacija nebankarskih institucija na financijskom tržištu
29.09.14 Karijere
Gordana Deranja predsjednica Hrvatske udruge poslodavca
02.09.14 Vijesti
Dostupna potpuna kontrola meda na hrvatskom tržištu
04.07.14 Vijesti
HUP: Ustavni sud ukinuo retroaktivno oporezivanje dividende
05.06.14 Vijesti
Lidija Horvatić izabrana u Upravni odbor Međunarodne organizacije rada
09.05.14 Vijesti
71 posto ICT poslodavaca otvarat će nova radna mjesta
17.04.14 Vijesti
HUP: Ponovo se pribjegava najjednostavnijim rješenjima
11.04.14 Vijesti
HUP: Nova opterećenja ugrožavaju investicije i urušavaju gospodarstvo
19.03.14 Vijesti
HUP i Algebra najavljuju besplatne radionice o EU natječaju "Primjena ICT-a za poboljšanje poslovnih procesa" u Zagrebu i Splitu
10.03.14 Zdravlje
Ugrožen rad malih ljekarni
13.02.14 Vijesti
HUP predstavio mjere hrvatskog gospodarskog oporavka Europskoj komisiji
03.02.14 Vijesti
20 hrvatskih tvrtki zainteresirano za gradnju prvog svjetskog fuzijskog reaktora
15.01.14 Vijesti
HUP-koordinacija za duhanske proizvode - Obvezatan standard za sve zemlje članice EU
10.12.13 Vijesti
Poslodavci općem stanju u gospodarstvu dali čistu jedinicu
22.11.13 Vijesti
Vodstvo HUP-a zabrinuto zbog daljnjeg urušavanja gospodarstva i nastavka krize
14.11.13 Vijesti
Povećanje stope PDV-a u turizmu - dugoročno jako loša odluka
07.11.13 Vijesti
Osnovana HUP-Koordinacija tvrtki iz uslužnih djelatnosti
30.09.13 Vijesti
Mudrinić: stanje je blizu alarmantnog
23.08.13 Vijesti
HUP Dalmacije protiv zatvaranja objekata, umjesto toga predlaže blokadu računa
22.08.13 Vijesti
Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja inicijativu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
05.07.13 Karijere
Glavni direktor HUP-a izabran u gospodarsko socijalno vijeće EU
18.06.13 Vijesti
Čavlović Smiljanec: porezni sustav pomaže gospodarstvu
13.06.13 Karijere
Zoran Maksić na čelu HUP-Koordinacije za duhanske proizvode
08.05.13 Vijesti
HUP: Vlada mora liberalizirati ulagačku klimu
07.05.13 Vijesti
Mudrinić: Uvjeti za investicije nisu povoljni
03.05.13 Vijesti
HUP trend: Pad pouzdanja poduzetnika u industriji
02.05.13 Vijesti
HUP: Damir Skender novi predsjednik Vijeća članova
12.04.13 Vijesti
Hrvatska ICT industrija dinamična je grana koja ima dobar potencijal za daljnji rast
10.04.13 Zakoni/Pravilnici
HUP: rješenje Ustavnog suda potvrđuje dvojbenost izmjena Zakona o porezu na dohodak
10.04.13 Vijesti
HUP: povećanje minimalne plaće ugrožava 50.000 radnih mjesta
12.03.13 Financije i gospodarstvo
Do kapitala pomoću "equity" fondova
07.02.13 Vijesti
Pri HUP-u osnovana Udruga za energetiku
18.12.12 Vijesti
Kreditne unije i HUP: 10 mil. kuna za kreditiranje i mikrofinanciranje gospodarskog razvitka
17.12.12 Vijesti
HUKU i HUP potpisali sporazum o poslovnoj suradnji
05.12.12 Vijesti
HUP: Vlada nije poboljšala uvjete poslovanja
30.11.12 Financije i gospodarstvo
HUP: Linić potiče antipoduzetničku klimu
28.11.12 Financije i gospodarstvo
HUP: U 2013. nastavak teškog stanja u gospodarstvu
14.11.12 Vijesti
HUP nositelj Global Compacta za Hrvatsku
12.11.12 Vijesti
Savjet HUP-a: Hrvatska ima potencijal za rast i razvoj
25.10.12 Vijesti
HUP traži ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona
16.10.12 Vijesti
HUP: Obrazovanje strateški element konkurentnosti gospodarstva
25.09.12 Vijesti
Ivica Mudrinić novi predsjednik HUP-a
22.08.12 Vijesti
HUP podržava Vladino uvođenje reda, Čačić obećava bolju komunikaciju
31.05.12 Vijesti
HUP: Ergović više nije predsjednik; udrugu do izbora novog vodstva vodi Miloloža
16.05.12 Vijesti
Dan poduzetnika: Jačati poduzetničku klimu
16.05.12 Financije i gospodarstvo
Milanović: Pokušavamo uvesti red i proširiti prostor slobode
12.03.12 Vijesti
HUP nezadovoljan učinkom Vladinih mjera gospodarskog oporavka
21.02.12 Vijesti
HUP zadovoljan prvim potezima Vlade, ali traži više odlučnosti i hrabrosti
02.02.12 Vijesti
HUP zabrinut praksom socijalnog dijaloga bez poslodavaca
26.01.12 Vijesti
HUP zadovoljan Vladinim proračunskim projekcijama
30.12.11 Vijesti
HUP podupire vladina nastojanja da riješi gospodarske probleme
20.12.11 Vijesti
Poslodavci očekuju promjene
29.09.11 Vijesti
HUP priprema ocjene stranačkih gospodarskih programa
08.08.11 Tvrtke i tržišta
Završena transakcija - Vipnet preuzeo B.net
10.06.11 Vijesti
HUP o završetku pregovora s EU
06.06.11 Vijesti
Majetić: EU nije bajka, ali nemamo izbora
03.06.11 Vijesti
U ponedjeljak Dan poduzetnika HUP-a
02.06.11 Vijesti
HUP predstavio premijerki gospodarski program
31.05.11 Vijesti
HUP: Zemljišne knjige su glavni uzrok nekonkurentnosti
25.05.11 Vijesti
Dan poduzetnika ove godine pod nazivom "Hrvatski poslodavci na prekretnici"
03.03.11 Vijesti
HUP osnovao Koordinaciju proizvođača i priređivača zabavnih igara
23.02.11 Vijesti
Ivan Ergović novi predsjednik HUP-a
17.02.11 Vijesti
HUP predstavio Platformu za novi hrvatski dogovor
11.02.11 Vijesti
HUP traži veću odlučnost Vlade
15.12.10 Vijesti
HUP: Iduća godina bit će još teža
29.11.10 Financije i gospodarstvo
Poslovni dnevnik: Poduzetnici prijavili zastoje u projektima teškim 500 mil. €
08.11.10 Vijesti
HUP osnovao Centar za pomoć investitorima
07.10.10 Vijesti
HUP u povodu Međunarodnog dana dostojanstvenog rada
21.09.10 Vijesti
Davor Majetić: Četiri prioriteta HUP-a
15.09.10 Vijesti
Davor Majetić imenovan glavnim direktorom HUP-a
13.09.10 Vijesti
Poslovni dnevnik: Traži se predsjednik HUP-a
24.08.10 Vijesti
Poslodavci: Rebalans je nastavak dosadašnje ekonomske politike
29.06.10 Vijesti
HUP upozorava na posljedice gospodarskog usporavanja
13.04.10 Vijesti
HUP o poslovnom ambijentu: Problem su nesigurne investicije i skupi energenti
05.03.10 Vijesti
Kosor i HUP najavili nove mjere za pomoć gospodarstvu
12.11.09 Vijesti
HUP: Guši nas nelikvidnost i nedostatno financiranje
21.10.09 Vijesti
HUP predlaže drukčiju Vladu
14.05.09 Vijesti
Podrška HUP-a gospodarskim smjernicama Grada Zagreba
24.04.09 Vijesti
Damiru Kuštraku novi mandat predsjednika HUP-a
21.01.09 Vijesti
APIU i HUP potpisali ugovor o poslovnoj suradnji
01.12.08 Vijesti
Hrvatska na dobrom putu prema integraciji u tržište EU
26.11.08 Vijesti
HUP zahtijeva nulti deficit i podržava reformu zdravstva
11.11.08 Vijesti
Konstituiran Savjet HUP-a
23.10.08 Vijesti
HUP predlaže mjere za ublažavanje utjecaja svjetske krize u Hrvatskoj
04.07.08 Vijesti
Prekinuta diskriminacija u financiranju pripravnika VSS u zdravstvu
12.06.08 Vijesti
Zdravstvene Udruge HUP-a u Ministarstvu zdravstva
03.06.08 Vijesti
Novi saziv Izvršnog odbora HUP-a
16.05.08 Vijesti
HUP podržao dogovor o minimalnoj plaći
23.04.08 Vijesti
HUP najavio međunarodnu konferenciju o gospodarskim kretanjima
28.03.08 Vijesti
HUP: Osnovan Centar za poslodavce jadranske regije
14.11.07 Vijesti
Sastanak Koordinacije trgovaca motornim vozilima
30.10.07 Vijesti
Razgovori poslodavaca i političkih čelnika
24.10.07 Vijesti
HUP najavio susret s prvacima političkih stranaka i ICT Forum
05.09.07 Vijesti
Poduzetnici pripremaju zahtjeve za novu Vladu
04.09.07 Vijesti
HUP jedini od poslodavačkih udruga ispunjava kriterije za članstvo u GSV-u
03.07.07 Vijesti
Delegacija hrvatskih trgovaca u posjetu Španjolskoj
15.05.07 Vijesti
Hrvatski poslodavci: nova industrijalizacija Hrvatske
29.03.07 Vijesti
HUP o Zakonu o minimalnoj plaći
17.10.06 Vijesti
Izvršni odbor Udruge trgovine
04.10.06 Ekologija
Prikupljeno pola milijarde boca
07.07.06 Šira regija
HUP - Prezentacija "Industrijska politika i poduzetništvo"
02.07.06 Vijesti
Specijalizacija za sve segmente trgovačke djelatnosti
   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa