Međunarodno poslovanje
Seniko studio
Tvrtke i tržišta
17.06.2014. Vlahović: Znali smo odraditi posao u turizmu i proizvodnji zdrave hrane, znat ćemo ga odraditi i u industriji osiguranja
Uz godišnje investicije veće od 500 milijuna kuna, u razdoblju od 2007. do 2013. godine Adris je ostvario prosječnu godišnju stopu rasta izvoza od šest posto
Sjednicom Glavne skupštine Adris grupe, održanom danas u Rovinju, završilo je održavanje godišnjih skupština dioničara trgovačkih društava u sastavu Grupe. Tijekom dana održane su i skupštine Tvornice duhana Zagreb, Maistre, Hrvatskih duhana, Istragrafike, Inovina i Cromarisa.

Obrazlažući prošlogodišnje poslovne rezultate i plan poslovanja za ovu godinu, predsjednik Uprave Adris grupe, mr. Ante Vlahović, istaknuo je kako je Adris grupa, unatoč nepovoljnom makroekonomskom okruženju (pad BDP-a, rast nezaposlenosti, potrošački pesimizam, negativan stav prema poduzetništvu…), ostvarila dobar poslovni rezultat. U 2013. godini Grupa je ostvarila ukupni prihod u iznosu od 3,16 milijardi kuna, što je za 6,3 posto manje nego u prošloj godini. Poslovni prihod iznosio je 2,81 milijardu kuna i za 5,3 posto manji je od prošlogodišnjeg. Prihod od prodaje robe i usluga iznosio je 2,71 milijardu kuna. Na domaćem tržištu ostvareno je 1,39 milijardi kuna, a na inozemnim 1,32 milijarde kuna, što je na razini prošle godine. Adris gotovo polovicu prihoda od prodaje roba i usluga ostvaruje na inozemnim tržištima, od čega oko 60 posto na vrlo konkurentnom EU tržištu. Uz godišnje investicije veće od 500 milijuna kuna, u razdoblju od 2007. do 2013. godine Adris je ostvario prosječnu godišnju stopu rasta izvoza od šest posto.

Dobit prije oporezivanja iznosi 485 milijuna kuna, a neto dobit 386 milijuna kuna.

Govoreći o poslovanju duhanskog dijela Grupe, mr. Vlahović istaknuo je kako je u 2013. godini duhanski dio tvrtke bio pod snažnim pritiskom velikog broja negativnih trendova. Porezno opterećenje nastavilo je snažno rasti već nekoliko godina zaredom. Primjerice, prosječan rast poreznog opterećenja na Ronhillu na ključnim je TDR-ovim tržištima u posljednje četiri godine iznosio oko 50 posto. Proces usklađivanja trošarina sa smjernicama EU-a i proračunski manjkovi u zemljama regije najčešći su razlozi rasta poreza. Potrošač je u škarama između rastućih maloprodajnih cijena i manjeg raspoloživog dohotka. U posljednjih nekoliko godina na regionalnim tržištima prosječan godišnji pad prodaje iznosi pet do deset posto. Osim pada legalne potrošnje, postoji i snažan pomak potražnje prema nižim cjenovnim segmentima te rast potražnje rezanih duhana čiji je udio u potrošnji na ključnim tržištima u rasponu od 10 do 17 posto. Znatan dio potrošnje rezanih duhana čini tzv. neoporezovana potrošnja, čime najviše gubi državni proračun – procjenjuje se da u Hrvatskoj, primjerice, to godišnje iznosi oko 400 milijuna kuna.

No, unatoč nepovoljnim gospodarskim prilikama, TDR je u 2013. godini zadržao lidersku poziciju na tržištima Hrvatske te Bosne i Hercegovine s prosječnih 62, odnosno 30 posto tržišnog udjela. Na ostalim regionalnim tržištima i nadalje ima stabilne tržišne pozicije.
TDR traži nove izvore rasta izvan regije, stoga je svoje napore usmjerio na odabrana europska i azijska tržišta. Jedno od najperspektivnijih je svakako iransko, s godišnjom ukupnom prodajom većom od 70 milijardi cigareta. Važan iskorak napravljen je u rujnu 2013. otvaranjem tvornice u Sariju, glavnom gradu pokrajine Mazandaran. Tvornica je otvorena u suradnji s Iranian Tobacco Company. Investicija je vrijedna 30 milijuna eura, a kapacitet nove tvornice je šest milijardi cigareta godišnje.

Ukupna prodaja TDR-a u 2013. godini iznosila je 9,5 milijardi cigareta, pri čemu je 65 posto ostvareno u izvozu. Prodaja cigareta u 2013. je za 17,8 posto manja u usporedbi s prošlogodišnjom. U 2013. godini TDR je ostvario ukupni prihod u iznosu od 1,44 milijarde kuna. Ostvareni poslovni prihodi iznose 1,35 milijardi kuna i za 17,4 posto manji su od prošlogodišnjih. Operativna dobit u 2013. godini iznosila je 172 milijuna kuna.

Ulazak u EU značio je izlazak Hrvatske iz CEFTA-e, što mijenja porezni tretman hrvatskih izvoznika na ključnim regionalnim tržištima. Ako sadašnja carina na izvoz cigareta u Srbiju, BiH i Makedoniju ostane nepromijenjena, godišnji trošak povećava se za desetak milijuna eura.

U 2013. godini Hrvatski duhani ostvarili su 3,3 milijuna kuna neto dobiti, ali još uvijek nisu pokriveni gubici iz prethodnih razdoblja. U 2013. godini ostvaren je dvadesetak posto niži otkup duhana od očekivanog. Manja proizvodnja duhana na selu posljedica je najvećim dijelom vremenskih nepogoda.

Istragrafika je i nadalje vodeći hrvatski proizvođač komercijalne kartonske ambalaže. U 2013. godini ostvaren je prihod od prodaje u iznosu od 118 milijuna kuna. Rast u izvozu iznosi pet posto, najvećim dijelom u prehrambenoj, farmaceutskoj i industriji kristala. Ulazak u EU smanjuje administrativne procedure te ubrzava i pojednostavljuje procese upravljanja kupcima iz EU. S druge strane, veći je pritisak i snažniji ulazak konkurencije na hrvatsko tržište. Izlazak Hrvatske iz CEFTA-e povećao je carine na tržištima regije što smanjuje konkurentnost i dobit. Cijela industrija pak pod snažnim je pritiskom zbog stagnantne potražnje i rasta cijena kartona kao ključne sirovine.

Protekla 2013. godina za Opresu, distributera cigareta i najvećeg lanca kioska u BiH, bila je razdoblje potpune preobrazbe poslovnog modela. Strategija četiri stupa počela se uspješno provoditi. Cilj je postati nacionalni lider u četiri područja kojima se Opresa bavi: maloprodaji, distribuciji digitalnih roba i usluga, distribuciji tiskovina te distribuciji cigareta. Za svako od područja osnovana je posebna tvrtka kako bi se odvojili odgovornost i resursi te postigla fleksibilnost u provođenju poslovnih kombinacija poput spajanja i preuzimanja.
Govoreći o poslovanju turističke poslovne jedinice, mr. Vlahović je istaknuo da je turistički dio poslovanja Grupe ostvario 2,95 milijuna noćenja, što je za tri posto manje nego u 2012. godini. Unatoč vrlo blagom oporavku gospodarstava glavnih emitivnih tržišta, ostvaren je rast cijena noćenja, izraženo u eurima, od šest posto. Rezultat je to i nove, prepoznatljive ponude u višem cjenovnom segmentu koja je pridonijela prepoznatljivosti i poželjnosti destinacije, što izravno utječe na cijene. Uz to, daljnji rast udjela direktnih kanala prodaje pozitivno je utjecao na rast prosječnih cijena. I u 2013. godini nastavljen je intenzivan proces investiranja te je završen niz investicija koje poboljšavaju kvalitetu i repozicioniraju proizvode u viši cjenovni segment: druga faza investicije u turističko naselje Amarin, zaokruženje sadržaja i infrastrukture u zoni Monte Mulini, izgradnja wellness centra hotela Eden te ulaganja u kampove Polari i Valkanela. Investicije su vrijedne više od 220 milijuna kuna.

U 2013. godini turizam je ostvario poslovni prihod u iznosu od 714 milijuna kuna, što je za četiri posto više od prošlogodišnjeg, pri čemu su prihodi od prodaje porasli sedam posto. Operativna dobit iznosila je 130 milijuna kuna, što je 39 posto više od prošlogodišnje dobiti. Vidljivo je da su rast cijena i troškovna efikasnost nadoknadili pad noćenja.

Cromaris je u 2013. godini ostvario brojne aktivnosti u marketinškom, prodajnom i proizvodnom smislu. S radom je počela tvrtka Cromaris Italia d.o.o. koja obavlja prodajne i marketinške aktivnosti u Italiji, a nužna je za daljnji rast prodaje na najvećem europskom tržištu orade i brancina. S ulaskom Hrvatske u Europsku uniju ubrzan je logistički proces i brzina dolaska svježe ribe do potrošača. Cromaris iskorištava svježinu kao funkcionalnu prednost kojom se razlikuje od konkurencije i kao važni element komunikacije. Cromaris je u Italiji učinio ključni marketinški potez cjenovnim odvajanjem od jeftinije grčke i turske ribe. Tijekom 2013. godine kupljeno je novo uzgajalište kapaciteta tisuću tona te potpuno tehnološki i organizacijski integrirano u tvrtku. Također, pokrenut je projekt potpune rekonstrukcije mrjestilišta i sustava predrasta. Time Cromaris ostaje vertikalno integrirana i tehnološki vrlo napredna tvrtka. Omogućen je brz i kontroliran rast i razvoj, skraćuje se trajanje proizvodnog ciklusa, a time i troškovi proizvodnje. Cromaris je u 2013. ostvario prodaju od 3773 tone, što predstavlja rast od 38 posto u usporedbi s prethodnom godinom. Izvoz je količinski porastao za 63 posto. Ostvaren je rast cijena od šest posto, poboljšani su parametri preživljavanja za više od deset postotnih bodova. No, ulazak u Europsku uniju doveo je do gubitka izravnih subvencija, što je utjecalo na poslovni rezultat za više od 12 milijuna kuna. Cromaris je u 2013. godini ostvario pozitivan rezultat iz operativnog poslovanja.
Jedan od velikih iskoraka koji je Adris grupa napravila u protekloj godini je priprema akvizicije Croatia osiguranja, koja se odvija tijekom 2014. godine. Ulaskom u djelatnost osiguranja, Adris diverzificira svoj ulagački portfelj, čime je započelo strateško restrukturiranje portfelja i definiran novi stup sustava.

Dosadašnji pomaci u turizmu i proizvodnji zdrave hrane najbolja su potvrda da će, uz znatne troškove restrukturiranja i organizacijske promjene tijekom 2014. i 2015. godine, Adris uspješno poslovati i u industriji osiguranja. Tom akvizicijom nije, međutim, iscrpljen ulagački potencijal Grupe.

Na kraju, Vlahović je istaknuo kako je, unatoč krizi, Adris znao odraditi posao u turizmu i proizvodnji zdrave hrane te da će znati odraditi i posao u industriji osiguranja, završivši rečenicom: „Nakon 10 godina postojanja Adris grupe, s još većim optimizmom gledamo u budućnost“!

Odlukom Skupštine Društva izdvojit će se iznos od 114,8 milijuna kuna za isplatu dividende, što iznosi 7 kuna po dionici. Dividenda će biti isplaćena dana 25. srpnja 2014. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 25. lipnja 2014. godine. Ukupna neto dobit Adris grupe d.d. za 2013. godinu, u iznosu od 390.421.046,41 kuna, raspoređuje se u statutarne rezerve Društva.

Na kraju, Skupština je dala razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora. Umjesto Andreje Cerin, za novu članicu Nadzornog odbora izabrana je Ida Lokmer.

Povezani članci
26.10.16 Tvrtke i tržišta
Adris: Sve tvrtke uspješne, ukupni prihodi četiri milijarde kuna, neto dobit 570 milijuna kuna
29.07.16 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Neto dobit 151 milijun kuna
29.06.16 Karijere
Damir Vanđelić predsjednik Nadzornog odbora Ine
15.06.16 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Godišnje milijardu kuna novih investicija
15.05.16 Korisne informacije
Tim Adris pobjednik prvog Rovinj Beach Polo turnira
29.04.16 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Rast svih ključnih pokazatelja poslovanja
22.02.16 Zaposlenost / plaće
U Adris grupi s radom započeo treći naraštaj pripravnika
21.12.15 Tvrtke i tržišta
Adris investira više od četiri milijarde kuna
12.11.15 Karijere
Za Budućnost u Adrisu 440 prijava
30.10.15 Tvrtke i tržišta
Adris grupa s dobiti od 559,6 milijuna kuna
22.09.15 Financije i gospodarstvo
Otvoreno novo Cromarisovo mrjestilište u Ninu, vrijedno 130 milijuna kuna
10.09.15 Zaposlenost / plaće
Prijave za treći natječajni ciklus projekta „Budućnost u Adrisu“ do 30. rujna
27.08.15 Tvrtke i tržišta
Erste analitičari preporučuju kupnju dionica Adrisa
04.08.15 Tvrtke i tržišta
Skupština Adrisa u rujnu o isplati dividende od 40 kuna po dionici
31.07.15 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: bruto dobit porasla za 13 posto
20.07.15 Financije i gospodarstvo
NO Adris grupe d.d.: za isplatu dividende 656 milijuna kuna
14.07.15 Tvrtke i tržišta
Adris: dioničari dali suglasnost za prodaju TDR-a
13.07.15 Turizam
Maistra najavljuje nove investicije
29.06.15 Zaposlenost / plaće
"Budućnost u Adrisu" poziva mlade da se vrate u Hrvatsku
30.04.15 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Više od polovice prihoda ostvareno na inozemnim tržištima
02.04.15 Tvrtke i tržišta
U Hrvatskoj rast aktivnosti spajanja i preuzimanja
23.03.15 Odnosi s javnošću
Ante Vlahović dobitnik prestižne međunarodne nagrade za životno djelo u poduzetništvu “Stvaratelji za stoljeća“
02.03.15 Financije i gospodarstvo
Hrvatski duhani: Proizvođačima niz poticajnih mjera
04.02.15 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Promjenama do rasta
20.01.15 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Glavna skupština dala suglasnost na razmatranje strateških opcija
13.01.15 Turizam
Adris grupa nastavlja snažan investicijski ciklus u turizmu
06.01.15 Tvrtke i tržišta
Cromaris povećao proizvodnju za pet puta i izvozi više od 70 posto
01.12.14 Tvrtke i tržišta
ADRIS GRUPA - Nadzorni odbor predložio Glavnoj skupštini odluku o strateškom restrukturiranju dijela imovine tvrtke
25.11.14 Financije i gospodarstvo
Hrvatski duhani: Završen otkup duhana ovogodišnjeg roda
31.10.14 Tvrtke i tržišta
Snažan rast dobiti Adris grupe
27.09.14 Šira regija
TDR lider na tržištima Hrvatske i BiH, raste u Srbiji i Makedoniji
15.09.14 Strateški savezi
Adris uplatio sredstva za dokapitalizaciju Croatia osiguranja
12.09.14 Strateški savezi
Adris preuzeo hotel Hilton Imperial u Dubrovniku
31.07.14 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Rast izvoza 15 posto
21.07.14 Financije i gospodarstvo
Počele prve berbe duhana
30.04.14 Tvrtke i tržišta
Kupnjom Croatia osiguranja Adris nije iscrpio svoj ulagački potencijal
31.01.14 Promocije
Rovinj domaćin Red Bull Air Race natjecanja
24.01.14 Strateški savezi
Hanfa: odobrenje Adrisu za stjecanje kvalificiranih udjela u Croatia osiguranju
20.01.14 Financije i gospodarstvo
Gradu Pazinu 2,66 milijuna kuna iz IPARD-a
08.01.14 Zaposlenost / plaće
Veliki već počinju zapošljavati, a cijelo tržište rada oporavit će se tek 2015.
18.12.13 Osiguranja
Adris grupa preuzima Croatia osiguranje
02.12.13 Tvrtke i tržišta
Zaklada Adris za pametnu i kreativnu Hrvatsku donirala 3 milijuna kuna
14.11.13 Financije i gospodarstvo
Hrvatski duhani: Završene berbe, u tijeku otkup ovogodišnjeg uroda duhana
31.10.13 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: neto dobit 388,7 milijuna kuna
12.09.13 Prehrambeni proizvodi
Ulaganja u Cromaris u idućim godinama oko 400 milijuna kuna
30.07.13 Izvoz
Adris grupa: Rast prihoda uz stalan rast izvoza
15.07.13 Istraživanja
Adris grupa osvojila Best of the Best
01.07.13 Karijere
Adris grupa: Imenovana nova Uprava
18.06.13 Tvrtke i tržišta
Održana Glavna skupština Adris grupe
16.05.13 Karijere
Ante Vlahović dobitnik regionalne nagrade za razvoj elitnog turizma
24.04.13 Izvoz
Adris grupa: Daljnji rast izvoza
08.04.13 Tvrtke i tržišta
Adris: Podržavamo Agrokor u namjeri da kupi Mercator
12.11.12 Financije i gospodarstvo
Adris sudjeluje u kupnji dionica Uljanika
30.10.12 Tvrtke i tržišta
Adris grupa s većim prihodima u devet mjeseci
03.10.12 Osiguranja
Adris zainteresiran za slovenski Triglav
01.10.12 DOP
Održani dvanaesti sportski susreti Adris grupe
24.09.12 DOP
Zaklada Adris zaključila šesti natječajni ciklus
07.09.12 Korisne informacije
Adris RC44 World Championships početkom listopada u Rovinju
27.08.12 Seminari, konferencije
Adris dovodi nobelovca Paula Krugmana u Hrvatsku
23.08.12 Tvrtke i tržišta
Hrvatski duhani: Zbog suše urod duhana manji i do 18 posto
30.07.12 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Udio izvoza i dalje raste
15.06.12 Tvrtke i tržišta
Tedeschi dobitnik priznanja ‘Biznis ličnost 2012’
15.06.12 Tvrtke i tržišta
Adris grupi nagrada za regionalnog biznis partnera
30.05.12 Tvrtke i tržišta
Održana glavna skupština Adris grupe
26.04.12 Tvrtke i tržišta
Rast prihoda Adris grupe
23.04.12 Financije i gospodarstvo
Mimica s prehrambenim tvrtkama o ulasku u EU i utjecaju na razmjenu s CEFTA-om
28.03.12 Zaposlenost / plaće
Zapošljavanjem 12 pripravnika zaključen projekt Budućnost u Adrisu
05.03.12 Karijere
Adris grupa: Imenovanja u strateškim poslovnim jedinicama
20.02.12 Tvrtke i tržišta
Cromaris ulaže u Proizvodno-logistički centar Gaženica u Zadru
30.01.12 Seminari, konferencije
Hrvatski duhani: Skup o daljnjem unapređenju primarne proizvodnje duhana
27.01.12 Tvrtke i tržišta
U Krašu održan sastanak predstavnika prehrambene industrije
26.01.12 Osiguranja
Adris nudi milijardu kuna za 30% Croatia osiguranja
18.11.11 Vijesti iz svijeta
U EU se smiju proizvoditi samo cigarete koje se same gase
10.11.11 DOP
Zaklada Adris: Dodjelom više od 3 milijuna kuna zaključen peti natječajni ciklus
28.10.11 Tvrtke i tržišta
Bruto dobit Adris grupe 660 milijuna kuna
05.09.11 Tvrtke i tržišta
Damir Vanđelić: Adris ne odustaje od Croatia osiguranja
03.08.11 Trgovina na malo
AZTN: Adris i TDR ograničili tržišno natjecanje, Adris najavio žalbu
29.07.11 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Nastavljen trend rasta izvoza
04.07.11 Tvrtke i tržišta
Hrvatski duhani: Pilot projekt navodnjavanja uzgoja duhana
31.05.11 Tvrtke i tržišta
Održana glavna skupština Adris grupe
05.05.11 Trgovina na malo
Adris grupa stekla 97,1 posto dionica sarajevske Oprese
11.04.11 Tvrtke i tržišta
U Adrisu zapošljavaju 21 pripravnika
09.02.11 Tvrtke i tržišta
Adris s proizvođačima duhana ugovorio dugoročnu suradnju
30.11.10 Tvrtke i tržišta
Adris Grupa potvrdila interes za ulaganja u energetiku i TE Plomin
06.09.10 Financije i gospodarstvo
Premijerka Kosor posjetila Adris grupu
30.07.10 Tvrtke i tržišta
Prihodi Adris grupe smanjeni desetak posto, dobit prepolovljena
16.06.10 Tvrtke i tržišta
Adris izdvaja 114,8 mil. kuna za dividende
01.02.10 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Kvartalni gubitak 69,5 mil. kuna
31.07.09 Tvrtke i tržišta
Bruto dobit Adris grupe 340 mil. eura
09.06.09 Tvrtke i tržišta
Dividenda Adris Grupe 7 kuna po dionici
30.04.09 Tvrtke i tržišta
Adris grupa povećala prihode 12,6 posto
31.03.09 Tvrtke i tržišta
Adris grupi dobit pala 25 posto
10.12.08 Financije i gospodarstvo
Adrisov profit veći od konkurencije
08.09.08 Izvoz
TDR gradi tvornicu u Iranu
13.05.08 Tvrtke i tržišta
Adris u prvom tromjesečju: Prihodi veći, neto dobit manja
01.04.08 Tvrtke i tržišta
Dobit Adris grupe porasla 11,3 posto na 670 milijuna kuna
13.11.07 Tvrtke i tržišta
Adris grupa: Rast prihoda za 20,5 posto
27.10.07 DOP
Zaklada Adris: Veliki interes za prvi natječaj
13.08.07 Tvrtke i tržišta
Rast prihoda Adris grupe
25.05.07 Trgovina na veliko
Adris stekao 88,27 posto udjela u Duhanu
20.05.07 Tvrtke i tržišta
Otvorene nove tvornice TDR-a i Istragrafike u Kanfanaru
18.05.07 Tvrtke i tržišta
Adris grupa u nedjelju otvara tvornicu u Kanfanaru
15.05.07 Statistika
Adris grupa: rast prihoda na 545 milijuna kuna
09.05.07 Trgovina na malo
Sastanak Vlahovića i Todorića
24.04.07 Trgovina na veliko
Adris: namjera objave ponude za preuzimanje Duhana Rijeka
30.03.07 Statistika
Neto dobit Adris grupe 602 milijuna kuna
07.03.07 Vijesti
Potpisan Kolektivni ugovor u Adris grupi
03.01.07 Inspekcijske službe
AZTN: TDR od 1999. do 2003. zloupotrebljavao vladajući položaj na tržištu
13.12.06 Trgovina na veliko
Aktivna trgovina Adrisovim dionicama nakon stock-splita
14.11.06 Statistika
Devetomjesečni prihodi Adris grupe na prošlogodišnjoj razini
   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa