Seniko studio
Broj 3/2006
Izdvajamo iz broja:
Strateški okvir ili spisak želja? - Ante Gavranović
Nove investicije u Unijapapiru - Goran Pavlović
Suvremeni brand management (1) - Zvonimir Pavlek
Uloga, kreiranje, testiranje i izbor imena robne marke – branda u suvremenoj trgovini i komunikacijskom sustavu marketinga (4) - Josip Šintić
Pilot natjecanje u tehnici prodaje za učenike srednjih trgovačkih škola «Prodavači 2006. – Commessi 2006.» - Dubravka Liebl
"Medijska obratnica" - Uredništvo
Broj 3/2006
Tema broja
Državni inspektorat u procesu pridruživanja EU Nataša Weiss
Zaključivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu 01. veljače 2005.g. uspostavljeni su ugovorni odnosi između Republike Hrvatske i Europske unije.

Svaka zemlja koja želi postati članicom EU mora ispuniti određene uvjete kako bi po svom priključivanju Uniji mogla funkcionirati u sklopu njezinih sustava i već utvrđenih pravila, stoga i RH mora razvijati strukture sukladne onima u Europskoj uniji. Tako se i nadzor nad tržištem mora razvijati iz nacionalnih aktivnosti prema modelu i praksi Europske zajednice.

Nema preciznog europskog modela kako osigurati nadzor nad tržištem – to je nacionalni zadatak s jakim europskim vezama.

Sukladno procesu usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske Unije (Acquis communautaire), između ostalog, potrebno je postići slobodan protok robe i visoku razinu zaštite potrošača.

Da se to postigne potrebno je, uz ostalo, i jačanje suradnje sa Carinskom službom RH u cilju bolje međusobne razmjene podataka o proizvodima koji se uvoze u RH i koordinacije u slučaju otkrivanja nesigurnih ili nesukladnih proizvoda, kao i jačanje suradnje sa svim drugim službama uključenim u nadzor nad tržištem.
Državni inspektorat je bio uključen u projekt CARDS 2001 pod nazivom „Integrirano upravljanje granicom“, u komponenti međuagencijske suradnje, zajedno s nositeljem projekta Ministarstvom unutarnjih poslova, te Ministarstvom financija, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi. Unutar projekta izrađena je Strategija integriranog upravljanja granicom, a na temelju nje Akcijski plan s aktivnostima potrebnim za postizanje ciljeva iz Strategije. Iako je projekt službeno završio u prosincu 2005., svi korisnici projekta dužni su provesti sve obveze iz akcijskog plana. Što se Državnog inspektorata tiče, 3. svibnja je potpisan Sporazum o suradnji u integriranom upravljanju granicom od strane svih sudionika u projektu. Također je unutar projekta izrađen Priručnik za obuku za predstavnike svih tijela uključenih u projekt, te plan obuke za 2006. godinu, a iz Državnog inspektorata određeni su obučavatelji, po jedan iz svake područne jedinice Državnog inspektorata (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin).
Na međunarodnoj razini potrebna je uspostava suradnje s tijelima drugih država nadležnima za nadzor nad tržištem, kao i uključivanje u sustav brze razmjene informacija o opasnim proizvodima (RAPEX) sukladno Smjernici o općoj sigurnosti proizvoda. Smjernicom 2001/95/CE koja se odnosi na opću sigurnost proizvoda uspostavlja se sustav brze razmjene obavijesti između država članica i Komisije EU o mjerama i radnjama u pogledu proizvoda široke potrošnje koji predstavljaju ozbiljni rizik za zdravlje i sigurnost potrošača ,a cilj im je osigurati dosljednu provedbu zahtjeva u pogledu sigurnosti, a time se olakšava praćenje učinkovitosti i dosljednosti aktivnosti nadzora nad tržištem u državama članicama te pridonosi dosljednoj provedbi zahtjeva Zajednice u pogledu sigurnosti proizvoda i ispravnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta. U nacionalnom planu za pridruživanje EU za 2006. godinu predviđeno je da će kontakt točka za razmjenu informacija biti Državni inspektorat. Da bi se postigao taj cilj, potrebno je razviti odgovarajuću bazu podataka i suradnju između svih tijela koja sudjeluju u nadzoru nad tržištem. Također je potrebno daljnje i kontinuirano usavršavanje administrativnih kapaciteta. Očekuje se i donošenje Uredbe na temelju članka 8. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda, kojom će biti propisan sadržaj i postupak obavješćivanja drugih tijela državne uprave, međunarodnih subjekata i javnosti o rizicima koji mogu predstavljati proizvodi za zdravlje i sigurnost ljudi, stavljanje tih proizvoda na tržište, odnosno mjere poduzete za njihovo povlačenje.

Za sada ne postoji poseban IT sustav za nadzor nad tržištem, no kroz projekte tehničko-financijske pomoći Europske Unije u kojima sudjeluje Državni inspektorat inicirat će se izrada zajedničkog programa s drugim tijelima.Unutar provedbe Akcijskog palna iz već spomenutog CARDS 2001 projekta „Integrirano upravljanje granicama“ u tijeku je izrada dodatka Sporazumu o integriranom upravljanju granicama, u kojem će se definirati koje podatke i na koji način će se razmjenjivati između spomenutih korisnika projekta. Također, projekt CARDS 2002 „Jačanje administrativne sposobnosti na području zaštite potrošača“, kao jedan od ciljeva, predviđa izgradnja nacionalnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača, kako bi se osigurao protok informacija između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Udruga za zaštitu potrošača i Državnog inspektorata. Unutar istog projekta predviđeni su i različiti oblici obuke korisnika projekta od strane europskih stručnjaka, tako da je održana i obuka na temu RAPEX sustava, kojoj su prisustvovali i zaposlenici Državnog inspektorata.
Također valja naglasiti da će se trenutkom ulaska RH u Europsku Uniju direktno početi primjenjivati Uredba Europske zajednice br. 2006/2004 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu Zakona o zaštiti potrošača. Uredba određuje uvjete prema kojima tijela u državama članicama određena kao odgovorna za provedbu zakona koji štite interese potrošača surađuju s Komisijom kako bi osigurali usklađenost s tim zakonima i nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, te kako bi pojačali zaštitu gospodarskih interesa potrošača. Svaka država članica određuje nadležna tijela i jedinstveni ured za vezu odgovorne za primjenu ove Uredbe. Budući da je Državni inspektorat prema Zakonu o zaštiti potrošača nadležan za zaštitu ekonomskih interesa i sigurnost potrošača, Uredba nameće dodatne zahtjeve i za Inspektorat.

Iz svega navedenog, proizlazi da,u budućnosti, uspješno djelovanje Državnog inspektorata zahtjeva i iscrpno znanje sadržaja i procesa nadzora nad tržištem EU. Pomoć se očekuje kroz tehničku pomoć europske unije iz programa CARDS i PHARE. Također je potrebno stalno pratiti promjene koje se događaju u europskom zakonodavstvu.

Izdvajamo iz broja:
Strateški okvir ili spisak želja?
Nove investicije u Unijapapiru
Suvremeni brand management (1)
Uloga, kreiranje, testiranje i izbor imena robne marke – branda u suvremenoj trgovini i komunikacijskom sustavu marketinga (4)
Pilot natjecanje u tehnici prodaje za učenike srednjih trgovačkih škola «Prodavači 2006. – Commessi 2006.»
"Medijska obratnica"
Arhiva
   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa