STH
Seniko studio
Suradnja
12.07.2006. Suradnja
MEĐUNARODNA I REGIONALNA SURADNJA

1. Sindikat trgovine Hrvatske je od 1994. godine punopravna članica globalne mreže sindikata UNION-NETWORK (UNI). UNI predstavlja novi globalni sindikat za novi milenijum i novu ekonomiju. Nastao je iz potreba sindikata za odgovorom na povećanje ekonomske regionalizacije i globalizacije, također je i odgovor na spajanje, u prošlosti odvojenih, industrija. UNI danas ima blizu 1.000 članica - sindikata u 140 zemalja diljem svijeta, te predstavlja više od 15 milijuna radnika - članova sindikata. UNI je globalna organizacija koja svojim vještinama i servisima odgovara zahtjevima svih sindikata vezanim uz multinacionalne kompanije, internacionalne organizacije, vlade pojedinih zemalja, udruge poslodavaca i druge sindikate i sindikalne središnjice. UNI je globalna i regionalna organizacija. Regionalno je podijeljen u 4 grupe: UNI-Europa, koja predstavlja 7 milijuna članova sindikata članica, UNI-Afrika, koja ima više od 1 milion članova, te UNI-Amerika i UNI-Azija sa Pacifikom sa ostalom polovicom članstva. UNI je strukturno podijeljen na sektore: trgovina, financije, telekomunikacije, pošta, industrija, sektor administrativnog osoblja, grafički sektor, službe sigurnosti, mediji i zabavna industrija, energetika, socijalno osiguranje i privatna zdrastvena zaštita, turizam, frizerski i kozmetički uslužni sektor. Prva i osnovna zadaća UNI-a je razvijati i zaključivati pregovore između sindikata i korporacija na globalnoj razini, te time olakšavati sindikatima, članicama pregovaranje za kolektivne ugovore. Sindikat trgovine Hrvatske u svojem sektoru trgovine UNI-COMMERCE aktivno sudjeluje u svim akcijama vezanima za UNI-Europa regiju. Ana Knežević, predsjednica STH je član Upravnog odbora UNI-ja.

2. Sindikat trgovine Hrvatske je zbog svojeg regionalnog položaja ostvario posebnu suradnju sa austrijskim sindikatom trgovine Gewerkschaft der Privatangestellten - GPA, madžarskim sindikatom trgovine Kereskedelmi Alkkalmozottak Szakszervete - KASz, talijanskim sindikatom Federazione Italiana Sindacati, Addetti Servizi, Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT-CISL i slovenskim sindikatom Sindikat delavcev trgovine Slovenije. Također pratimo rad regionalnih skupina sindikata i surađujemo sa sindikatima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Bugarske.
3. Početkom ove godine Sindikat trgovine Hrvatske je započeo veliki projekt novog učlanjivanja radnika iz djelatnosti trgovine u sindikat, za što dobija veliku podršku i financijsku potporu norveškog sindikata Handel og Kontor i Norge - HK-N i Europske unije. Uz pomoć UNI-Commerca organiziramo strategiju za pristup i pružanje konkretne pomoći radnicima, svih većih hrvatskih trgovačkih lanaca, multinacionalnih lanaca koji su u velikom broju otvoreni na području Republike Hrvatske, malim trgovačkim prodavaonicama u privatnom vlasništvu, kao i pojedinačnim članovima. Ovaj projekt novog učlanjivanja vezan je uz period od dvije godine, nakon kojeg ćemo moći i dati potpune analitičke podatke vezane uz naše aktivnosti za poboljšanje položaja radnika na tržištu rada u trgovačkoj djelatnosti.

4. Sa poljskim sindikatom NSZZ Solidarnosc National Section of Commerce ang Consumer Cooperative - NSZZ Commerce, smo započeli suradnju vezanu razmjenu sindikalnih iskustava i gradnju kvalitetnog socijalnog dijaloga sa poslodavcima i njihovim centralnim upravama. Razmjena iskustava i informacija, organiziranje zajedničkih pristupa pojedinim multinacionalnim lancima, istovremeni pritisak na managemente pojedinih multinacionalnih trgovačkih lanaca prisutnih na hrvatskom i poljskom tržištu, tek su neke od brojnih aktivnosti koje poduzimamo sa poznatom poljskom sindikalnom središnjicom Solidarnosc, kao i sa UNI-Commercom, i svim ostalim sindikatima dobre volje.

   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa