Info
Seniko studio
HGK
12.12.2012. HGK: akciji "Kupujmo hrvatsko" podrška građana i tvrtki
80 posto građana preporučuju svojim prijateljima i poznanicima kupovinu hrvatskih proizvoda, a njih 90 posto podržava ideju da se domaćem gospodarstvu najbolje pomogne kupovinom domaćih proizvoda

„Statističke analize koje prate odnosno analiziraju efekte ove akcije pokazuju visoki stupanj upoznatosti gospodarstvenika i potrošača s njenim održavanjem pri čemu kupci imaju izuzetno pozitivan stav o potrebi kupovine hrvatskih proizvoda kako bi se na taj način pomoglo hrvatskom gospodarstvu“ rekao je Nadan Vidošević, predsjednik Hrvatske gospodarske komore na konferencija za medije u povodu predstavljanja rezultata ovogodišnje akcije „Kupujmo hrvatsko“ i „Vrijedne ruke“ održane 12. prosinca u HGK u organizaciji HGK.

Također su se predstavili i rezultati istraživanja među građanima o odnosu i povjerenju prema hrvatskim proizvodima i prepoznatljivosti znakova Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko te proizvoda koji su nosioci tih znakova.

Nadan Vidošević napomenuo je i da znakovi „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“ kontinuirano dobivaju na značaju i do sada ih je dobilo oko 350 proizvoda i usluga pri čemu se gotovo jedna trećina odnosi na proizvode s oznakom „Izvorno hrvatsko.

„Taj broj je još uvijek nedovoljan i tek kada budemo imali nekoliko tisuća pa čak i nekoliko desetaka tisuća proizvoda i usluga s tim oznakama bit ćemo razvijeno društvo, odnosno gospodarstvo“, zaključio je Vidošević. Sve veći broj certificiranih proizvoda označava pored ostalog i rast kvalitete što izravno utječe na konkurentnost.

Prije nekoliko godina HGK je započela i projekt Vrijedne ruke kako bi izvorne i kvalitetne proizvode nastale u malim obrtima, zadrugama, obiteljskim poljoprivrednim zadrugama te u malom poduzetništvu promovirala i olakšala im afirmaciju na tržištu.

„Proizvodi u sklopu projekta „Vrijedne ruke“ zaslužuju sustavnu podršku pri čemu svaki pojedinac koji svojim radom osigurava egzistenciju sebi i svojoj obitelji mora biti prepoznat te podržan na primjeren način od svih relevantnih državnih subjekata“, poručio je Vidošević.

Oko 220 tisuća ljudi zaposleno je u prerađivačkoj industriji dok ih više od dvostruko plaću dobiva iz državnog proračuna što je praktično neodrživ omjer.

Male, bolje reći, individualne proizvođače trebalo bi paušalno oporezovati kako bi u što većem broju na legalan način ušli u svijet poduzetništva što automatski znači i smanjivanje sive ekonomije.

S ovom akcijom napravili smo puno u smislu jačanja hrvatskih brandova i veće osviještenosti hrvatskih potrošača, ali je nužno veće angažiranje i ostalih čimbenika te je pored ostalog poželjno jače kapitalno povezivanje domaćih trgovačkih tvrtki i industrije.
„Svi statistički pokazatelji provedene akcije su pozitivni te ćemo je iduće godine po 15. put organizirati na zadovoljstvo potrošača, ali i gospodarstvenika“, rekla je direktorica Sektora za trgovinu HGK i koordinarica akcije Milica Rakuša Martulaš. Ovogodišnja akcija provedena je u 22 grada a trajala je od svibnja do rujna.

Za gospodarski oporavak pored ostalog nužan je i optimizam bez kojeg ni prosinačka kupovina neće ostvariti željene rezultate koji su bitni za nacionalno gospodarstvo.

Trpimir Župić, direktor Centra za kvalitetu HGK predstavljajući rezultate istraživanja istaknuo je da akcija Kupujmo hrvatsko i dalje uživa snažnu potporu hrvatskih građana, što je potvrdilo istraživanje provedeno tijekom studenoga 2012. godine na uzorku od tisuću građana Hrvatske starijih od 15 godina.

Uzorak je nacionalno reprezentativan prema regiji i veličini naselja, spolu i dobi ispitanika. Gotovo svi ispitanici (njih 97,5 posto) potvrdili su da su čuli za akciju „Kupujmo hrvatsko“ a podržava je 93,7 posto. Samo dva posto ispitanika izjavilo je da akciju ne podržava, dok 4,3 posto prema njoj ima neutralan stav.

Više od 80 posto građana Hrvatske zamijetilo je reklamu za Kupujmo hrvatsko a daleko najvažniju ulogu u promidžbi akcije ima televizija. Među onima koji su zamijetili reklamnu kampanju, 89 posto ih je vidjelo reklamu na TV-u, svaki šesti ju je vidio u tisku, svaki osmi čuo na radiju, a svaki deveti uočio na jumbo plakatu.

Potencijali novih medija u promidžbi očito još nisu dovoljno iskorišteni s obzirom da je samo 1,6 posto ispitanika reklamu za akciju vidjelo na internetu, ustvrdio je Trpimir Župić.

U porastu je postotak građana koji bi preporučili svojim prijateljima i poznanicima kupovinu hrvatskih proizvoda. Ove godine ih je preko 80 posto, a neutralni čine 14,3 posto. Manje od šest posto građana ne bi preporučilo kupovinu hrvatskih proizvoda, što je također nešto povoljniji rezultat nego u prošlogodišnjoj anketi.
Još je veće suglasje oko tvrdnje da je potrebno kupovati hrvatske proizvode kako bi se pomoglo hrvatskom gospodarstvu. S tim se potpuno slaže preko 73 posto ispitanika, a slaže se preko 18 posto, što znači da preko 90 posto građana podržava ideju da se domaćem gospodarstvu najbolje pomaže kupovinom domaćih proizvoda.

Iako je u ovom pitanju došlo do blagog smanjenja potpore građana, razlike u postocima u granicama su statističke podrške.

Podrijetlo proizvoda i dalje je vrlo važno velikoj većini hrvatskih građana (72,8 posto). Oko 19 posto ih tek povremeno provjerava podrijetlo proizvoda, dok ih samo 8,3 posto za to nije zainteresirano.

Naime, kao i prošle godine gotovo 80 posto građana spremno je izdvojiti nešto više novca za kvalitetan hrvatski proizvod jednake kvalitete kao strani, njih 7,3 posto je neodlučno a 13,8 posto nije za to spremno.

Rezultati su gotovo isti kao prošle godine, što potvrđuje da je poruka akcije uhvatila duboko korijenje među hrvatskim potrošačima, unatoč padu kupovne moći zbog višegodišnje recesije, kazao je Trpimir Župić.

Prepoznatljivost znakova kvalitete i izvornosti koje dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora također se povećala u zadnjih godinu dana.

Tako sada 81 posto ispitanika kaže da stalno ili ponekad obraća pozornost na znak Hrvatska kvaliteta dok je takvih odgovora u prošlogodišnjem istraživanju bilo nešto manje od 80 posto. Smanjen je i broj onih koji nikada ne obraćaju pozornost na znak Hrvatska kvaliteta s 18,6 na 16,8 posto.

Slični su trendovi i i kada je riječ o znaku Izvorno hrvatsko, na koji pozornost obraća 52 posto, a ponekad to čini 25,3 posto. Ukupno je to za oko dva postotna boda bolji rezultat nego lani, iako je udjel onih koji redovito obraćaju pozornost na znak izvornosti nešto manji.

Broj onih koji tvrde da uopće nisu čuli za znakove kvalitete i izvornosti stabilno je nizak, oko dva posto. Imajući u vidu dobivene rezultate, prema kojima je većina ispitanika čulo za akciju Kupujmo hrvatsko te su vidjeli ili čuli reklamu kojom se akcija reklamira, može se zaključiti kako je kampanja Kupujmo hrvatsko općenito izvrsno zamijećena u populaciji hrvatskih građana.

Također, potpora ciljevima akcije među građanima je vrlo visoka, kao i spremnost da se akcija pretoči u djelo kupnjom kvalitetnih hrvatskih proizvoda, makar bili i nešto skuplji od stranih.
U 22 akcije Kupujmo hrvatsko i Vrijedne ruke sudjelovalo je 660 gospodarskih subjekata. Između 22 grada u kojima su održane akcije organizatori su odabrali šest gradova u kojima je provedena anketa među sudionicima akcije o njihovu zadovoljstvu, primjedbama i prijedlozima vezanima za promotivne aktivnosti.

Ankete su provedene u Puli, Čakovcu, Krku, Koprivnici, Splitu, Šibeniku i Virovitici. Od ukupnog broja sudionika anketni upitnik je popunilo 71 posto anketiranih (468 tvrtki).

Od toga je 88 posto anketiranih tvrtki akciju ocijenilo ocjenom odličan i vrlodobar (2,5 postotnih bodova više nego2011. godine) a 93 posto ih je organizaciju HGK-a ocijenilo jednako visokim ocjenama.

Čak 82 posto (sedam posto više nego u prošlogodišnjoj anketi) odgovorilo je da je akcija ostvarila njihova očekivanja, a gotovo svi anketirani, njih 95 posto ponovno bi sudjelovalo u akciji.Kupujmo hrvatsko.

Akcija "Kupujmo hrvatsko" provodi se već 14 godina i nastoji promovirati kvalitetne domaće proizvode, nosioce znakova "Izvorno hrvatsko" i "Hrvatska kvaliteta", s ciljem osvješćivanja važnosti kupovine takvih proizvoda kako bi se pridonijelo povećanju ukupne konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, ali i očuvanju hrvatskog nacionalnog identiteta.

Znakovi kvalitete jamče kvalitetu proizvoda, osiguravaju im lakši proboj na svjetska tržišta te ulijevaju povjerenje potrošačima. Znak "Hrvatska kvaliteta" do sada je dobilo 231 proizvoda, dok znak "Izvorno hrvatsko" nosi 120 proizvoda.

Povezani članci
21.10.15 Vijesti
Na glavnom zagrebačkom trgu akcija "Kupujmo hrvatsko"
14.04.15 Vijesti
Najava konferencije: Kupujmo hrvatsko - Hrvatski proizvod za hrvatski turizam
21.09.14 Vijesti
„Kupujmo hrvatsko“ ponovo u Zagrebu
02.05.13 Vijesti
HGK će 'edukativnim sadržajima' obilježiti ulazak u EU
08.04.13 Vijesti
Akcije “Kupujmo hrvatsko” i “Vrijedne ruke”
18.09.12 Vijesti
Akcije "Kupujmo hrvatsko" i "Vrijedne ruke" u Zagrebu
13.09.12 Vijesti
"Kupujmo hrvatsko" u Zagrebu
28.06.12 Vijesti
Akcije "Kupujmo hrvatsko" i "Vrijedne ruke" u Zadru
26.06.12 Vijesti
Akcije "Kupujmo hrvatsko" i "Vrijedne ruke" u Šibeniku
22.06.12 Vijesti
Akcije "Kupujmo hrvatsko" i "Vrijedne ruke" u Pločama
19.06.12 Vijesti
Akcije “Kupujmo hrvatsko” i “Vrijedne ruke” u Splitu
11.06.12 Vijesti
"Kupujmo hrvatsko" i "Vrijedne ruke" u Osijeku
08.06.12 Vijesti
Akcije "Kupujmo hrvatsko" i "Vrijedne ruke" na Krku
12.05.12 Vijesti
U Bjelovaru započela akcija Kupujmo hrvatsko
02.05.12 Vijesti
HGK: Akcije Kupujmo hrvatsko i Vrijedne ruke počinju u Bjelovaru
23.04.12 Vijesti
Počinju akcije "Kupujmo hrvatsko" i "Vrijedne ruke"
22.12.11 Vijesti
HGK: Akciji "Kupujmo hrvatsko" podrška građana i tvrtki
17.09.11 Vijesti
Akcije "Kupujmo hrvatsko" i "Vrijedne ruke" u Zagrebu
06.09.11 Vijesti
Akcije "Kupujmo hrvatsko" i "Vrijedne ruke" u Otočcu
02.09.11 Vijesti
Akcije "Kupujmo hrvatsko" i "Vrijedne ruke" u Koprivnici
08.07.11 Vijesti
Kupujmo hrvatsko sutra u Karlovcu
01.07.11 Vijesti
Kupujmo hrvatsko u Dubrovniku
27.06.11 Vijesti
Akcije "Kupujmo hrvatsko" i "Vrijedne ruke" u Šibeniku
20.06.11 Vijesti
Rijeka: Akcija "Kupujmo hrvatsko"
15.06.11 Vijesti
Akcije "Kupujmo hrvatsko" i "Vrijedne ruke" u Požegi
08.06.11 Vijesti
U Vukovaru akcija "Kupujmo hrvatsko" uz sudjelovanje 115 izlagača
01.06.11 Vijesti
Split: 14. akcija "Kupujmo hrvatsko"
23.05.11 Vijesti
Akcije "Kupujmo hrvatsko" i "Vrijedne ruke" u Sisku
13.05.11 Vijesti
Prve akcije “Kupujmo hrvatsko” i “Vrijedne ruke” u Čakovcu
21.04.11 Vijesti
Ponovno kreću akcije “Kupujmo hrvatsko” i “Vrijedne ruke”
20.12.10 Vijesti
HGK: Akciji "Kupujmo hrvatsko" podrška građana i tvrtki
02.11.10 Vijesti
"Kupujmo hrvatsko" na Facebooku i Twitteru
21.09.10 Vijesti
Akcija „Kupujmo hrvatsko” završava u subotu u Zagrebu
05.11.09 Vijesti
HGK: akciji "Kupujmo hrvatsko" snažna podrška građana i tvrtki-sudionica
11.09.09 Vijesti
Akcija "Kupujmo hrvatsko" u Krapini
07.09.09 Vijesti
Rijeka: Akcija "Kupujmo hrvatsko"
30.06.09 Vijesti
U Osijeku akcija "Kupujmo hrvatsko"
10.06.09 Vijesti
U Vukovaru akcija "Kupujmo hrvatsko"
04.06.09 Vijesti
Akcija "Kupujmo hrvatsko" u Splitu
25.05.09 Vijesti
"Kupujmo hrvatsko" u Požegi
19.05.09 Vijesti
Akcija "Kupujmo hrvatsko" u Delnicama
28.04.09 Vijesti
U Samoboru nastavljena akcija 'Kupujmo hrvatsko'
20.04.09 Vijesti
Akcija "Kupujmo hrvatsko" ove godine započela u Puli
26.03.09 Vijesti
Nastavlja se akcija "Kupujmo hrvatsko" po hrvatskim gradovima
27.01.09 Vijesti
Akcija "Kupujmo hrvatsko" uspješna kod četvrtine potrošača
10.06.08 Vijesti
HGK: Konferencija o zaštiti tradicionalnih proizvoda
14.02.08 Vijesti
HGK: Novih 39 znakova Hrvatska kvaliteta i 19 Izvorno hrvatsko
10.01.08 Vijesti
HGK raspisala natječaj za dodjelu sredstava Zaklade "Izvorno hrvatsko" za 2008.
17.10.07 Vijesti
HGK: Novi proizvodi sa znakovima "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno hrvatsko"
30.06.07 Vijesti
Akcija ''Kupujmo hrvatsko'' u Zagrebu
14.06.07 Vijesti
Split: "Kupujmo hrvatsko" privuklo mnoštvo građana
13.06.07 Istraživanja
GfK istraživanje: 90 posto građana zna za akciju "Kupujmo hrvatsko"
09.06.07 Sajmovi i izložbe
Zagreb: Šesti sajam "Proizvodi hrvatskog sela"
06.06.07 Vijesti
Akcija "Kupujmo hrvatsko - budimo kroativni" u Puli
10.05.07 Vijesti
Akcija "Kupujmo hrvatsko" počinje u Osijeku
30.01.07 Vijesti
HGK projektom Be CROativ promovira hrvatske brandove u inozemstvu
15.09.06 Najave
Promotivna akcija HGK-a “Kupujmo hrvatsko”
10.09.06 Vijesti
Osijek: akcija "Budimo kroativni-proizvodimo i kupujmo kvalitetno"
   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa