Seniko studio
HUP
14.06.2006. Programska usmjerenja
Temeljna svrha djelovanja Udruge poslodavaca trgovine sastoji se u tome da svi gospodarski subjekti iz djelatnosti trgovine mogu ostvarivati zajedničke temeljne interese i ključne pojedinačne interese vezane za rast prihoda, profitabilnosti i povećanje konkurentnosti cijele djelatnosti sa ujednačavanjem kriterija poslovanja za sve sudionike u trgovini.


Programska usmjerenja Udruge trgovine temelje se na sljedećim područjima:

• Odnosi sa članovima

• Promicanje interesa članova kroz mjerodavna ministarstva

• Promicanje interesa članova u suradnji sa Saborom i Vladom RH

• Rad i odnosi sa sindikatima

• Promicanje međunarodne suradnje

• Promicanje interesa članova u procesu pridruživanju EU

• Odnos sa srodnim udrugama i institucijama u Hrvatskoj

• Jačanje imidža i komunikacije Udruge poslodavaca trgovine u poslovnoj, političkoj i općoj javnosti

• Odnosi sa regionalnim predstavnicima vlasti i sindikatima

• Razvoj funkcioniranja i unutarnji ustroj udruge

Programska usmjerenja djelovanja Udruge proizlaze iz temeljne uloge i postojanja Udruge što je definirano Statutom Udruge kao temeljnim aktom. Programskim usmjerenjima Udruge usvojena su na Skupštini u prosincu 2005.

U Programskim usmjerenjima Udruge navedene su smjernice koje su prepoznate kao glavna usmjerenja kojima Udruga želi ići.

Usvojena Programska usmjerenja predstavljaju osnovu za konkretizaciju ciljeva za svaku poslovnu godinu. Polazište za definiranje godišnjih ciljeva i aktivnosti predstavlja istraživanje očekivanja i zadovoljstva članova Udruge koje se provodi jednom godišnje.

   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa