Seniko studio
Vijesti
24.11.2011. Predstavljeni rezultati Analize potreba za edukacijom malih i srednjih poduzeća
Poduzetnici izrazili potrebu za edukacijom na području informatike te komunikacijskih vještina

Predstavljanje rezultata Analize potreba za edukacijom malih i srednjih poduzeća s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama održano je 24. studenoga u Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva potpisalo je u srpnju 2008. godine s Hrvatskom gospodarskom komorom Ugovor o suradnji na projektu izrade analize obrazovnih potreba u malom gospodarstvu. Od 2010. godine Hrvatska gospodarska komora samostalno provodi istraživanje, a uključeni su i obrtnici.

Glavni cilj projekta je uspostava cjelovite metodologije i trajnog praćenja potreba za obrazovanjem u malim i srednjim poduzećima s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama i znanjima.

Zdenka Peternel, pročelnica Ureda predsjednika HGK i direktorica Centra za razvoj ljudskih potencijala HGK, istaknula je kako HGK i HOK odlično surađuju na brojnim projektima. Već godinama HGK i HOK sustavno upozoravaju na nesklad realnog sektora i obrazovnog sustava što rezultira brojnim poteškoćama na tržištu radne snage.

Uz pomoć ovog projekta olakšava se realno praćenje potreba za obrazovanjem, a tijekom ovih nekoliko godina provedbe znatno je poboljšana metodologija istraživanja. Kvalificirana, odnosno kompetentna radna snaga od iznimne je važnosti za konkurentnost poduzeća bez koje nije moguće profitabilno poslovati unutar EU.

Pri tome je cjeloživotno učenje postalo imperativ. Nedavno je HGK usvojila dokument Hrvatska – društvo i država blagostanja koji može poslužiti kao podloga za strateško planiranje hrvatskog razvoja. U dokumentu se jasno i argumentirano ističe značaj, pored ostalog, ljudskih potencijala te uloge obrazovanja i znanosti. Pored informatičke pismenosti važne su komunikacijske vještine, umijeće rješavanja problema, timski duh, poduzetnička kultura, inovativnost i umrežavanje, rekla je Zdenka Peternel.

Nadalje, Peternel je dodala kako će rezultati analize koristiti za kreiranje i financiranje obrazovnih potreba poduzetnika, uključivanje poduzetništva kao ključne kompetencije u cjeloviti obrazovni sustav Hrvatske, te za potrebe projekta Regionalnog centra za poduzetničke kompetencije za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL – South-East European Centre for Entrepreneurial Learning), Regionalno istraživanje potreba za obrazovanjem.
Navedeno istraživanje provodi se tijekom studenoga ove godine u osam zemalja regije (Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Kosovo, Albanija, Turska i Hrvatska). Temelj regionalnog upitnika kao i metodologija preuzeti su iz iskustva Hrvatske. Rezultati Regionalnog istraživanja bit će dostupni u ožujku 2012. godine.

Europska komisija razmatrala je doprinos Europe u otvaranju novih radnih mjesta kao i mogućnosti unapređenja obrazovnog sustava i cjeloživotnog učenja te je izrađen dokument "Nove vještine za nove poslove" kao i strategija razvoja do 2020.

Mirela Lekić, šefica Odjela za obrazovanje HOK-a, kazala je da bez kvalitetnog obrazovanja nije moguće prevladati krizu te ostvariti odgovarajuću konkurentnost. U ovogodišnjoj Analizi nije se povećao odaziv obrtnika, ali je uzorak dovoljan za generalno zaključivanje.

Naime, više od 70 posto poslodavaca zadovoljno je znanjem učenika strukovnih škola pri čemu je neophodno osigurati vertikalnu prohodnost učenika, odnosno mogućnost studiranja.

Danas znanja ubrzano zastarijevaju pa je cjeloživotno učenje postalo nužnost. Jedan dio poslodavaca plaši se mogućeg izbivanja s radnog mjesta prilikom obrazovanja kao i mogućnosti da ih djelatnici napuste nakon stjecanja novih znanja i vještina.

Rezultate Analize potreba za edukacijom malih i srednjih poduzeća s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama prezentirala je Vesna Štefica, pomoćnica direktorice Centra za razvoj ljudskih potencijala HGK. Prvo istraživanje provedeno je u svibnju 2009. godine, drugo u rujnu 2010., a treće u svibnju 2011. godine. U drugo i treće istraživanje uključeni su i obrtnici.

Hrvatska gospodarska komora, preko svojih županijskih komora, provela je online istraživanje o potrebama za edukacijom malih i srednjih poduzeća te obrtnika s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama. Nositelji aktivnosti bili su Centar za razvoj ljudskih potencijala HGK, Centar za informatiku i statistiku HGK, županijske komore, HOK i područne obrtničke komore. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 9. do 30. svibnja 2011. godine.

Štefica je rekla da je anketiranje bilo neobavezno, a ispitanicima je dostavljen poziv za anketiranje te su oni na vlastitu inicijativu odlučili hoće li pristupiti ili ne. Ipak, u odnosu na prethodne godine zamjetan je relativno slabiji odaziv pristupanju popunjavanja upitnika.

U segmentu trgovačkih društava popunjavanju upitnika pristupilo je 510 (17,7 posto) od ukupno 2.882 malih i srednjih poduzeća iz baze HGK, a 455 (15,8 posto) ih je popunilo anketu u cijelosti. Kod obrtnika popunjavanju upitnika pristupilo je 250 od ukupno 3.856 obrtnika iz baze HOK (6,5 posto) od čega ih je 223 odgovorilo na pitanja (5,8 posto).
Najveći udio u obrazovnoj strukturi poduzeća (oko 60 posto) odnosi se na srednju trogodišnju ili četverogodišnju stručnu spremu, dok je udio visokoobrazovnog kadra oko 18 posto, što je četiri postotna boda više nego u uzorku iz 2010.

Prosječno 77 posto zaposlenika u anketiranim obrtima ima srednju stručnu spremu od kojih je 43 posto s četverogodišnjom školom. Taj je udio daleko veći nego kod trgovačkih društava, dok s druge strane obrtnici bilježe znatno niži udio niskoobrazovanog (11 posto u odnosu na 18 posto u MSP-u), ali i visokoobrazovanog kadra (sedam posto u odnosu na 18 posto u MSP-u).

Ovo je na neki način i logično budući da se za obavljanje poslova u obrtničkim djelatnostima češće traže odgovarajuća znanja, vještine i kompetencije koje su ishodi učenja i izobrazbe na razini srednjoškolskih programa.

Prema procjenama ispitanika većina poduzeća (prosječno 71 posto) nije mijenjala iznos financijskih sredstava koje odvajaju za razvoj i obrazovanje zaposlenika, 12 posto njih je povećalo, dok je ostalih 17 posto ta sredstva smanjilo.

U ovogodišnjem istraživanju statistike za obrtnike su povoljnije jer 37 posto obrtnika iz uzorka izrađuje plan razvoja poslovanja, a 24 posto financijske planove obrazovanja i razvoja zaposlenika.

Prosječan udio MSP koji su koristili državne potpore u vidu poreznih olakšica iznosi 12 posto, što je za tri postotna boda manje nego u istraživanju provedenom 2010. godine.

Srednje velika ih poduzeća znatno više koriste od mikro i malih poduzeća (23 posto u odnosu na 7 posto u mikro, odnosno 14 posto u malim poduzećima), što je izravna posljedica veće potrebe za kontinuiranim razvojem zaposleničkih kompetencija, za što se u srednje velikim poduzećima češće izrađuju i strateški planovi.

Prosječan udio obrtnika koji su koristili državne potpore u obliku poreznih olakšica iznosi 9 posto, što je znatno više od 2,5 posto u istraživanju provedenom 2010.

Najveći je dio obrtnika državne potpore koristio za nabavku stručne literature te naknade za treninge, kongrese, usavršavanja i specijalizacije, a najmanje za otpis uređaja i opreme korištenih u obrazovanju.

Puno je zanimljivije, u kontekstu nedovoljnog korištenja potpora, analiziranje razloga zbog kojih se one nisu koristile. Glavni je razlog nekorištenja potpora, kao i proteklih godina, složena procedura za dobivanje potpore (37 posto od ukupnog broja analiziranih MSP), zbog koje ih anketirani očito nemaju motivaciju uopće ni tražiti. Sljedeći važan razlog nekorištenja potpora neinformiranost je ispitanika o postojanju sustava državnih potpora (33 posto poduzeća iz ukupnog uzorka).
Za obrtnike glavni razlog nekorištenja potpora je složena procedura njihovog dobivanja (34 posto od ukupnog broja analiziranih obrtnika), zbog čega ih anketirani očito nemaju motivaciju uopće ni tražiti. Sljedeći važan razlog nekorištenja potpora je neinformiranost ispitanika o postojanju sustava državnih potpora (29 posto obrtnika iz ukupnog uzorka), te zadovoljavajuća postojeća razina znanja i vještina zaposlenika (28 posto).

U MSP-u internet je iznimno važno sredstvo komunikacije, budući da je od ukupno 455 poduzeća u uzorku, njih 445 odgovorilo potvrdno na to pitanje, a svaki od oblika korištenja interneta u poslovanju zastupljen je s više od 20 posto. Najveći postotak poduzeća, njih čak 98 posto, otpada na korištenje elektroničke pošte u redovnom poslovanju.

Korištenje interneta u poslovanju nešto je manje izraženo kod obrtnika nego kod trgovačkih društava. Primjerice, dok se 91 posto obrtnika služi elektroničkom poštom, kod MSP-a taj udio iznosi 98 posto.

Vesna Štefica je ustvrdila da je u odnosu na istraživanje provedeno 2010. godine, u ovom istraživanju uočen izvjestan napredak u pogledu korištenja državnih potpora za razvoj i obrazovanje zaposlenika, odnosno sudjelovanja na sufinanciranim programima edukacije.

Mala i srednja poduzeća i obrtnici otprilike jednako koriste državne potpore u obliku poreznih olakšica (12 posto MSP-a i 9 posto obrtnika), najčešće za nabavku stručne literature te naknade za treninge, kongrese, usavršavanja i specijalizacije.

S druge strane, kod sudjelovanja na sufinanciranim programima edukacije uočena su značajnija odstupanja kod MSP-a i obrtnika pa tako prosječan udio poduzeća koja su sudjelovala u programima edukacije, a koje je sufinancirao MINGORP, iznosi 18 posto (u odnosu na 8 posto kod obrtnika), jedinice lokalne i regionalne samouprave 17 posto (u odnosu na 8 posto kod obrtnika), dok je postotak sudjelovanja na edukacijama sufinanciranih iz projekata EU 12 posto (u odnosu na 3 posto kod obrtnika).

Povezani članci
26.10.16 HOK
Hrvatska obrtnička komora pokrenula projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships (Uključi se u Europska partnerstva za naukovanje)
08.07.16 Vijesti
Za cjeloživotno obrazovanje obrtnika 2 milijuna kuna
17.02.16 Vijesti
Otvoreno prvo Poduzetničko gnijezdo u osnovnim školama
18.05.15 Edukacija
Tatjana Dalić: 'Hrvatskoj treba radikalni zaokret u obrazovnom sustavu'
31.10.14 Turizam
Rujan s više turista i noćenja
25.02.14 Edukacija
Cjeloživotno obrazovanje ključno za razvoj poduzetništva
13.01.14 Karijere
Nedostatak odgovarajućeg znanja i vještina šteti mladim nezaposlenima i europskoj industriji - istraživanje
07.10.13 Seminari, konferencije
Seminar „Status ženskog poduzetništva i potreba u obrazovanju odraslih˝
29.04.13 Vijesti
Djeca iz vrtića i srednjih strukovnih škola i obrtnici na Milenijskoj fotografiji
19.02.13 Vijesti
U HGK predstavljen projekt „Žene poduzetnice pokretači novih radnih mjesta na području jugoistočne Europe“
12.11.12 Vijesti
Savjet HUP-a: Hrvatska ima potencijal za rast i razvoj
08.11.12 Seminari, konferencije
Završena 10. jubilarna Educa Plus
16.10.12 Vijesti
HUP: Obrazovanje strateški element konkurentnosti gospodarstva
24.07.12 Alternativne (privatne)
U Novom Sadu održana Međunarodna konferencija učenja za poduzetništvo ICEL2
02.07.12 Vijesti
Obrtnici do kraja godine neće plaćati obrtnicu
29.06.12 Vijesti
Josipović na svečanoj akademiji u povodu Dana HOK-a
28.06.12 Vijesti
Sisačko-moslavačka županija: Potpore obrtnicima
28.06.12 Zaposlenost / plaće
Porast novozaposlenih u turističkom sektoru za 14 posto
19.06.12 Zaposlenost / plaće
RBA: U 2012. ne treba očekivati oporavak tržišta rada
19.06.12 DOP
Istraturist stipendira studente turizma u Umagu
14.05.12 Financije i gospodarstvo
Vladin cilj: Za 10 godina stopa zaposlenosti 75%
04.05.12 Vijesti
Jačanje edukacije za poduzetništvo
17.04.12 Vijesti
Obrtnički forum na ZV-u
08.04.12 Seminari, konferencije
Poštovani,
06.02.12 Promocije
IHM 2012: Putujte na Međunarodni sajam obrtništva u Münchenu
02.02.12 Financije i gospodarstvo
Za državne potpore u 2010. godini 9,4 milijarde kuna
25.01.12 Turizam
Hotelijeri s optimizmom dočekuju predstojeću turističku sezonu
28.12.11 Turizam
UPUHH: Smanjenje PDV-a u turizmu osnovni preduvjet daljnjeg razvoja
27.12.11 Turizam
Ministar turizma V. Ostojić o turističkoj 2012.
08.12.11 Zaposlenost / plaće
Predstavljena nova zanimanja za "ukusne vještine"
02.12.11 Vijesti
Što ulazak u Europsku uniju donosi hrvatskim obrtnicima
09.11.11 Vijesti
Konferencija o cjeloživotnom učenju i razvoju ljudskih potencijala EDUCA PLUS
05.10.11 Alternativne (privatne)
IJF: Nužan razvoj privatnog obrazovanja
03.10.11 Financije i gospodarstvo
Oporavak hrvatskog tržišta rada tek krajem 2012.
19.09.11 Financije i gospodarstvo
AZTN odobrio dva programa potpora
16.09.11 Zaposlenost / plaće
HZZ: Projekt cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja
08.09.11 Zaposlenost / plaće
Istraživanje: Obrazovni sustav nema veze s tržištem rada
08.08.11 Zaposlenost / plaće
U Hrvatskoj 60 posto zaposlenih sa srednjim obrazovanjem
08.08.11 Zaposlenost / plaće
Sanja Crnković-Pozaić angažirana na projektima EU
30.06.11 Alternativne (privatne)
EU financira obrazovanje odraslih
27.06.11 Više i visoke škole (državne)
Akademska solidarnost: Fakulteti ne podržavaju Fuchsove zakone, slijedi štrajk
23.06.11 Više i visoke škole (državne)
Fakulteti idu u štrajk zbog Vladina prijedloga zakona
21.06.11 Financije i gospodarstvo
Vlada prihvatila paket 'sveučilišnih zakona'
05.05.11 Vijesti
HUP: Osnovana Udruga poslodavaca u obrazovanju
22.03.11 Seminari, konferencije
Znanje je ključni nositelj gospodarskog oporavka
04.03.11 Vijesti
HGK: Predavanja i seminari za gospodarstvenike
01.03.11 Vijesti
Banke i poslodavci organiziraju radionice za poduzetnike
18.02.11 Seminari, konferencije
AZTN: Previše propisa, premalo investicija
31.01.11 Vijesti
HUP osnovao Udrugu poslodavaca u obrazovanju
06.10.10 Seminari, konferencije
Siromašnima teško do diplome
01.07.10 Financije i gospodarstvo
Kako obrazovanje utječe na sreću
17.06.10 Vijesti
Vidošević: Nemamo dovoljno šefova proizvodnje i brand menadžera
14.06.10 Financije i gospodarstvo
Teo Matković: Zbog niskog nataliteta za 10 godina svi će moći studirati
12.03.10 Seminari, konferencije
Klaus Kobjoll – turistički poduzetnik uskoro u Zagrebu
26.01.10 Seminari, konferencije
Konferencija namijenjena edukaciji kongresnih organizatora, hotelijera i djelatnika u turističkim agencijama - najava
18.11.08 Vijesti
Zaključci 21. Kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a
17.11.08 Vijesti
Bajs: Veća sredstva za turističku promidžbu
29.10.08 Vijesti
HOK o strukovnom obrazovanju
17.10.08 Seminari, konferencije
Akademija Petar Zrinski organizira seminare za poduzetnike
09.10.08 Turizam
U kolovozu 4 posto više turista
09.10.08 Turizam
Ministarstvo turizma: 3,65milijuna kuna za stručne i obrazovne programe
07.10.08 Vijesti
Andabak: Turistički rezultati loši, gotovo katastrofalni
02.10.08 O srednjim školama - vijesti
Ministarstvo turizma s 4 milijuna kuna sufinancira strukovne škole
01.09.08 Turizam
Koprivnica: Bajs potpisao ugovore o sufinanciranju 18 projekata
21.07.08 Turizam
Ministarstvo turizma: Pet milijuna kuna za obrazovanje kadrova
30.05.08 Vijesti
Šibenik: 12. nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu
09.05.08 Prikazi knjiga
Promocija knjige: Potpuno upravljanje kvalitetom u obrazovanju
25.04.08 Vijesti
Savjetovanje o upravljanju kvalitetom u strukovnom obrazovanju
13.02.08 Više i visoke škole (državne)
Broj studenata koji sami plaćaju studij porastao osam puta od 1991.
15.01.08 Seminari, konferencije
Hrvatska iduće godine u Programu za cjeloživotno učenje EU-a
07.01.08 Financije i gospodarstvo
Imex banka i Fond za razvoj i zapošljavanje potpisali ugovor o poslovnoj suradnji
20.11.07 Alternativne (privatne)
Akademiji Petar Zrinski licenca za EBC*L
11.11.07 O srednjim školama - vijesti
SMS Informativka – tehnologija za uspješno obrazovanje
29.10.07 Vijesti
HGK i HOK suradnici u provedbi cjeloživotnog učenja za poduzetništvo
20.09.07 Korisne informacije
Istraživanje: Visokoobrazovani na Zapadu zarađuju i do 77 posto više
18.09.07 Korisne informacije
OECD: Zemlje koje više ulažu u visoko obrazovanje čeka svijetla budućnost
13.09.07 Statistika
Po zaposlenom lani 5,9 tisuća kuna za državne potpore
24.07.07 Vijesti
HOK uputio primjedbe na nacrt Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
29.06.07 O srednjim školama - vijesti
Prijave za prvi ljetni upisni krug u srednje škole 2. i 3. srpnja
28.05.07 O srednjim školama - vijesti
Zadarski Forum okuplja brojne obrazovne stručnjake
16.05.07 O srednjim školama - vijesti
GfK: obvezne srednje škole podupire 78 posto ispitanika
   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa