Seniko studio
Vijesti
05.02.2014. Predstavljen dokument Industrijska strategija 2014. – 2020, Damir Novotny ekonomski analitičar godine
Dokument Industrijska strategija 2014.-2020. te posebno izdanje Privrednog vjesnika Poslovna očekivanja 2014. predstavljeni su javnosti na okruglom stolu Privrednog vjesnika koji je održan 5. veljače u Vijećnici HGK. Istodobno je dodijeljena i Nagrada “Gorazd Nikić” za ekonomskog analitičara 2013., koju je, temeljem ankete i izboru 423 tvrtke, dobio dr. Damir Novotny. U užoj konkurenciji za analitičara godine, uz Damira Novotnog, bili su Slavko Kulić, Željko Lovrinčević, Mladen Vedriš i Guste Santini.

Pomoćnica ministra gospodarstva i v.d. predsjednika HGK Sabina Škrtić, otvarajući skup, istaknula je da nam je potrebna spremnost za dijalog i otvorenost za iznalaženje rješenja. Potrebno je zajednički iznaći pravi način kako da izgradimo i održavano kontinuitet hrvatskog gospodarstva, kazala je Škrtić.

Dokument Industrijska strategija 2014. - 2020., kojega je hrvatska poslovna zajednica dugo očekivala, predstavio je voditelj tima Ministarstva gospodarstva za izradu strategije Tomislav Radoš, istaknuvši kako je dokument platforma za stručnu javnu raspravu, koja je sada otvorena.

Hrvatska industrija, odnosno industrijski sektori gospodarstva obuhvaćaju područja prerađivačke industrije, graditeljstva te informacije i komunikacije. Ova strategija uz ostale strategije koje se donose bit će dio gospodarske razvojne strategije, a naglasak je stavljen na njezinu implementaciju.

Svrha je izrade industrijske strategije utvrditi perspektive rasta i razvoja te jačanja konkurentnosti, definirati strateške ciljeve, definirati smjer djelovanja i alokacije resursa potrebnih za ostvarenje tih ciljeva, odnosno provedbeni model te stvoriti pretpostavke za provedbu strategije, kazao je Radoš.
Dokument je po strukturi podijeljen na analitički i strateški dio. U analitičkom su dijelu prikazani kvantitativni pokazatelji za sva tri područja, a zaključeno je kako su ključni problemi hrvatske industrije u institucionalnom okruženju, odnosno neefikasnom javnom sektoru (državnoj administraciji), pravnoj nesigurnosti korupciji, visokom i složenom poreznom opterećenju, administrativnoj procedure i nerazumljivim propisima, niskoj razini inozemnih izravnih ulaganja u industriju, niskoj razini udjela visokoobrazovane radne snage u ukupnoj radnoj snazi, nedovoljnom ulaganju u istraživanje i razvoj (niska razina inovativne sposobnosti), niskoj razini produktivnosti rada, otežanom pristupu tržištima kapitala i visokoj cijeni kapitala, niskoj razini tehnološke opremljenosti, te (ne)usklađenosti obrazovnog sustava i potreba industrije, istaknuo je Radoš.

Definiran je model vrednovanja i grupiranja ključnih poddjelatnosti koji se temelji na tri kriterija profitabilnosti, izvoznoj orijentaciji i veličini poddjelatnosti.

Također su definirane i ključne industrijske djelatnosti u koja bi trebgalo dodatno ulagati, to su: proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka, proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, računalno programiranje, savjetovanje i povezane djelatnosti (ICT), proizvodnja električne opreme, proizvodnja strojeva i uređaja.

Posebno je izdvojena proizvodnja prehrambenih proizvoda i proizvodnja namještaja, koji neće moći rasti po visokim stopama, ali imaju posebnu kvalitetu, kazao je Radoš.
Glavni je strateški cilj repozicioniranje identificiranih strateških djelatnosti na globalnom lancu vrijednosti prema razvoju aktivnosti koje stvaraju dodanu vrijednost, a ostali strateški ciljevi su rast obujma industrijske proizvodnje po prosječnoj godišnjoj stopi od 2,85 posto, rast broja novozaposlenih za 85.619 do kraja 2020. godine, od čega minimalno 30 posto visokoobrazovanih, rast produktivnosti radne snage za 68,9 posto u razdoblju 2014. - 2020., povećanje izvoza u razdoblju 2014. -2020. za 30 posto i promjena strukture izvoza u korist izvoza proizvoda visoke dodane vrijednosti, naglašava Radoš.

Prioritetno je stvaranje stabilnog investicijskog okruženja koje neće ovisiti i promjenama gospdoarske politike, osobito porezne politike i troškova radne snage, a područja investicija su istraživanje i razvoj te fiksni kapital, poticanje strateške suradnje industrije i obrazovnog sustava, povećanje efikasnosti javne uprave i administracije te razvoj tržišta kapitala (alternativnih izvora financiranja).

Najvažniji čimbenik uspjeha industrijske strategije nalazi se u načinu i kvaliteti njene provedbe (implementacije), istaknuo je Radoš napomenuvši kako početak implementacije industrijske strategije treba biti i početak restrukturiranja industrije.

Predsjednik Uprave Končar Elektroindustrije i predsjednik Hrvatskih izvoznika Darinko Bago pohvalio je izradu dokumenta, koji u ovom obliku i veličini kod nas još nije viđen, a koji je potkrijepljen i konkretnim brojevima. Izvoz je temelj razvoja, a u dokumentu je to i naglašeno, no potrebno je uključiti još niz elemenata za poticanje izvoza, kazao je Bago te istaknuo energiju, vodu, hranu, komunikaciju te zdravlje kao temeljnim pitanjima o čemu se i strategija treba odrediti.
Suvlasnik i direktor HSTEC-a Željko Goja istaknuo je kako su inovacije i izvoz ključni te su međusobnu u sinergiji. Kako je kazao, HSTEC posjeduje vlastiti razvoj, projektni ured, proizvodni pogon, odjel za montažu te odjele za ispitivanje i završnu kontrolu proizvoda.

Izvozno je orijentirana tvrtka te izvozi 90 posto svojih proizvoda i usluga, od čega 75 posto na tržište EU, a 15 posto na tržište SAD-a te ima 59 zaposlenika. Prepoznali su važnost robotike, koja nedostaje jer je robota tek oko 2000 u Hrvatskoj. Sinergija velikih i malih tvrtki može dati rezultate, istaknuo je Goja.

Pomoćnica ministra gospodarstva i v.d. predsjednika HGK Sabina Škrtić, najavila je kako će u petak, 7. veljače biti objavljeni uvjeti natječaja za jamstveni fond, za koji su sredstva udvostručena, odnosno osigurano je 40 milijuna kuna.

Naš je problem neujednačen razvoj u Hrvatskoj, a primjećeno je da su se za ta sredstva više javljale razvijenije županije. Osobito je važno pitanje osiguranja jamstvenog okvira za manje poduzetnike. Inače, cijeli je koncept jamstvenog fonda naslonjen na industrijski razvoj, a očekuje se da će jamstveni fond poduprijeti kreditiranje poduzetnika sa 150 milijuna kuna.

Izvršni direktor Agrokora za strategiju i tržišta kapitala Zdravko Marić također je podržao izradu dokumenta Industrijske strategije, istaknuvši kako novi model rasta mora počivati na investicijama. To, kaže, za Agrokor nije ništa novo jer ta kompanija sve što je radila temeljila je na investicijama. Tvrtkama je poznato da neinvestiranje zapravo znači zaostajanje.

Gubitak vrijednosti od 2008. i početka krize bio je oko 20 posto, no prerađivačka, odnosno, prehrambena je industrija bilježila ipak manji pad koji je iznosio 10 posto. Turizam je najbolji mogući kanal za plasman prehrambenih proizvoda, kazao je Marić.
Predsjednik Savjeta za gospodarstvo Predsjednika RH Boris Cota smatra kako dosadašnje nepostojanje industrijske politike, najveći nedostatak. Strategija dolazi prilično kasno, mnoge je zemlje već odavno provode, a doprinos rastu BDP-a osobito imaju zelene tehnologije. Potrebno se je usmjeriti na proizvodnju proizvoda visoke dodane vrijednosti, kazao je.

Ekonomski analitičar dr. Damir Novotny, istaknuo je primjer Slovačke te poticaja investicijama u autoindustriju i zapošljavanja velikog broja ljudi. Hrvatskoj nedostaje vizija, a ne strategija, zbog čega više zagovara naziv industrijska politika. Potreban nam je kraći rok u kojem treba otvoriti nova radna mjesta.

Također je i današnja vizija EU bitno dugačija nego prije krize. Naime, značajna su ulaganja u istraživanja i razvoj novih tehnologija. Fiskalno je pitanje ključno, nakon šest godina krize monetarna strana ne može puno pomoći, a fiskalnu stranu treba prilagoditi privatnom sektoru koji će se okrenuti prema europskom tržištu. Potreban je snažan fiskalni poticaj, istaknuo je Novotny.

Direktor i glavni urednik Privrednog vjesnika Darko Buković, predstavio je Poslovna očekivanja 2014, u kojem su sudjelovale 423 hrvatske tvrtke, različitih gospodarskih djelatnosti, koje zapošljavaju 76.000 radnika, ostvaruju gotovo 57 milijardi kuna ukupnog prihoda uz neto dobit od oko 1,7 milijardi kuna.

Gospodarstvenici su prošle godine opće stanje gospdoarstva ocijenili prosječnom ocjenom 2,24 što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu kad je bilo 2,09. Najslabije su gospodarstvo ocijenile male tvrtke 1,75, a slijede ih građevinari 1,83.

Uvjeti za investicije i poslovanje za 40 posto su bili nepoticajni, a za 13 posto neprihvatljivi, za trećinu gospodarstva regulativa je bila prihvatljiva, a za 36 posto nestabilna odn. netransparentna. Uvjeti za investiranje i poslovanje će za 73 posto anketiranih u 2014. ostati isti, a za njih 46 posto će i poduzetnička klima biti ista, kazao je Buković.
Gospodarstvo nije pretjerano optimistično, prioriteti za izlazak iz krize su za anketirane ponajviše rješavanje nelikvidnosti, smanjivanje poreza i doprinosa, smanjivanje državne administracije, jeftiniji poduzetnički krediti, privlačenje inozemnih investicija, no smatraju da je sudstvo nedovoljno učinkovito.

Poduzetnički krediti su nedovoljno dostupni. Izvozna klima je prosječna, porezi i doprinosi na radnu snagu su visoki, a gospodarstvenici čak očekuju i da će se malo i povećati u 2014.

Učinke krize u 2014. tvrtke će uglavnom prevladati ili pokuštati prevladati. Graditeljstvo je u teškoj situaciji no 63 posto ih smatra da će pokušati prevladati učinke krize.

Tvrtke će se krizi oduprijeti povećanjem plasmana te reorganizacijom poslovanja. Još uvijek imamo konkurentne proizvode, smatraju no stisak krize ne popušta, osobito u graditeljstvu. Likvidnost bi trebala ostati ista ili čak i bolja.

Planovi ipak odišu optimizmom, a očekuje se i rast neto dobiti. Izvozni plan očekuje se veći ili jednak, a prerađivačka industrija očekuje veći izvoz, dok se uvoz planira približno jednak lanjskom.

Ulaganja će biti na razini prošle godine, a krediti banaka ostaju standardni. Kod uvođenja EU normi nema dvojbi, a strana ulaganja su dobrodošla. Gospodarstvo smatra da je ova godina zahtjevna ali i u kojoj se očekuje poboljšanje uvjeta u dijelu poreza i doprinosa te rezanju administrativnih troškova, kazao je Buković.

Nakon otvaranja javne rasprave o dokumentu Industrijska strategija 2014-2020. tijekom veljače će uslijediti ukupno 19 predstavljanja i otvorenih razgovora o strategiji po županijskim komorama.

Povezani članci
12.10.16 Seminari, konferencije
Magros: Platforma za stručan dijalog proizvođača i trgovine
12.10.16 Seminari, konferencije
Dani hrvatskog turizma 26. i 27. listopada u Bolu
29.09.16 HGK
Akcija Kupujmo hrvatsko okupila 300 proizvođača
21.04.16 Financije i gospodarstvo
Agrofructus Grupa će voćem i povrćem opskrbljivati Maistrine hotele
21.04.16 HGK
Revitalizirano HGK-ovo Udruženje hotelijera, predsjednik Ronald Korotaj
20.04.16 HUP
Nameti opterećuju poduzetnike, treba ih smanjiti - HUP
20.04.16 Osiguranja
I šestu godinu Allianz Portfolio najbolji mješoviti investicijski fond u Hrvatskoj
22.02.16 Seminari, konferencije
Novi poduzetnički trend – mini praonice rublja
01.12.15 Statistika
Investicije porasle nakon četverogodišnjeg pada
27.11.15 Prehrambeni proizvodi
Na 10. VINOcomu među 300 izlagača i pobjednici prvog ocjenjivanja "Vina Croatia"
13.10.15 Seminari, konferencije
Održana tradicionalna konferencija za trgovce i dobavljače MAGROS
28.08.15 Šira regija
Komore Zapadnog Balkana izradile akcijski plan za gospodarski napredak regije
28.05.15 HOK
Energetskom obnovom do 60 posto nižih računa za energiju
26.05.15 HGK
Hrvatsko-francuski forum o klasterima: mogućnosti suradnje u turizmu, poljoprivredi...
05.05.15 Financije i gospodarstvo
"NATO - poslovna prilika" za domaće gospodarstvenike
24.04.15 HGK
Predstavljene mogućnosti hrvatskoga vinskog sektora
23.04.15 HGK
Poreč: akcija "Kupujmo hrvatsko - Hrvatski proizvodi za hrvatski turizam"
17.04.15 HGK
HGK: sve više kvalitetnih proizvoda i projekata kulturnog turizma
16.04.15 HGK
Allianz Portfolio najbolji peti put zaredom
03.04.15 Financije i gospodarstvo
Banke spremne na konverziju kredita u 'švicarcima' u eure, Udruga franak ne pristaje
26.03.15 Statistika
DZS: u zadnjem kvartalu 2014. stopa anketne nezaposlenosti 18,3 posto
18.03.15 Vijesti
U HGK predstavljen projekt Priča o maslinovom ulju
16.03.15 Edukacija
Započele radionice za poljoprivrednike o izravnim plaćanjima
11.03.15 Vijesti
HGK: prosječni radni vijek u Hrvatskoj traje samo 31 godinu
23.02.15 Vijesti
HGK: U siječnju rekordna deflacija od 0,9 posto
20.02.15 Turizam
Promocija hrvatskog turizma i vina u New Yorku i Torontu
17.02.15 Financije i gospodarstvo
Na Gospodarskom forumu u Moskvi 350 hrvatskih i ruskih gospodarstvenika
12.02.15 Vijesti
Stručno znanje i kontinuirana edukacija o vanjsko-trgovinskom poslovanju posebno važni u uvjetima recesije
13.01.15 Vijesti
Sezonsko sniženje ne dulje od 60 dana, a akcijsko od 30 dana
13.01.15 Zaposlenost / plaće
U 2014. godini zabilježen prvi pad broja nezaposlenih od 2008. godine
12.01.15 Vijesti
Robna razmjena Hrvatske s inozemstvom siječanj-studeni 2014.
09.01.15 Vijesti
Rast izvoza i dalje usporava
05.01.15 Vijesti
HGK: 20 kuna članarine za jednostavne d.o.o.-e
12.12.14 Karijere
Ivan Bogović novi je predsjednik Udruženja ugostiteljskih djelatnosti
03.12.14 Vijesti
Zajednica konzultanata HGK pomaže tvrtkama članicama u korištenju Europskih fondova
02.12.14 Prehrambeni proizvodi
Hrvatski proizvođači još 15 godina nastavljaju s proizvodnjom Kranjske kobasice
02.12.14 Sajmovi i izložbe
Hrvatske IT tvrtke predstavljene na azerbajdžanskom tržištu
27.11.14 Financije i gospodarstvo
Sektor hrvatske akvakulture spreman za povlačenje novčanih sredstava iz operativnog EU programa fonda za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020.
26.11.14 Seminari, konferencije
Nove smjernice očuvanja prirodnih resursa u funkciji održivoga razvoja
24.11.14 Financije i gospodarstvo
HGK: Osiguran opstanak hrvatskih proizvođača plastičnih vrećica
24.11.14 HGK
Poduzetnici o Hrvatskoj gospodarskoj komori
24.11.14 Vijesti
Hrvatski prozori od hrasta u Francuskoj hit
20.11.14 Potrošači
Potrošač mora biti informiran o onome što kupuje
20.11.14 Vijesti
Poduzetnici o Hrvatskoj gospodarskoj komori
19.11.14 Vijesti
Domaćim prozvođačima Kranjske kobasice HGK osigurala korištenje naziva sljedećih 15 godina
05.11.14 Vijesti
Burilović: HGK priprema paket novih usluga
22.10.14 Vijesti
Nužan veći poticaj privatnoj inicijativi u jugoistočnoj Europi
16.10.14 Vijesti
HGK pokrenula on-line bazu EU projekata
16.10.14 Vijesti
Hrvatske tvrtke i europarlamentarci u Bruxellesu
15.10.14 Vijesti
Mogućnosti i izazovi za korištenje 10,7 milijardi eura sredstava iz EU-a
14.10.14 Turizam
Dani hrvatskog turizma ovaj tjedan u Opatiji s oko 2.000 sudionika
02.10.14 Zaposlenost / plaće
DZS: prosječna plaća za srpanj 5.530 kuna
30.09.14 Više i visoke škole (državne)
Seminar "Žensko poduzetništvo i kriza" u sklopu projekta BWCo
21.09.14 Vijesti
„Kupujmo hrvatsko“ ponovo u Zagrebu
17.09.14 Turizam
U kolovozu ostvaren rast turističkih dolazaka i noćenja
17.09.14 Vijesti
Rast izvoza hrvatske drvne industrije – pokazatelji I-VI
16.09.14 Sajmovi i izložbe
Hrvatski izlagači na sajmu "World Food Moscow"
10.09.14 Sajmovi i izložbe
Na CeBIT-u u Turskoj 29 hrvatskih tvrtki
02.09.14 Karijere
Zvonimir Savić novi je direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK
25.08.14 Edukacija
Pet godina programa Erasmus u EU i dvije godine u Hrvatskoj
12.08.14 Vijesti
HGK: špekulacije o zaobilaženju ruskih sankcija štete izvoznicima
30.07.14 Vijesti
Veleposlanik SAD-a u RH Kenneth Merten pozdravlja napore HGK u provedbi reforme
22.07.14 Vijesti
HGK koordinira Soleglass - prvi tehnološki projekt iz programa EU za izradu prototipa konkretnoga proizvoda
07.07.14 Vijesti
Burilović: sutra na Skupštini predstavljanje prve faze reforme HGK
04.07.14 Vijesti
Potpisani prvi Ugovori o certifikaciji gradova i općina
18.06.14 Turizam
Predstavnici novoosnovanih sekcija i lokalnih tijela Zajednice obiteljskog smještaja pri HGK donijeli smjernice rada
21.05.14 Vijesti
Kreiranjem novih proizvoda do uspjeha na europskom i svjetskom tržištu
23.04.14 Vijesti
Vrdoljak: provedbom strategije do 85 tisuća radnih mjesta
14.04.14 Vijesti
Više od 24 milijuna kuna na raspolaganju malim i srednjim poduzetnicima iz EU fondova
03.04.14 Sajmovi i izložbe
Na 2. hrvatskom festivalu hrane i vina 300 izlagača
03.04.14 Vijesti
Snažan poticaj EBRD-a hrvatskim izvoznim ambicijama
01.04.14 Vijesti
Sastanak u HGK: Turkmenistan želi hrvatske tvrtke na svom tržištu
27.03.14 Vijesti
Dodijeljeni znakovi „Hrvatska kvaliteta“
25.03.14 Vijesti
Turistički trendovi nadolazeće sezone pozitivni
14.03.14 Vijesti
Sabina Škrtić: U poticanju izvoza presudna je uloga HGK
03.03.14 HGK
Luka Burilović novi predsjednik HGK
20.02.14 Turizam
Zajednica zdravstvenog turizam HGK na sajmu f.re.e. u Münchenu
20.02.14 Carine
Ponovna primjena preferencijalnog statusa kod uvoza roba hrvatskog podrijetla u Rusiju, Bjelorusiju i Kazahstan
18.02.14 Sajmovi i izložbe
U HGK predstavljene ovogodišnje manifestacija Novosadskog sajma
18.02.14 Zaposlenost / plaće
Split: industrijska strategija predviđa otvaranje 85.000 radnih mjesta
18.02.14 Vijesti
Europski strukturni fondovi - mogućnosti za poslovni sektor
12.02.14 Vijesti
Škrtić: industrijska strategija do kraja prvog kvartala ove godine
20.01.14 Vijesti
Skupština HGK: usvojene izmjene Statuta, novi predsjednik krajem veljače
19.12.13 Vijesti
Svečano dodijeljene godišnje nagrade TOP OF THE FUNDS Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK
18.12.13 Vijesti
Skupština HGK: ukidanje doprinosa i smanjenje članarine za 15 posto, novi predsjednik krajem veljače
17.12.13 Vijesti
Dodijeljene Zlatne kune HGK - Komore Zagreb
02.12.13 Vijesti
HGK treći put organizira izlaganje hrvatskih IT tvrtki u Azerbajdžanu na sajmu Bakutel
22.11.13 Vijesti
Hgk objavila Vodič za definiciju malog i srednjeg poduzetništva u natječajima za dodjelu sredstava iz fondova EU
21.11.13 Vijesti
U HGK održana HACCP radionica za voditelje HACCP tima
20.11.13 Karijere
Direktorica HGK Zoja Crnečki novi vitez gospodarstva
20.11.13 Vijesti
Ljerka Puljić: HGK treba sačuvati
15.11.13 Vijesti
Sabina Škrtić, izabrana za v.d. predsjednice HGK
15.11.13 Vijesti
Održana III. Inovacijska misija u Bruxellesu
13.11.13 Vijesti
U HGK, 13. studenoga 2013. održan prvi dan 11. međunarodne konferencije o cjeloživotnom učenju i razvoju ljudskih potencijala -EDUCA PLUS-
05.11.13 Vijesti
U Centru za dizajn HGK otvorena izložba Modni ormar 2013
24.10.13 Vijesti
Otvoreni Dani hrvatskog turizma i 13. hrvatski turistički forum
22.10.13 Financije i gospodarstvo
Poduzetnici Grčiću: Kao da imamo dvije vlade
22.10.13 Vijesti
Hrvatske tvrtke pozvane na sudjelovanje u poslovima nabave kroz sustav Inter-američke banke za razvoj (IDB)
04.10.13 Vijesti
Obilježen Dan Hrvatske u Grazu
03.10.13 Vijesti
Razmjenom ideja do unaprjeđenja transporta u Hrvatskoj
17.09.13 Europska unija
Strategija razvoja Jugoistočne Europe predstavljena u Zagrebu
19.06.13 Vijesti
HGK zatvara predstavništva u Beogradu, Prištini, Sarajevu, a otvorio bi u Washingtonu
19.06.13 Vijesti
HGK o potencijalima hrvatskih tvrtki u poslovanju s Rajnsko-majnskom regijom
12.06.13 Vijesti
„Be CROative“
06.06.13 Vijesti
HGK na sajmu Transport & Logistic, München 2013
   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa