Info
Seniko studio
Financije i gospodarstvo
31.10.2013. Erste Group u prvih devet mjeseci 2013. ostvario neto dobit od 430,3 milijuna eura
• Neto prihodi od kamata smanjeni su na 3.651,6 milijuna eura u prvih devet mjeseci 2013. godine (u odnosu na 3.968,9 milijuna eura u istom razdoblju lani) zbog smanjene potražnje za kreditima i niskih kamatnih stopa na tržištu. Neto prihodi od naknada i provizija povećani su s 1.284,3 milijuna eura u prvih devet mjeseci 2012. na 1.346,3 milijuna eura, zahvaljujući rastu prihoda od poslovanja s vrijednosnicama. Neto rezultat od trgovanja poboljšan je s 191.4 milijuna eura na 241,0 milijuna eura.

• Operativni prihod iznosio je 5.238,9 milijuna eura (-3,8% u odnosu na 5.444,6 milijuna eura u prvih devet mjeseci 2012.). Strogo upravljanje troškovima dovelo je do smanjenja općih administrativnih troškova za 2,9%, s 2.826.1 milijuna eura na 2.743,0 milijuna eura u prvih devet mjeseci 2013. Kao posljedica toga, operativni rezultat iznosio je 2.495,9 milijuna eura (-4,7% u odnosu na 2.618,5 milijuna eura u istom razdoblju lani), dok je omjer troškova i prihoda bio 52,4% (51,9% u prvih devet mjeseci 2012.).

• Troškovi rezervacija zabilježili su pozitivan trend te su smanjeni za 14,0% na 1.260,0 milijuna eura ili 129 baznih bodova u odnosu na prosječne kredite klijenata u prvih devet mjeseci 2013. s 1.465,3 milijuna eura ili 146 baznih bodova u istom razdoblju lani. Na dan 30. rujna 2013. koeficijent NPL plasmana iznosio je 9,6% (9,2% krajem 2012. godine), pod utjecajem pada ukupnih kredita i priljeva NPL plasmana u segmentu poslovanja s komercijalnim nekretninama. Koeficijent pokrivenosti NPL plasmana poboljšan je na 63,0% (sa 62,6% krajem 2012. godine).

• Ostali operativni rezultat iznosio je -578,5 milijuna eura naspram -214,0 milijuna eura u prvih devet mjeseci 2012. Taj se trend uvelike pripisuje činjenici da se uglavnom nisu ponovili pozitivni jednokratni učinci iz istog razdoblja lani, kao i negativni jednokratni učinci (prodaja ukrajinske podružnice, izvanredni porezi u Mađarskoj i otpis goodwilla u Hrvatskoj) u iznosu od 157,4 milijuna eura u prvih devet mjeseci 2013. Negativan utjecaj poreza na bankarske i financijske transakcije u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj iznosio je 247,1 milijun eura (173,0 milijuna eura u istom razdoblju lani). Zabilježen je pozitivan utjecaj na porez na dobit zahvaljujući jednokratnom učinku od 127,7 milijuna eura u Rumunjskoj.

• Neto dobit nakon manjinskih udjela iznosila je 430,3 milijuna eura u prvih devet mjeseci 2013., u odnosu prošlu godinu, kada je zahvaljujući jednokratnim učincima ostvareno 597,3 milijuna eura.
• Nakon povećanja kapitala od 660,6 milijuna eura i pune otplate participativnog kapitala od 1,76 milijardi eura, dionički kapital je iznosio 11,8 milijardi eura (na kraju 2012. godine: 12,9 milijardi eura).
Osnovni kapital Tier 1 dosegnuo je 10,8 milijardi eura na dan 30. rujna 2013. (11,8 milijardi eura krajem 2012. godine). Smanjenje rizikom ponderirane imovine na 99,0 milijardi eura (sa 105,3 milijardi eura krajem 2012.) prvenstveno je posljedica dekonsolidacije ukrajinske podružnice, manje izloženosti i daljnjeg pomaka prema sigurnom kreditiranju. Stopa adekvatnosti kapitala Tier 1 (ukupni rizik; Basel 2,5) iznosila je 10,9% (11,2% krajem 2012. godine).

• Ukupna imovina na dan 30. rujna 2013. iznosila je 207,9 milijardi eura (213,8 milijardi eura na kraju 2012. godine). Pad od početka godine prvenstveno je rezultat nižeg volumena imovine i promjena valorizacije. Osnovna depozitna baza bila je stabilna u iznosu od 122,1 milijardu eura, dok su krediti i potraživanja od klijenata smanjeni na 129,5 milijardi eura na datum izvještavanja. Potonje odražava smanjenu potražnju za kreditima u većini segmenata poslovanja. Omjer kredita i depozita poboljšan je na 106,1% na dan 30. rujna 2013. (107,2% na kraju 2012. godine).
„Unatoč velikom broju izvanrednih učinaka, kao što su porezi za banke, troškovi povezani s izlaskom iz Ukrajine i otpisima goodwilla, Erste Group je u prvih devet mjeseci 2013. godine ostvario neto dobit od 430,3 milijuna eura“, izjavio je Andreas Treichl, glavni izvršni direktor Erste Group Bank AG, prilikom predstavljanja rezultata. „Iako je do datuma izvještavanja iznos kredita klijentima zabilježio pad, u trećem je tromjesečju bilo ohrabrujućih znakova obnovljenog rasta kreditiranja – u skladu s poboljšanjem makroekonomskog okruženja – posebice u Austriji i Češkoj. Također treba istaknuti prvo vidljivo kvartalno poboljšanje koeficijenta NPL plasmana u više godina. „Glavni događaji u trećem tromjesečju bili su puna otplata participativnog kapitala i uspješno izdanje kapitala, čime je stopa adekvatnosti kapitala Tier 1 (Basel 3) porasla na solidnih 10,3%“ zaključio je Treichl.

Rezultati ukratko
Unatoč smanjenju operativnih troškova, operativni rezultat smanjen je na 2.495,9 milijuna eura u prvih devet mjeseci 2013. (-4,7% u odnosu na 2.618,5 milijuna eura u istom razdoblju lani) uslijed nižih operativnih prihoda.

Operativni prihodi iznosili su 5.238,9 milijuna eura u prvih devet mjeseci 2013. godine (5.444,6 milijuna eura u istom razdoblju lani). Pad od 3,8% uvelike je posljedica nižih neto prihoda od kamata (-8,0% na 3.651,6 milijuna eura), što nije u potpunosti nadomješteno povećanjem neto rezultata od trgovanja (+25,9% na 241,0 milijuna eura) i višim neto prihodima od naknada i provizija (+4,8% na 1.346,3 milijuna eura).

Opći administrativni troškovi smanjeni su za 2,9% na 2.743,0 milijuna eura (2.826,1 milijuna eura u prvih devet mjeseci 2012. godine). Kao rezultat toga, omjer troškova i prihoda iznosio je 52,4% (51,9% u prvih devet mjeseci 2012. godine).

Neto dobit nakon manjinskih udjela smanjena je s 597,3 milijuna eura u prvih devet mjeseci 2012., kada je imala koristi od pozitivnih jednokratnih učinaka, na 430,3 milijuna eura.

Gotovinski povrat na kapital, odnosno povrat na kapital korigiran za negotovinske stavke kao što je smanjenje vrijednosti goodwilla ili linearna amortizacija za bazu klijenata iznosio je 5,3% (objavljena vrijednost 4,5%) u usporedbi s 8,5% (objavljena vrijednost 6,3%) u prvih devet mjeseci 2012. godine. Gotovinska zarada po dionici u prvih je devet mjeseci 2013. dosegnula 1,06 eura (objavljena vrijednost 0,85 eura) u usporedbi s 1,82 eura (objavljena vrijednost 1,26 eura) u istom razdoblju lani.

Ukupna imovina iznosila je 207,9 milijardi eura, što je 2,8% manje u odnosu na kraj 2012. godine. Rizikom ponderirana imovina smanjena je za 6,0% na 99,0 milijardi eura (105,3 milijarde eura na kraju 2012. godine).
Nakon povećanja kapitala od 660,6 milijuna eura i punog otkupa participativnog kapitala od 1,76 milijardi eura, stopa solventnosti dosegnula je 15,8% na dan 30. rujna 2013. (15,5% krajem 2012. godine), što je znatno iznad zakonskog minimuma. Stopa adekvatnosti kapitala Tier 1 u odnosu na ukupni rizik prema definiciji regulative Basel 2,5 iznosila je 10,9% na dan 30. rujna 2013. (11,2% krajem 2012. godine).

Izgledi
Erste Group potvrđuje svoja očekivanja da će se gospodarska aktivnost u srednjoj i istočnoj Europi nastaviti blago poboljšavati do kraja 2013. godine. Međutim, ne očekuje se znatan rast potražnje za kreditima u ostatku godine. Erste Group očekuje pad operativne dobiti za 5% u 2013. godini, uslijed predviđanja da će niži operativni rashodi tek djelomično nadoknaditi niže operativne prihode.

Procjena je da će se troškovi rezervacija Groupa u 2013. smanjiti za približno 10-15%, uglavnom zahvaljujući očekivanom poboljšanju situacije s rizikom u Rumunjskoj. Ova smjernica isključuje sve negativne učinke potencijalnog programa potpore klijentima u Mađarskoj koji su podigli kredit s valutnom klauzulom.

Porezi na banke (ne uključujući porez na financijske transakcije) u Austriji, Slovačkoj i Mađarskoj od oko 260 milijuna eura prije oporezivanja (oko 200 milijuna eura nakon oporezivanja) u 2013. godini bi i dalje trebali imati negativan utjecaj na neto dobit.

Erste Group i dalje očekuje da će segment poslovanja s građanstvom i malim poduzetnicima u Rumunjskoj ponovno početi ostvarivati dobit u 2013. godini (bez obzira na učinak izvanrednog poreza).

Povezani članci
05.11.16 Financije i gospodarstvo
Neto dobit Erste Groupa porasla na 1,18 milijardi eura u prvih 9 mjeseci 2016.
08.08.16 Financije i gospodarstvo
ESB grupa u Hrvatskoj ostvarila kvalitetne financijske rezultate
04.05.16 Financije i gospodarstvo
Erste Group u prvom tromjesečju 2016. iskazala neto dobit od 274,7 milijuna eura unatoč knjiženju rezervacija bankarskih nameta i regulatornih troškova; izgledi potvrđeni
26.02.16 Tvrtke i tržišta
Erste Groupa je 2015. godinu zaključila s neto dobiti od 968,2 milijuna eura
06.11.15 Financije i gospodarstvo
Erste Group zabilježio 764,2 milijuna eura neto dobiti u prvih devet mjeseci
07.08.15 Financije i gospodarstvo
Neto dobit Erste banke 200,3 milijuna kuna
08.07.15 Financije i gospodarstvo
Erste omogućila izbor fiksne kamatne stope
07.05.15 Financije i gospodarstvo
Erste više nego udvostručio neto dobit u povoljnijem ekonomskom okruženju
27.02.15 Financije i gospodarstvo
Erste Group zaključila 2014. s profitabilnim tromjesečjem
06.11.14 Financije i gospodarstvo
Erste banka preuzima izravnu kontrolu nad ograncima u srednjoj i istočnoj Europi
30.10.14 Financije i gospodarstvo
Rezultat Erste grupe u skladu s očekivanjima
31.07.14 Financije i gospodarstvo
Gubitak Erste Groupa 929,7 milijuna eura
30.04.14 Financije i gospodarstvo
Erste Group u prvom kvartalu 2014. ostvario neto dobit od 103.3 milijuna eura
02.01.14 Vijesti iz regije
Izgledi za SIE za 2014.: rast BDP-a potaknut višim ulaganjima i nižim fiskalnim deficitima
08.08.13 Financije i gospodarstvo
Erste Group u cijelosti otplatila participativni kapital
21.05.13 Financije i gospodarstvo
Erste prvi omogućio ulaganje u certifikate na srebro
29.04.13 Financije i gospodarstvo
Neto dobit Erste grupe 176 mln eura, u Hrvatskoj 1,7 mln
03.04.13 Istraživanja
Nagrada agencije AQ Research Erste Groupu za najtočniju analizu dionica u Austriji i srednjoj Europi
28.02.13 Financije i gospodarstvo
Erste Grupa: u 2012. neto dobit 483,5 milijuna eura
21.01.13 Tvrtke i tržišta
Mercator želi Erste Group prodati dio svojih potraživanja
27.12.12 Financije i gospodarstvo
Erse: Hrvatska u srednjem roku može očekivati rast BDP-a do 2,5 posto
09.11.12 Financije i gospodarstvo
Erste Groupu dodijeljena nagrada časopisa The Banker
08.11.12 Financije i gospodarstvo
Erste: Razduživanje banaka u zemljama SIE ostaje umjereno
06.11.12 Financije i gospodarstvo
Erste ponudio četiri nova certifikata na Zagrebačkoj burzi
30.10.12 Financije i gospodarstvo
Erste Grupa s neto dobiti od 143,7 milijuna eura u trećem kvartalu
06.09.12 Financije i gospodarstvo
Predsjednik Uprave Erste grupe Hrvatsku vidi među perspektivnim zemljama
07.08.12 Financije i gospodarstvo
Erste Group lansirala besplatnu aplikaciju za odnose s investitorima
11.07.12 Financije i gospodarstvo
Erste: Cijene zlata idu prema 2000 dolara
04.07.12 Financije i gospodarstvo
Koliko dugo će trajati euforija nakon zadnjeg summita EU-a?
27.06.12 Financije i gospodarstvo
Globalno razduživanje: Jesu li zemlje SIE u središtu oluje?
05.03.12 Financije i gospodarstvo
Erste analitičari: Cijena nafte dostići će novi povijesni rekord
29.02.12 Financije i gospodarstvo
Erste Group: Neto dobit 878,7 milijuna eura
20.02.12 Financije i gospodarstvo
Euromoney: Erste vodeća banka u segmentu privatnog bankarstva
09.12.11 Financije i gospodarstvo
Treichl: Erste se ne povlači niti s jednog tržišta srednje i istočne Europe
10.10.11 Financije i gospodarstvo
Erste Grupa očekuje gubitak u poslovanju
16.09.11 Vijesti iz regije
Erste banka kupila udio u rumunjskoj banci BCR za 435 milijuna eura
12.09.11 Financije i gospodarstvo
Pčela ponovno simbol Erste Groupa
30.08.11 Izravna strana ulaganja
Erste i Nikica Valentić grade logistički centar vrijedan 55 milijuna eura
29.07.11 Financije i gospodarstvo
Erste Grupa s 5,2 posto većom neto dobiti u prvom polugodištu
28.04.11 Financije i gospodarstvo
Erste Group: Neto dobit 260,6 mil. eura
15.04.11 Vijesti iz regije
Erste Group realizirala izdanje slovačkih državnih obveznica od milijardu eura
25.02.11 Financije i gospodarstvo
Dobit Erste Group lani povećana 12 posto
26.02.10 Financije i gospodarstvo
Erste Group: Rekordna dobit u 2009. unatoč udvostručenju troškova rizika
   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa