Seniko studio
HUP
14.06.2006. Uloga i aktivnosti udruge
Udruga trgovine u svom 10-godišnjem postojanju razvila se u respektabilnu Udrugu sa kvalitetnim i širokim članstvom. Unutar HUP-a to je jedna najsnažnijih udruga u posljednjih nekoliko godina. U članstvu imamo predstavnike malih i velikih poduzeća, ugledne trgovce, početnike i one koje već godinama posluju. U članstvu Udruge nalaze se tvrtke lideri koje ujedno možemo pronaći na rang-listi 400 najuspješnijih poduzeća u Hrvatskoj. Zajedno sa članovima, Udruga se danas pozicionirala kao socijalni partner u zastupanju interesa poslodavaca trgovine u odnosima sa sindikatima i tijelima državne vlasti promičući ideju privatnog poduzetništva i socijalne pravde.

Kroz svoj rad i aktivnosti u odnosima sa ključnim javnostima, ona štiti i promiče prava te interese svojih članova na područjima bitnih za stvaranje poduzetničke klime i povoljnih uvjeta poslovanja.

U otvaranju pregovora RH sa EU svoj doprinos dali smo kroz imenovanje predstavnika Udruge trgovine u pregovaračke timove i skupine za pregovore sa EU.
U okviru svojih aktivnosti i učlanjenjem Udruge u europsko udruženje EuroCommerce nastojat ćemo učiniti sve potrebno da pridonesemo kvalitetnijoj pripremi članstva za nove uvjete u EU.

Prema Statutu, Udruga priprema i ostvaruje programe i projekte praćenja izučavanja gospodarskih tokova, obrazovanja, osposobljavanja, zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja te s tim svezi:

- priprema i prikuplja informacije iz područja politike, javne uprave i gospodarstva od interesa za članice
- promiče opće i pojedinačne interese članica
- potiče razmjenu iskustava i dijaloga između članica,te suradnju s drugim strukovnim organizacijama,
- promiče istraživanje i razvoj,
- potiče i razvija poštovanje primjene etičkih načela struke,
- štiti i promiče interese članica pred tijelima državne vlasti, područne (regionalne) i lokalne samouprave,
- sudjeluje u pripremi zakona i drugih propisa relevantnih za ostvarivanje gospodarskog i socijalnog položaja članica, u okviru zakonom ili drugim aktom dozvoljenih postupaka,
- provodi projekte i programe obrazovanja i osposobljavanja kadrova članica,
- vrši istraživanje tržišta iz područja djelatnosti članica, te izrađuje potrebne analize i pokazatelje,
- inicira i organizira uspostavljanje poslovnih kontakata članica s inozemnim i tuzemnim poslovnim partnerima,
- pruža savjetodavnu (ekonomsku i pravnu) potporu članicama pri sklapanju značajnih poslova i pristupanju investicijskim projektima,
- potiče razvijanje poslovne suradnje među članicama,
- prema mogućnostima, prikuplja i obrađuje podatke od značaja za ostvarivanje konkretnih poslovnih akcija njenih članica.


   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa