Info
Seniko studio
Financije i gospodarstvo
26.03.2012. ICT tvrtke ne planiraju smanjenje broja zaposlenih
„Europski tjedan ICT zanimanja i digitalnih kompetencija“ započeo je konferencijom u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca, u sklopu koje se raspravljalo o gorućem problemu nedostatka ICT kadra i posljedica koje takva situacija ima na ukupno gospodarstvo.

Danas je u sklopu konferencije koju je organizirala Hrvatska udruga poslodavaca obilježen početak „Europskog tjedna ICT zanimanja i digitalnih kompetencija“.

Na konferenciji se govorilo se o tome kako konkurentnost gospodarstva ovisi o inovativnoj i učinkovitoj uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), a nedostatak odgovarajućih vještina i kompetencija kod ICT profesionalaca negativno utječe na rast ukupne produktivnosti, inovacija i zapošljavanja u gospodarstvu.

U sklopu HUP-ove konferencije prezentirani su i rezultati istraživanja o potrebama zapošljavanja IT stručnjaka na hrvatskom tržištu, kojeg petu godinu zaredom provodi Visoka škola za primijenjeno računarstvo Algebra u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca i Hrvatskom gospodarskom komorom.
Davor Majetić, HUP
Davor Majetić, HUP
Istraživanje je obuhvatilo više od 450 tvrtki u kojima se zapošljavaju IT stručnjaci. Glavni sugovornici u istraživanju bili su direktori informatika i direktori ljudskih resursa – osobe koje su najrelevantnije za pružanje odgovora vezanih uz politiku zapošljavanja i konkretnih potreba za IT stručnjacima unutar ispitanih tvrtki.

Rezultati najnovijeg istraživanja o potrebama zapošljavanja IT stručnjaka u Hrvatskoj
Dosadašnji rezultati istraživanja, godinu za godinom pokazuju kako IT tržište rada raste, unatoč ukupno lošoj gospodarskoj situaciji, a ICT kadar se i u ovim vremenima pokazao kao tražen, poželjan i dobro plaćen.

Posao u IT sektoru je prilično siguran, što potvrđuju i rezultati ovogodišnjeg istraživanja u kojemu je 96 posto ispitanih tvrtki izjavilo kako ne planira smanjivati broj trenutačno zaposlenih IT kadrova, čime se potvrđuje neiskorišteni potencijal informatičkog sektora u okvirima nacionalne ekonomije.
Istovremeno, 56 posto ispitanih tvrtki planira nastaviti zapošljavati nove IT stručnjake, što je 6 postotnih poena više nego prošle godine i time ukazuje na lagani trend porasta u zapošljavanju, kojeg godinu za godinom ICT industrija bilježi usprkos teškim ekonomskim prilikama u gospodarstvu.

Među tvrtkama koje su izrazile potrebu za novim informatičkim kadrom, ove godine najviše će zapošljavati tvrtke veličine od 10 do 50 zaposlenih – njih 71 posto. Nešto manje će IT kadra tražiti velike tvrtke, s 50 i više zaposlenih - njih 54 posto, a najmanje tvrtke s manje od deset zaposlenih - njih 45 posto.

Veći kapacitet zapošljavanja novih IT stručnjaka pokazuje se kod domaćih, specijaliziranih IT tvrtki – njih 80 posto srednjih i većih planira u ovoj godini zapošljavati nove IT profesionalce. Na strani korisnika informatičkih tehnologija situacija je nešto drugačija, oni planiraju nešto manji opseg zapošljavanja novih IT profesionalaca.
Ako istraživanje promatramo prema profilima informatičkih stručnjaka, za koje je najvjerojatnije da će se uspješno zaposliti u narednom periodu. Rezultati ukazuju na rast godinu za godinom i potvrdu kako se će se najviše tražiti pokretači, stvaratelji (analitičari, voditelji projekata, arhitekti) i razvojni inženjeri – 54 posto poslodavaca planira otvoriti radna mjesta upravo tih profila.

Time se jasno pokazuje smjer pokretanja novih, a ne povećanja opsega starih poslova. S druge strane, 16 posto poslodavaca planira otvarati radna mjesta namijenjena sistemskim administratorima odgovornim za održavanje računalne i komunikacijske infrastrukture u tvrtkama. Također postoji znatna potreba za IT konzultantima (9 posto).
Kada gledamo potražnju radnih mjesta prema konkretnim tehnologijama – pojavila se izražena potreba za programerima koji će razvijati aplikacije za mobilna rješenja, web&multimediju te web-rješenja zasnovana na otvorenom kodu (ukupno 12 posto ispitanih tvrtki). Klasična podjela traženih radnih mjesta prema razvojnim platformama pokazuje kako se i daje najviše traže stručnjaci za razvoj na Microsoftovoj platformi (SQL Server + .net razvojno okruženje) i Oracle platformi (Oracle baza i Java razvoj).

Za razliku od prošle, ove je godine istraživanje pokazalo veću potražnju na strani stručnjaka za baze podataka - predvodi Oracle.

Interesantno je napomenuti da na pitanje o potrebi certifikacije IT stručnjaka koji se planiraju zapošljavati, čak 26 posto ispitanih tvrtki ističe da zahtijeva certifikaciju kadra kojeg će uposliti. Uz tradicionalno tražene CISCO i Microsoft certifikate, sve više se traži i Oracle OCP certifikat.

U pogledu sistemske administracije, brojke su ostale gotovo istovjetne prošlogodišnjim rezultatima istraživanja. I dalje je najtraženije poznavanje Microsoftove serverske platforme – 34 posto ispitanih tvrtki ima potrebu za novim sistemskim administratorima Microsoftovih Windows poslužitelja i ostalih serverskih proizvoda. Na drugom su mjestu po potražnji sistemski administratori sa specijalizacijom za Cisco mrežnu infrastrukturu (18 posto), dok potreba za Unix i Linux sistemskim administratorima, prema ovom istraživanju, ukupno iznosi 16 posto.
Vjeran Bušelić, Visoka škola za primjenjeno računarstvo
Vjeran Bušelić, Visoka škola za primjenjeno računarstvo
"Ovakve analize potreba tržišta rada za ICT kadrom trebale bi biti polazišne točke za razvoj nastavnog programa visokih obrazovnih ustanova, što mi i primjenjujemo u planiranju nastavnog programa Visoke škole za primijenjeno računarstvo Algebra. Također, rezultati ovog istraživanja dobra su povratna informacija za domaći IT sektor, koji bi što hitnije trebao uspostaviti procedure za primanje studenata na praksu i tako omogućiti njihovu bržu integraciju u realan sektor", zaključio je gospodin Vjeran Bušelić, voditelj Centra karijera u Visokoj školi za primijenjeno računarstvo Algebra izloživši ovogodišnje rezultate istraživanja.

Prema rezultatima istraživanja i ove godine preko 80 posto ispitanih tvrtki smatra kako u Hrvatskoj nedostaje kvalitetnih IT stručnjaka, a na upit o stručnoj praksi kao najboljem stjecanju praktičnog iskustva koji bi omogućio bržu integraciju mladih IT stručnjaka u realan sektor, i dalje je dominantan odgovor ispitanih tvrtki, njih čak 62 posto - „po potrebi ili zahtjevu“. Samo 8 posto tvrtki praksu provodi „sustavno i organizirano“.
Vedran Mornar, predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje
Vedran Mornar, predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje
Zaključci predstavnika struke, poslodavaca, akademske zajednice i države
U sklopu konferencije održano je niz izlaganja i panel rasprava tijekom koje su okupljeni zaključili kako je potrebno čim prije krenuti u izradu nacionalne strategije koja će adresirati problematiku ICT zanimanja i digitalnih kompetencija.

Hrvatska na milijun stanovnika godišnje izbaci svega 80 visoko obrazovanih stručnjaka za računarstvo, što je u usporedbi s Ukrajinom, koja izbacuje 600 takvih stručnjaka godišnje na milijun stanovnika, premala brojka. Mnoge zemlje su se osvijestile i zadnjih godina utrostručile broj tehničkog kadra kojeg obrazuju kako bi se pripremile za borbu na globalnom tržištu i osigurale što kvalitetniju konkurentsku prednost. Krajnje je vrijeme da i hrvatska donese Zakon o obrazovanju koji će po tom pitanju nešto učini, naglasio je profesor Vedran Mornar, predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.
Kriza je poništila godine gospodarskog i društvenog napretka i istaknula strukturalne slabosti europskog gospodarstva. Da bi se postigla održiva budućnost, treba imati u vidu više od kratkoročne perspektive. Suočeni s demografskim starenjem i globalnom konkurencijom, imamo tri mogućnosti: raditi više, raditi duže ili raditi pametnije.

Kako bi se to postiglo, Digitalna agenda 2020 predstavlja europsku strategiju koja predlaže aktivnosti prema pametnom, održivom i uključivom rastu s ciljem definiranja ključne uloge koju informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) trebaju preuzeti, ako Europa želi uspjeti u svojim ambicijama vezanima do 2020. godine, naglasio je gospodin Tomislav Vračić iz Ministarstva uprave te član Upravnog odbora Europske komisije za provedbu inicijative informatičkih vještina.

Od 30 do 40 posto zaposlenih u hrvatskom ICT sektoru danas dolazi iz drugih školskih grana, osposobljavaju se za ICT struku na razne načine, doškolovanjem i privatnim ulaganjem u naknadnu certifikaciju. Problemu treba pristupiti sustavno i adresirati to kroz nacionalnu strategiju, istakao je Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca.
Mate Ćavarović i Davor Majetić
Mate Ćavarović i Davor Majetić
Zabrinjava nas nivo znanja stručnog kadra koji izlazi na tržište, potrebno je minimalno godinu dana investicije poslodavca da novozaposleni kadar stekne potrebne vještine i certifikate te stekne potrebna stručna znanja da može obavljati posao, naglasio je Mate Ćavarović, direktor tvrtke Integragroup.

Zemlje u okruženju imaju pogodnije uvjete po pitanju cijene rada u ICT sektoru, a njihovi planovi i agresivan pristup u povećanju broja upisanih studenata na ICT studijama, pokazuje da grabe brže od nas. Takvim pristupom postoji opasnost da se hrvatske investicije preusmjere na zemlje koje su povoljnije i koje imaju kvalitetnog kadra na raspolaganju, istaknuo je gospodin Ante Mandić, direktor tvrtke IN2.
Luka Juroš, MZOS
Luka Juroš, MZOS
O konkretnim aktivnostima Vlade Republike Hrvatske, koja je u svoj plan za period 2012.-2015. ugradila točku o poticanju visokog obrazovanja za ICT sektor i povećanje broja studenata na tehničkim studijima, govorio je Luka Juroš, načelnik odjela za razvoj visokoga obrazovanja, Uprave za visoko obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Tom je prilikom istakao kako će se poticati uključivanje Sveučilišta u konkretne projekte, čime bi se gotovi stručnjaci puno brže integrirali u realni sektor u gospodarstvu, kao i razmjena znanja i iskustava između Sveučilišta i gospodarstva.

Premda su ICT zanimanja vrlo tražena na tržištu rada te su se do sada pokazala otpornim na krizu, mladi se unatoč tome sve manje odlučuju za upis na tehničke fakultete. Neophodno je učiniti ICT struku i digitalne kompetencije atraktivnim kako bi se dosegla odgovarajuća razina ulaska stručnog mladog kadra na tržište rada, i to s odgovarajućim znanjima i vještinama.

Hrvatska nikada nije imala veću stopu nezaposlenosti s jedne strane, dok s druge strane ono što se traži na tržištu rada, ICT zanimanja koja nude perspektivu i nadprosječne plaće, mladima nisu atraktivna. Hrvatska ovo pitanje mora čim prije adresirati, zaključio je gospodin Hrvoje Balen, predsjednik Upravnog vijeća Visoke škole za primijenjeno računarstvo Algebra.
U sklopu održane panel rasprave proizašle su sljedeće preporuke:
• Povećani broj kompetentnih ICT profesionalaca je ključ novog zapošljavanja i privlačenja stranih investicija u ICT sektoru, izvoza ICT rješenja i ubrzanja procesa informatizacije Hrvatske
• Potrebno je točnije definirati potrebe ICT radnih mjesta i kompetencija ljudi radi boljeg praćenja, integracije i mobilnosti radne snage
• Proširiti godišnje istraživanja o potrebama radnih mjesta, uvesti njihovo predviđanje
• Potrebno je jače involviranje Sektorskog vijeća za elektrotehniku i računarstvo
• Preporučuje se uvesti obaveznu informatiku i računarstvo na sve razine obrazovanja:
• u prvoj fazi – značajno jačati kompetencije profesora informatike
• dovršetak projekta ECDL certifikacije nastavnika (cca 20.000 ih nije bilo zahvaćeno)
• predvidjeti vrijeme i sredstva za pripremu novog IT kurikuluma
• više vremena za trajno usavršavanje
• u sljedećoj fazi – provesti e-vještine kroz sve nastavne predmete
• Provjeriti stvarne ishode učenja ICT studija i dati preporuke usklađenja s potrebama tržišta rada, znanosti i istraživanja
• Repozicionirati programa ICT prvostupnika u obrazovnim institucijama i gospodarstvu (većina radnih mjesta zapravo treba prvostupnike)
• Optimalno iskoristiti postojeću mrežu akreditiranih obrazovnih institucija
• Značajno povećavati sustavno organiziranu praksu u tvrtkama
• Uvesti stažiranje kao obavezni dio nastave – tvrtke kao nastavni centri pomoć tvrtkama u izgradnji unutarnjih kapaciteta – mentora podrška ljetnim školama
• Promovirati ICT profesionalizam na svim razinama:
• izgradnjom obrazovne odgovornosti pojedinaca (koliko košta moje školovanje i što ću raditi po završetku)
• pomicanjem fokusa s financiranja ustanove na financiranje pojedinca
• predstavljanjem ICT poslova još u osnovnim školama
• uključenjem što većeg broja djevojaka u ICT
• posjete poslodavaca osnovnim i srednjim školama
• Zadržati najbolje pojedince u Hrvatskoj:
• podrškom domaćoj industriji za otvaranje radnih mjesta
• poticanjem tvrtki na otvaranje tehnološko-razvojnih centara
• privlačenjem stranih investicija u ICT području
• Poticati dokvalifikacije i dovršetke studija u ICT području
• Poticati ICT poduzetništvo i pokretanje start-up tvrtki

Povezani članci
27.10.16 Seminari, konferencije
Veliko priznanje tehnološkog poslovnog portala IT BIZ CRUNCH
07.07.16 Vijesti
ICT sektor generator novih radnih mjesta i izvoza
13.06.16 Seminari, konferencije
Više od 80 predstavnika nevladinih organizacija na događanju Technology for Good
19.04.16 Edukacija
Finalisti programa Software StartUp Academy razvili rješenja temeljena na Internetu stvari
08.04.16 Seminari, konferencije
Stier: Digitalna ekonomija prilika za rast
30.03.16 Korisne informacije
DigiGirlz događanje u travnju u Hrvatskoj
03.02.16 Seminari, konferencije
Financijske institucije postaju digitalne
02.11.15 Vijesti
ICT zajednica poručila političarima: Očekujemo ozbiljan i strukturiran pristup prema ICT sektoru
28.09.15 Vijesti
10 komentatora o Windows 10
15.07.15 Financije i gospodarstvo
Godišnji prihod ICT sektora premašio 21 mlrd kuna
06.05.15 Seminari, konferencije
Lidija Kralj među najboljim obrazovnim inovatorima u Europi
24.04.15 Sajmovi i izložbe
Tim CabApp pobijedio na Software Startup Academy programu
22.04.15 Seminari, konferencije
WinDays: reforme u obrazovanju nužne za rješavanje nezaposlenosti mladih
14.04.15 Sajmovi i izložbe
U Osijeku počeo 5. "Brown Forum"
17.02.15 Seminari, konferencije
Jubilarni 15. WinDaysi u Umagu krajem travnja
10.12.14 Financije i gospodarstvo
APIS IT i Oracle zajednički će prodavati hrvatski model fiskalizacije
11.09.14 Seminari, konferencije
Proboj hrvatskog ICT-a na tursko tržište
10.09.14 Sajmovi i izložbe
Na CeBIT-u u Turskoj 29 hrvatskih tvrtki
09.05.14 Vijesti
71 posto ICT poslodavaca otvarat će nova radna mjesta
10.05.13 Seminari, konferencije
Održana konferencija o upravljanju kontinuitetom poslovanja
12.04.13 Vijesti
Hrvatska ICT industrija dinamična je grana koja ima dobar potencijal za daljnji rast
11.12.12 Vijesti iz regije
Italija će izaći iz recesije u drugoj polovini iduće godine - središnja banka
25.10.12 Seminari, konferencije
Računalstvo u oblaku najsnažniji model rasta IT tržišta
18.10.12 Seminari, konferencije
Održana tehnološka konferencija DevArena 2012
17.10.12 Tvrtke i tržišta
IDC Adriatics: Najveća IT tvrtka regije po prihodu i dalje M San Grupa
10.10.12 Vijesti iz svijeta
Talijanski PDV bit će podignut na 22 posto
21.09.12 DOP
Predstavljen Microsoft YouthSpark
01.08.12 Tvrtke i tržišta
Rang lista najvećih IT poduzeća
28.06.12 Vijesti iz svijeta
Talijansko i britansko gospodarstvo pred ponorom
01.06.12 Vijesti iz svijeta
Šteta od potresa u Italiji 5 mlrd eura
01.06.12 Vijesti iz svijeta
Microsoftov Windows 8 dostupan u preview inačici
28.05.12 Sajmovi i izložbe
HGK vodi informatičke tvrtke na sajam u Kazahstan
26.04.12 Seminari, konferencije
Josipović i Čačić u Rovinju na konferenciji Microsoft WinDays12
26.04.12 Zaposlenost / plaće
VIPnet i Coca-Cola HBC Hrvatska top poslodavci u 2011.
23.04.12 Seminari, konferencije
U Rovinju dodjelom nagrada za softvere počeli Microsoftovi 12. WinDaysi
12.04.12 Seminari, konferencije
Microsoftovi WinDays12 od 23. do 27. travnja u Rovinju s 1.500 sudionika
12.04.12 Financije i gospodarstvo
Eurozona 2012.: Prvi koraci na putu prema oporavku
05.04.12 Financije i gospodarstvo
Hrvatska 45. na globalnoj ljestvici ICT konkurentnosti
04.04.12 Vijesti iz svijeta
Eurozona će ubrzo izaći iz recesije
26.03.12 Vijesti iz svijeta
Neočekivani rast povjerenja potrošača u Italiji u ožujku
13.03.12 Vijesti iz svijeta
Italija službeno u recesiji
06.03.12 Sajmovi i izložbe
Na sajmu "CeBIT 2012." 119 sastanaka za hrvatske IT tvrtke
01.03.12 Seminari, konferencije
Završena prva IDC-eva konferencija o objedinjenim komunikacijama
06.02.12 Financije i gospodarstvo
IDC Adriatics, SAP i Microsoft pozdravljaju najavu informatizacije javnog sektora
27.01.12 Korisne informacije
Bill Gates uručio stipendije hrvatskim studentima
11.01.12 Više i visoke škole (državne)
Studenti u pohodu na svjetsko tržište mobilnog softvera
13.12.11 Financije i gospodarstvo
Erste: IT industrija ubrzat će ekonomski razvoj u središnjoj i istočnoj Europi
08.12.11 Seminari, konferencije
Vodeće hrvatske kompanije najavile jača ulaganja u ICT 2012.
07.12.11 Financije i gospodarstvo
IDC Adriatics: IT potrošnja pada treću godinu za redom
01.12.11 Seminari, konferencije
Microsoft 12. WinDays-i od 23. do 27. travnja 2012. u Rovinju
20.10.11 Seminari, konferencije
Održan sedmi Microsoftov dan naprednih tehnologija
10.10.11 Seminari, konferencije
David Chappell na Microsoftovom danu naprednih tehnologija
20.09.11 Tvrtke i tržišta
Microsoft Hrvatska s novim uredom u Zagrebu
07.09.11 Alternativne (privatne)
Algebra pokreće akciju "Put do boljeg radnog mjesta"
06.09.11 Vijesti iz svijeta
GfK: Porast IT tržišta u Europi
05.07.11 Seminari, konferencije
Virtualni novac i daljnja digitalizacija financijske industrije
28.06.11 Financije i gospodarstvo
ICT: Velika nada domaćeg gospodarstva
16.06.11 Trgovina na malo
IDC Adriatics: pad i stagnacija IT tržišta; rast možda 2012.
04.05.11 Vijesti
U HGK održana konferencija o ICT industriji
13.04.11 Financije i gospodarstvo
Hrvatska 54. na globalnoj ljestvici ICT konkurentnosti
06.04.11 Seminari, konferencije
Sarajevo: Konferencija o ICT sektoru početkom lipnja
01.04.11 Financije i gospodarstvo
Koliko je državi bitan IT
25.03.11 Tvrtke i tržišta
Oracle sa 78 posto većom tromjesečnom neto dobiti
14.03.11 Seminari, konferencije
Microsftovi WinDays11 od 4. do 8. travnja u Rovinju
01.03.11 Vijesti iz svijeta
Globalni IT sektor će ove godine rasti 4,4 posto
23.02.11 Seminari, konferencije
Zagreb: Održana regionalna konferencija IT industrije
10.02.11 Financije i gospodarstvo
ICT tvrtke Vladi predstavile projekte vrijedne pet mlrd kuna
07.02.11 Seminari, konferencije
Quo vadis IT?
01.02.11 Seminari, konferencije
Regionalna konferencija IT industrije – IT Arena 2011.
27.01.11 Financije i gospodarstvo
Deloitte: Trećina hrvatskih kompanija ne brine o zaštiti privatnosti
27.01.11 Seminari, konferencije
Računalstvu u oblaku 15% globalne IT potrošnje u ovoj godini
17.12.10 Tvrtke i tržišta
Oracle snažno povećao prihode i dobit
17.09.10 Vijesti iz svijeta
Dobit Oraclea skočila 20 posto
18.06.10 Trgovina na malo
IDC Adriatics: Pad potrošnje za IT prošle godine 17 posto
13.04.10 Zaposlenost / plaće
Hrvatskim IT tvrtkama nedostaju novi kadrovi
12.04.10 Vijesti iz svijeta
Porast globalne IT potrošnje 5,3 posto u 2010.
02.03.10 Vijesti
HGK: Hrvatsko telekomunikacijsko tržište vrijedno 15 mlrd kuna
10.12.09 Karijere
Microsoft Hrvatska najavila promjene u čelništvu tvrtke
06.10.09 Zaposlenost / plaće
IDC: Do 2013. u IT sektoru 6.000 novih radnih mjesta
05.10.09 Vijesti iz svijeta
IT sektor će do 2013. generirati 5,8 milijuna novih radnih mjesta
17.09.09 Tvrtke i tržišta
Oracle: Pad prihoda 5 posto
28.05.09 Financije i gospodarstvo
Tržište IT usluga lani poraslo 16,3 posto
21.05.09 Financije i gospodarstvo
Oporavak IT tržišta 2011.
19.03.09 Tvrtke i tržišta
Oracle: Prihodi od prodaje porasli 2 posto
18.03.09 Financije i gospodarstvo
Kriza i u IT sektoru
17.03.09 Tvrtke i tržišta
Cisco od partnera postaje konkurent HP-u i IBM-u
19.12.08 Vijesti iz svijeta
Dobit Oraclea pala uslijed gospodarskog usporavanja
16.12.08 Tvrtke i tržišta
Microsoft povećava ulaganja u Hrvatsku
02.10.08 O srednjim školama - vijesti
Šibenik: Održan godišnji skup nastavnika informatike i računalstva
19.09.08 Tvrtke i tržišta
Oracle ostvario dobit iznad očekivanja
16.09.08 Financije i gospodarstvo
Hrvatskoj 41. mjesto po konkurentnosti IT industrije
09.09.08 Financije i gospodarstvo
Usporavanje gospodarstva smanjilo potrošnju kompanija na informatičku tehnologiju
02.09.08 Tvrtke i tržišta
Microsoft najavio 8,5 mil. kn ulaganja
14.07.08 Tvrtke i tržišta
KING ICT postao partner Cisco systemsa
08.07.08 Karijere
Venesa Schütz nova direktorica Microsofta Hrvatska
21.05.08 Seminari, konferencije
MIPRO 2008 idućeg tjedna u Opatiji
14.05.08 Vijesti iz svijeta
Cisco Systems: Rast prodaje
09.04.08 Financije i gospodarstvo
Svjetski ekonomski forum: Hrvatska 49. u svijetu po tehnološkoj razvijenosti
26.02.08 Sajmovi i izložbe
Najavljen nastup hrvatskih tvrtki na CeBIT-u
07.02.08 Tvrtke i tržišta
Cisco izvijestio o dobrim rezultatima poslovanja
01.02.08 Tvrtke i tržišta
Microsoft nudi 44,6 mlrd dolara za Yahoo
25.01.08 Tvrtke i tržišta
Dobit Microsofta porasla za 81 posto
22.01.08 Korisne informacije
Hrvatsko IT tržište na tragu procesa akvizicija i konsolidacije
15.01.08 Tvrtke i tržišta
Arbor Informatika i Logos okosnice strategije Asseca za jugoistočnu Europu
20.12.07 Izvoz
Sporazum o suradnji APIU i ICT klastera Cro.ICT
19.12.07 Vijesti
GfK o potrošačkoj klimi u Hrvatskoj
10.12.07 Tvrtke i tržišta
Gotovo polovina kompanija u EU prepušta poslove u IT sektoru vanjskim dobavljačima
29.11.07 Korisne informacije
U Podravki prezentirana nova Microsoftova rješenja za poslovne korisnike
16.11.07 Brandovi
Microsoft želi biti među vodećima u internet oglašavanju
30.10.07 Statistika
ICT Forum: Vrijednost elektroničkih transakcija dosegla 350 mil. eura
26.10.07 Trgovina na malo
Vrijednost IT tržišta u Hrvatskoj 5,9 milijardi kuna
26.10.07 Tvrtke i tržišta
HG Spot ostvario 20,09 milijuna kuna neto dobiti
26.10.07 Tvrtke i tržišta
Microsoftova dobit uvećana 28 posto
24.10.07 Vijesti
HUP najavio susret s prvacima političkih stranaka i ICT Forum
22.10.07 Istraživanja
Najavljen 20. Kongres CROMAR-a
19.10.07 Tvrtke i tržišta
Microsoft planira tek manje akvizicije
10.10.07 Sajmovi i izložbe
Otvorena konferencija Microsoft Security Days 2007
21.09.07 Tvrtke i tržišta
Oracle povećao dobit za 25 posto
21.09.07 Seminari, konferencije
U Dubrovniku europski skup Microsoftovih profesionalaca
19.09.07 Statistika
Vrijednost hrvatskog telekom tržišta do 2009. godine 15 mlrd kuna
18.09.07 Tvrtke i tržišta
U Zagrebu održan Microsoft Partner dan
13.09.07 Statistika
Hrvatsko IT tržište s visokim rastom
25.07.07 Vijesti
Microsoft: I u Hrvatskoj krivotvoreni Microsoftovi softveri
03.07.07 Tvrtke i tržišta
Podravka i Microsoft proširili suradnju
18.06.07 Vijesti iz svijeta
Microsoft za 12 milijuna dolara kupuje udjel u kineskom proizvođaču TV prijamnika
15.06.07 Statistika
Neto dobit Adobea porasla 24 posto
13.06.07 Tvrtke i tržišta
IN2 i IGEA - prvo strateško povezivanje hrvatskih softverskih tvrtki
12.06.07 Neprehrambeni proizvodi
Do 2015. u svijetu više od dvije milijarde osobnih računala
11.06.07 Seminari, konferencije
Oracleova konferencija "Izazovi novog doba"
31.05.07 Vijesti
U HGK stručni skup o hrvatskom ICT sektoru i 7. okvirnom programu EU
28.05.07 O srednjim školama - vijesti
Zadarski Forum okuplja brojne obrazovne stručnjake
16.05.07 Trgovina na malo
Microsoft prodao gotovo 40 milijuna licenci za Vistu
04.05.07 Vijesti iz svijeta
Microsoft intenzivira pokušaje kupnje Yahooa
03.05.07 Vijesti iz svijeta
Microsoft kupuje europsku kompaniju za oglašavanje ScreenTonic
27.04.07 Seminari, konferencije
Zatvorena sedma Microsoft WinDays konferencija
25.04.07 Vijesti
NHS: Građani u svibanj ulaze s kreditnom zaduženosti većom od 100 milijardi kuna
25.04.07 Tvrtke i tržišta
Microsoft predstavio Windows Vistu i 2007 Microsoft Office sustav na hrvatskom jeziku
24.04.07 Tvrtke i tržišta
Otvorena sedma Microsoft WinDays konferencija
18.04.07 Udruga trgovine
Udruga trgovine o isticanju cijena na proizvodima
01.03.07 Vijesti iz svijeta
Oracle najavio kupovinu Hyperiona za tri milijarde eura
24.02.07 Tvrtke i tržišta
Cisco Hrvatska: neto prodaja u drugom kvartalu između 10 i 11 milijuna dolara
22.02.07 Sajmovi i izložbe
Sedam hrvatskih tvrtki na ovogodišnjem CeBIT-u
03.02.07 Trgovina na malo
Windows Vista i Microsoft Office 2007 stigli u Hrvatsku
22.12.06 Vijesti iz svijeta
IT tržište BiH vrijedno 124 milijuna dolara
12.12.06 Vijesti iz svijeta
Usporavanje IT potrošnje u 2007.
04.12.06 Vijesti
Sporazum o partnerstvu T-HT-a i Microsofta
01.12.06 Korisne informacije
Microsoft Hrvatska predstavio nove proizvode
29.11.06 Više i visoke škole (državne)
Rijeka: suradnja Sveučilišta i tvrtke Cisco Systems
14.11.06 Trgovina na malo
Cisco Hrvatska ostvario neto prodaju od oko 10 milijuna dolara
14.11.06 Vijesti
ICT forum: internet opće dostupan, napredno korištenje nedovoljno
22.10.06 Trgovina na veliko
Radman: Slijedi rasprodaja hrvatskog IT-sektora
15.09.06 Trgovina na veliko
Hrvatsko IT tržište u 2005. doseglo vrijednost od 4,76 mlrd kuna uz rast od 14,5 posto
14.09.06 Korisne informacije
Srce: veličina hrvatskog web prostora 2,02 TB
04.09.06 Neprehrambeni proizvodi
Izdržljivi diskovi iz Hitachija
03.09.06 Trgovina na malo
Hrvatska e-trgovina narasla 66 posto, na 437 milijuna dolara
02.09.06 Trgovina na veliko
Intel bi mogao ukinuti i do 20.000 radnih mjesta
   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa