Međunarodno poslovanje
Seniko studio
Tvrtke i tržišta
30.04.2015. Adris grupa: Više od polovice prihoda ostvareno na inozemnim tržištima
U svom proizvodno-turističkom segmentu Adris 53 posto prihoda od prodaje roba i usluga ostvaruje na inozemnim tržištima, od čega približno 60 posto na zahtjevnom EU tržištu. U posljednjih šest godina Adris je, unatoč krizi, ostvario prosječnu godišnju stopu rasta izvoza od gotovo sedam posto
Adris grupa u 2014. godini ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 5,48 milijardi kuna, a poslovni prihod iznosio je 4,89 milijardi kuna. Prihod od prodaje robe i usluga iznosio je 4,46 milijardi kuna. Na domaćem tržištu ostvareno je 2,75 milijardi kuna, a na inozemnim 1,71 milijarda kuna.

Adris u svom proizvodno-turističkom segmentu ostvaruje 53 posto prihoda od prodaje roba i usluga na inozemnim tržištima, od čega približno 60 posto na zahtjevnom EU tržištu.

U posljednjih šest godina Adris je, unatoč krizi, ostvario prosječnu godišnju stopu rasta izvoza od gotovo sedam posto. Dobit prije oporezivanja iznosi 402 milijuna kuna, a neto dobit 351 milijun kuna.

Cigaretni dio poslovanja na ključnim tržištima suočen je s mnogobrojnim negativnim trendovima, ponajprije sa stalnim rastom trošarina. Primjerice, u razdoblju od 2008. do 2014. godine, trošarinsko opterećenje na Ronhillu u Hrvatskoj je poraslo 89 posto, u Srbiji 133 posto, a u BiH čak 203 posto. Posljedično rastu trošarina, proizvođači su prisiljeni povećavati maloprodajne cijene.

Stalan rast maloprodajnih cijena, u uvjetima dugogodišnjeg gospodarskog pada, odnosno stagnacije hrvatskog i ključnih regionalnih tržišta, uzrokuje pad cigaretnog tržišta i pomak potražnje prema nižim cjenovnim segmentima te eksploziju potrošnje rezanog duhana.

Tako se u razdoblju od 2008. do 2014. godine hrvatsko tržište cigareta smanjilo se za 38 posto, tržište BiH za 43 posto, a u Srbiji je zabilježen pad od 41 posto. Unutar smanjenog tržišta cigareta udio najnižeg cjenovnog segmenta u Hrvatskoj se, u razdoblju od 2008. do 2014. godine, povećao dva puta, a u susjednoj BiH gotovo četiri puta.

Tržište rezanih duhana u Hrvatskoj i susjednim tržištima prije četiri godine gotovo da nije postojalo, a danas je pak taj udio znatno iznad deset posto. Veliki problem predstavlja činjenica da više od tri četvrtine rezanog duhana čini tzv. neoporezovana potrošnja, pri čemu gube državni proračun (godišnje više od 700 milijuna kuna), proizvođači duhana, cigaretna industrija i trgovina u Hrvatskoj.

No, i unatoč snažnom konkurentskom okruženju u Hrvatskoj i regiji, TDR na ključnim tržištima uspješno posluje. U Hrvatskoj je ublažen pad tržišnog udjela, i u 2014. godini iznosi 57 posto. U BiH je zadržana stabilna tržišna pozicija na prošlogodišnjih 30 posto.

U Srbiji je znatno porastao udio i iznosi 11 posto, pri čemu porast iznosi tri postotna boda, čemu su pridonijeli uspješan redizajn i repozicioniranje brenda MC te lansiranje ekstenzije Ronhill Wave, inovacije koja je u cijeloj regiji znatno osnažila poziciju Ronhilla.

Na ostalim regionalnim tržištima TDR u 2014. godini bilježi trend rasta od jedan do tri postotna boda. Iransko tržište je područje na kojemu TDR može ostvariti dugoročan rast prodaje svojih brendova.
U 2014. godini lansiran je York te, uz postojeći Ronhill, predstavlja osnovicu rasta prodajnih količina. Znatno povećanje prodajne organizacije, povećanje indeksa distribucije te marketinška ulaganja pretpostavka su uspješnog razvoja tržišne pozicije.

Osim na tržištu, napravljeni su pomaci i na troškovnom planu što je dovelo do značajnih ušteda i pozitivnog utjecaja na operativnu dobit.

Ukupna prodaja TDR-a u 2014. godini iznosila je 8,7 milijardi cigareta, pri čemu je 67 posto ostvareno u izvozu. Prodaja cigareta u 2014. je za devet posto manja u usporedbi s prošlogodišnjom.

U 2014. godini TDR je ostvario ukupni prihod u iznosu od 1,37 milijardi kuna. Ostvareni poslovni prihodi iznose 1,30 milijardi kuna i za 4,4 posto manji su od prošlogodišnjih. Operativna dobit u 2014. godini iznosila je 193 milijuna kuna.

Istragrafika je i dalje vodeći hrvatski proizvođač komercijalne kartonske ambalaže. U 2014. godini ostvaren je prihod od prodaje u iznosu od 111 milijuna kuna. Istragrafika je donedavno ostvarivala gotovo tri četvrtine prihoda od TDR-a, dok u 2014. godini polovicu prihoda ostvaruje od kupaca izvan Grupe.

Rast u izvozu iznosi 12 posto, i to najvećim dijelom u prehrambenoj, farmaceutskoj i industriji kristala. Cijela industrija pak pod snažnim je pritiskom zbog stagnantne potražnje i rasta cijena kartona kao ključne sirovine.

Hrvatski duhani ostvarili su 9,1 milijuna kuna neto dobiti, koji će biti upotrijebljeni za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja. U 2014. godini ostvaren je dvadesetak posto niži otkup duhana od standardnog. Manja proizvodnja duhana na selu posljedica je najvećim dijelom vremenskih nepogoda.

Maloprodajni dio Grupe pod snažnim je pritiskom negativnih gospodarskih trendova i, posljedično tome, promjena potrošačkih navika. Optimizacija prodajne mreže, uvođenje novih usluga te troškovna optimizacija bile su ključne za ostvarenje pozitivnog financijskog rezultata u 2014. godini.

Maistra nastavlja uspješno poslovanje
Turistički dio poslovanja Adris grupe, uz ostalo, obilježila je kupnja hotela Hilton Imperial u Dubrovniku. U rujnu 2014. godine potpisan je, naime, ugovor kojim je Maistra postala vlasnikom 81,6 posto hotela Hilton Imperial. Ova akvizicija nastavak je strategije rasta i razvoja u najvišem segmentu hotelske ponude i predstavlja iskorak iz Rovinja u prestižnu hrvatsku turističku destinaciju. Hotel ima uhodano i rastuće poslovanje, a njime upravlja etablirani svjetski hotelski lanac Hilton pod istoimenim brendom.
Maistra je i u 2014. godini nastavila s investicijama u obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda. Najznačajnija pojedinačna investicija odnosi se na uređenje šetnice i plaže uvale Lone.

Završene su investicije u uređenje i podizanje kvalitete usluge u kampovima Polari i Valkanela, postavljanjem mobilnih kućica te uređenjem superior parcela. Također, obavljena je i rekonstrukcija zajedničkih sadržaja u turističkim naseljima Villas Rubin i Amarin.

Ukupna ulaganja u 2014. godini iznose 150 milijuna kuna. Osim ulaganja u podizanje kvalitete vlastitih sadržaja, Maistra je usmjerena i na povećanje prepoznatljivosti i ponude cijele destinacije.

Turistički dio poslovanja Grupe ostvario je 2,97 milijuna noćenja, što predstavlja rezultat na prošlogodišnjoj razini. Ostvaren je rast cijena noćenja od pet posto. Rezultat je to i nove, prepoznatljive ponude u višem cjenovnom segmentu koja je pridonijela prepoznatljivosti i poželjnosti destinacije, što izravno utječe na cijene. Također, investicije u kampove omogućile su cjenovno repozicioniranje pojedinih proizvoda.

U 2014. godini turistička strateška poslovna jedinica ostvarila je poslovni prihod u iznosu od 803 milijuna kuna, što je za dvanaest posto više od prošlogodišnjeg, pri čemu su prihodi od prodaje porasli osam posto. Operativna dobit iznosila je 163 milijuna kuna.

U razdoblju od 2015. do 2018. Maistra planira investirati 1,4 milijarde kuna.
Cromaris povećao prodaju za 49 posto
Poslovanje Cromarisa obilježio je nastavak rasta proizvodnje i prihoda. U posljednjih šest godina prodaja je povećana šest puta, a proizvodnja gotovo osam puta. Prosječna godišnja stopa rasta prodaje u razdoblju 2008-2014. iznosi 31 posto.

U 2014. godini prodano je 5.629 tona ili 49 posto više nego prethodne godine, od čega je udio izvoza iznosio 69 posto. Uloženi su veliki napori u izgradnju brenda i već danas Cromaris brend u Hrvatskoj ima prepoznatljivost veću od 50 posto. Sljedeći korak je povećati prepoznatljivost na međunarodnom tržištu, osobito u Italiji.

Marketinška diferencijacija i premiumizacija, odnosno pozicioniranje u najviši segment ponude način su kako se natjecati na zahtjevnom europskom tržištu.

Primjerice, u posljednje četiri godine Cromaris je uspio povećati prosječnu prodajnu cijenu svježe ribe za približno 34 posto, a u izvozu 41 posto.

Danas Cromaris spada među deset europskih proizvođača orade i brancina iz uzgoja. U tijeku je investicija u novo mrjestilište i sustav predrasta, vrijedan gotovo 150 milijuna kuna, što će osigurati stabilnost nabave.

Osim toga, skratit će se proizvodni ciklus i povećati stupanj preživljavanja što izravno utječe na niže proizvodne troškove. Investicija bi trebala biti završena tijekom ove godine.

Time Cromaris postaje visoko tehnološka i vertikalno integrirana tvrtka. Cromaris je u 2014. godini ostvario neto dobit u iznosu od 1,2 milijuna kuna.

Restrukturiranje Croatia osiguranja
Adris je u travnju 2014. godine formalno preuzeo tvrtku Croatia osiguranje. Riječ je o najstarijoj osiguravajućoj tvrtki u Hrvatskoj, osnovanoj 1884. godine.

Lider je na hrvatskom tržištu osiguranja s tržišnim udjelom od 29 posto. Tvrtka je prisutna i na susjednim regionalnim tržištima, u BiH, Srbiji, Kosovu i Makedoniji.

Nakon kupnje 39 posto dionica i održane Glavne skupštine u travnju 2014. godine, Adris je u rujnu dokapitalizirao Croatia osiguranje u iznosu od 840 milijuna kuna, čime je svoj vlasnički udio povećao na 66 posto.

Ulazak u vlasničku strukturu i preuzimanje upravljanja tvrtkom potvrdilo je već ranije poznate činjenice: stalni gubitak tržišnog udjela i pad premije, manjak transparentnosti u poslovanju, visoka kvota isplaćenih šteta te neučinkovita prodajna struktura.

Primjerice, samo 23 posto ukupnog broja zaposlenika radilo je u prodaji. U uspješnim tvrtkama u ovoj djelatnosti tri četvrtine zaposlenih radi pak u prodaji. U 2014. godini nužni su veliki otpisi zbog „čišćenja“ bilance i očekivano visokih troškova restrukturiranja.

Posljedično, gubitak Grupe Croatia osiguranja u 2014. godini iznosi 466 milijuna kuna, zbog čega je i konsolidirani rezultat Adris grupe umanjen za 138 milijuna kuna.
U 2015. godini tvrtku očekuje nastavak restrukturiranja te su, s tim u vezi, postavljena tri cilja. Prvi je stvaranje učinkovite, fleksibilne i marketinški-prodajno orijentirane organizacije; drugi, povećanje operativne profitabilnosti i treći, jačanje liderske pozicije u Republici Hrvatskoj.

Adris ustraje biti regionalni lider u svim poslovima kojima se bavi, pa tako i u industriji osiguranja. Nakon revitalizacije poslovanja tvrtke matice, očekuje se snažan iskorak u regiju - s ciljem dovođenja Croatia osiguranja na razinu održivog poslovanja.

Povezani članci
26.10.16 Tvrtke i tržišta
Adris: Sve tvrtke uspješne, ukupni prihodi četiri milijarde kuna, neto dobit 570 milijuna kuna
29.07.16 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Neto dobit 151 milijun kuna
29.06.16 Karijere
Damir Vanđelić predsjednik Nadzornog odbora Ine
15.06.16 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Godišnje milijardu kuna novih investicija
15.05.16 Korisne informacije
Tim Adris pobjednik prvog Rovinj Beach Polo turnira
29.04.16 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Rast svih ključnih pokazatelja poslovanja
22.02.16 Zaposlenost / plaće
U Adris grupi s radom započeo treći naraštaj pripravnika
21.12.15 Tvrtke i tržišta
Adris investira više od četiri milijarde kuna
12.11.15 Karijere
Za Budućnost u Adrisu 440 prijava
30.10.15 Tvrtke i tržišta
Adris grupa s dobiti od 559,6 milijuna kuna
10.09.15 Zaposlenost / plaće
Prijave za treći natječajni ciklus projekta „Budućnost u Adrisu“ do 30. rujna
27.08.15 Tvrtke i tržišta
Erste analitičari preporučuju kupnju dionica Adrisa
04.08.15 Tvrtke i tržišta
Skupština Adrisa u rujnu o isplati dividende od 40 kuna po dionici
31.07.15 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: bruto dobit porasla za 13 posto
20.07.15 Financije i gospodarstvo
NO Adris grupe d.d.: za isplatu dividende 656 milijuna kuna
14.07.15 Tvrtke i tržišta
Adris: dioničari dali suglasnost za prodaju TDR-a
13.07.15 Turizam
Maistra najavljuje nove investicije
29.06.15 Zaposlenost / plaće
"Budućnost u Adrisu" poziva mlade da se vrate u Hrvatsku
02.04.15 Tvrtke i tržišta
U Hrvatskoj rast aktivnosti spajanja i preuzimanja
23.03.15 Odnosi s javnošću
Ante Vlahović dobitnik prestižne međunarodne nagrade za životno djelo u poduzetništvu “Stvaratelji za stoljeća“
02.03.15 Financije i gospodarstvo
Hrvatski duhani: Proizvođačima niz poticajnih mjera
04.02.15 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Promjenama do rasta
13.01.15 Turizam
Adris grupa nastavlja snažan investicijski ciklus u turizmu
06.01.15 Tvrtke i tržišta
Cromaris povećao proizvodnju za pet puta i izvozi više od 70 posto
01.12.14 Tvrtke i tržišta
ADRIS GRUPA - Nadzorni odbor predložio Glavnoj skupštini odluku o strateškom restrukturiranju dijela imovine tvrtke
25.11.14 Financije i gospodarstvo
Hrvatski duhani: Završen otkup duhana ovogodišnjeg roda
31.10.14 Tvrtke i tržišta
Snažan rast dobiti Adris grupe
27.09.14 Šira regija
TDR lider na tržištima Hrvatske i BiH, raste u Srbiji i Makedoniji
15.09.14 Strateški savezi
Adris uplatio sredstva za dokapitalizaciju Croatia osiguranja
31.07.14 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Rast izvoza 15 posto
21.07.14 Financije i gospodarstvo
Počele prve berbe duhana
17.06.14 Tvrtke i tržišta
Vlahović: Znali smo odraditi posao u turizmu i proizvodnji zdrave hrane, znat ćemo ga odraditi i u industriji osiguranja
30.04.14 Tvrtke i tržišta
Kupnjom Croatia osiguranja Adris nije iscrpio svoj ulagački potencijal
31.01.14 Promocije
Rovinj domaćin Red Bull Air Race natjecanja
24.01.14 Strateški savezi
Hanfa: odobrenje Adrisu za stjecanje kvalificiranih udjela u Croatia osiguranju
20.01.14 Financije i gospodarstvo
Gradu Pazinu 2,66 milijuna kuna iz IPARD-a
08.01.14 Zaposlenost / plaće
Veliki već počinju zapošljavati, a cijelo tržište rada oporavit će se tek 2015.
18.12.13 Osiguranja
Adris grupa preuzima Croatia osiguranje
14.11.13 Financije i gospodarstvo
Hrvatski duhani: Završene berbe, u tijeku otkup ovogodišnjeg uroda duhana
31.10.13 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: neto dobit 388,7 milijuna kuna
12.09.13 Prehrambeni proizvodi
Ulaganja u Cromaris u idućim godinama oko 400 milijuna kuna
30.07.13 Izvoz
Adris grupa: Rast prihoda uz stalan rast izvoza
15.07.13 Istraživanja
Adris grupa osvojila Best of the Best
01.07.13 Karijere
Adris grupa: Imenovana nova Uprava
18.06.13 Tvrtke i tržišta
Održana Glavna skupština Adris grupe
24.04.13 Izvoz
Adris grupa: Daljnji rast izvoza
08.04.13 Tvrtke i tržišta
Adris: Podržavamo Agrokor u namjeri da kupi Mercator
12.11.12 Financije i gospodarstvo
Adris sudjeluje u kupnji dionica Uljanika
30.10.12 Tvrtke i tržišta
Adris grupa s većim prihodima u devet mjeseci
03.10.12 Osiguranja
Adris zainteresiran za slovenski Triglav
01.10.12 DOP
Održani dvanaesti sportski susreti Adris grupe
24.09.12 DOP
Zaklada Adris zaključila šesti natječajni ciklus
07.09.12 Korisne informacije
Adris RC44 World Championships početkom listopada u Rovinju
27.08.12 Seminari, konferencije
Adris dovodi nobelovca Paula Krugmana u Hrvatsku
23.08.12 Tvrtke i tržišta
Hrvatski duhani: Zbog suše urod duhana manji i do 18 posto
30.07.12 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Udio izvoza i dalje raste
15.06.12 Tvrtke i tržišta
Tedeschi dobitnik priznanja ‘Biznis ličnost 2012’
15.06.12 Tvrtke i tržišta
Adris grupi nagrada za regionalnog biznis partnera
30.05.12 Tvrtke i tržišta
Održana glavna skupština Adris grupe
26.04.12 Tvrtke i tržišta
Rast prihoda Adris grupe
23.04.12 Financije i gospodarstvo
Mimica s prehrambenim tvrtkama o ulasku u EU i utjecaju na razmjenu s CEFTA-om
28.03.12 Zaposlenost / plaće
Zapošljavanjem 12 pripravnika zaključen projekt Budućnost u Adrisu
05.03.12 Karijere
Adris grupa: Imenovanja u strateškim poslovnim jedinicama
20.02.12 Tvrtke i tržišta
Cromaris ulaže u Proizvodno-logistički centar Gaženica u Zadru
30.01.12 Seminari, konferencije
Hrvatski duhani: Skup o daljnjem unapređenju primarne proizvodnje duhana
27.01.12 Tvrtke i tržišta
U Krašu održan sastanak predstavnika prehrambene industrije
26.01.12 Osiguranja
Adris nudi milijardu kuna za 30% Croatia osiguranja
18.11.11 Vijesti iz svijeta
U EU se smiju proizvoditi samo cigarete koje se same gase
10.11.11 DOP
Zaklada Adris: Dodjelom više od 3 milijuna kuna zaključen peti natječajni ciklus
28.10.11 Tvrtke i tržišta
Bruto dobit Adris grupe 660 milijuna kuna
05.09.11 Tvrtke i tržišta
Damir Vanđelić: Adris ne odustaje od Croatia osiguranja
03.08.11 Trgovina na malo
AZTN: Adris i TDR ograničili tržišno natjecanje, Adris najavio žalbu
29.07.11 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Nastavljen trend rasta izvoza
04.07.11 Tvrtke i tržišta
Hrvatski duhani: Pilot projekt navodnjavanja uzgoja duhana
31.05.11 Tvrtke i tržišta
Održana glavna skupština Adris grupe
05.05.11 Trgovina na malo
Adris grupa stekla 97,1 posto dionica sarajevske Oprese
11.04.11 Tvrtke i tržišta
U Adrisu zapošljavaju 21 pripravnika
09.02.11 Tvrtke i tržišta
Adris s proizvođačima duhana ugovorio dugoročnu suradnju
30.11.10 Tvrtke i tržišta
Adris Grupa potvrdila interes za ulaganja u energetiku i TE Plomin
06.09.10 Financije i gospodarstvo
Premijerka Kosor posjetila Adris grupu
30.07.10 Tvrtke i tržišta
Prihodi Adris grupe smanjeni desetak posto, dobit prepolovljena
16.06.10 Tvrtke i tržišta
Adris izdvaja 114,8 mil. kuna za dividende
01.02.10 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Kvartalni gubitak 69,5 mil. kuna
31.07.09 Tvrtke i tržišta
Bruto dobit Adris grupe 340 mil. eura
09.06.09 Tvrtke i tržišta
Dividenda Adris Grupe 7 kuna po dionici
30.04.09 Tvrtke i tržišta
Adris grupa povećala prihode 12,6 posto
31.03.09 Tvrtke i tržišta
Adris grupi dobit pala 25 posto
10.12.08 Financije i gospodarstvo
Adrisov profit veći od konkurencije
08.09.08 Izvoz
TDR gradi tvornicu u Iranu
13.05.08 Tvrtke i tržišta
Adris u prvom tromjesečju: Prihodi veći, neto dobit manja
01.04.08 Tvrtke i tržišta
Dobit Adris grupe porasla 11,3 posto na 670 milijuna kuna
13.11.07 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Rast prihoda za 20,5 posto
27.10.07 DOP
Zaklada Adris: Veliki interes za prvi natječaj
13.08.07 Tvrtke i tržišta
Rast prihoda Adris grupe
25.05.07 Trgovina na veliko
Adris stekao 88,27 posto udjela u Duhanu
20.05.07 Tvrtke i tržišta
Otvorene nove tvornice TDR-a i Istragrafike u Kanfanaru
18.05.07 Tvrtke i tržišta
Adris grupa u nedjelju otvara tvornicu u Kanfanaru
15.05.07 Statistika
Adris grupa: rast prihoda na 545 milijuna kuna
09.05.07 Trgovina na malo
Sastanak Vlahovića i Todorića
24.04.07 Trgovina na veliko
Adris: namjera objave ponude za preuzimanje Duhana Rijeka
30.03.07 Statistika
Neto dobit Adris grupe 602 milijuna kuna
07.03.07 Vijesti
Potpisan Kolektivni ugovor u Adris grupi
03.01.07 Inspekcijske službe
AZTN: TDR od 1999. do 2003. zloupotrebljavao vladajući položaj na tržištu
13.12.06 Trgovina na veliko
Aktivna trgovina Adrisovim dionicama nakon stock-splita
14.11.06 Statistika
Devetomjesečni prihodi Adris grupe na prošlogodišnjoj razini
   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa