Info
Seniko studio
Financije i gospodarstvo
03.05.2010. Krediti banaka blago porasli u prvom tromjesečju
U odnosu na kraj 2009. godine ukupni krediti iskazani po bruto načelu porasli su za 2,22 milijarde kuna, na 263,38 milijardi kuna

Na kraju ožujka 2010. godine ukupni krediti iskazani po bruto načelu iznosili su 263,38 milijardi kuna, što je u odnosu na kraj 2009. godine porast od 2,22 milijarde kuna.

Pri tome je važno naglasiti da je rast kreditne aktivnosti u prvom tromjesečju ponajviše bio posljedica rasta kredita sektoru poduzeća (2,64 milijarde kuna ili 2,7%).

Istovremeno, krediti državi povećani su za 625 milijuna kuna, odnosno za 2%, navodi se u Economic reportu Splitske banke.

U usporedbi s prethodnim razdobljem rast kredita državi vidljivo je usporen, što ne iznenađuje ukoliko se uzme u obzir izdanje dvije tranše obveznica na domaćem tržištu tijekom ožujka.

Također, očekivano krediti stanovništvu zabilježili su kumulativno smanjenje od 184 milijuna kuna odnosno 0,2%. Pad kredita stanovništvu rezultat je smanjenja potražnje s obzirom da je promatrano tromjesečje bilo obilježeno snažnim padom zaposlenosti te prosječnih neto plaća.

Uspoređujući ukupne kredite s iznosom s kraja prvog tromjesečja 2009. godine vidljiv je tek skroman rast od 0,4%. Međutim, osim problema u domaćem gospodarstvu na usporavanje rasta kredita na godišnjoj razini vidljiv utjecaj došao je i od jačanja domaće valute naprema euru (za oko 2,65%).

Naime, u strukturi ukupnih kredita čak 73% odnosi se na kredite uz valutnu klauzulu i kredite u stranim valutama čija kunska protuvrijednost ovisi ponajviše o kretanju tečaja EUR/HRK.
Krediti stanovništvu manji su za 3,3% nego na kraju prošlogodišnjeg ožujka. Na godišnjoj razini pad je ublažen tek skromnim rastom od 1,1% stambenih kredita, dok su sve ostale vrste kredita stanovništvu zabilježile pad.

Tako su krediti za nabavku automobila smanjeni za više od 20%, što je posljedica nastavka iznimno snažnog pada prodaje i u 2010. godini te sve veće orijentacije građana na leasing usluge.

Također, u skladu s padom prometa u maloprodaji bilježimo i pad kredita po kreditnim karticama (-11,3%) te ostalih kredita stanovništvu (-4%).

U iščekivanju daljnjeg pogoršanja trendova na domaćem tržištu rada na godišnjoj razini, tijekom ove godine može se očekivati nastavak smanjenja kredita stanovništvu.

Ipak, ukoliko najavljene izmjene u sustavu poreza na dohodak rezultiraju i povećanjem neto plaća u drugoj polovici 2010., povećani optimizam građana mogao bi barem djelomično ublažiti pritiske na pad potražnje za kreditima.

U dužem roku, i nakon oporavka domaćeg gospodarstva, ne treba očekivati povrat rasta kredita stanovništvu na dinamiku iz pretkriznih godina.

Naime, uzimajući u obzir višu razinu zaduženosti kućanstava od usporedivih zemalja (kao udio kredita stanovništvu u BDP-u), pred nama je razdoblje znatno sporijeg rasta kredita stanovništvu, koje bi trebalo puno više ovisiti o kretanju zaposlenosti i produktivnosti (odnosno kretanju neto plaća), nego što je to bio slučaj dosad.

Poslovne banke će širenjem palete bankovnih proizvoda i usluga za stanovništvo nastojati ublažiti očekivani pad na tržištu. Također, ne treba sumnjati ni da će snažni konkurentski pritisci dovesti i do određenog pada aktivnih kamatnih stopa.

Ipak, dinamika i intenzitet njihova smanjenja ovisi značajno i o drugim čimbenicima, poput stupnja rizičnosti države, kretanja udjela „problematičnih kredita“, stupnja likvidnosti te potrebama države za zaduživanjem na domaćem tržištu.
U usporedbi s krajem prvog tromjesečja krediti poduzećima veći su za 3%. U uvjetima kada su alternativni izvori financiranja (izravno zaduživanje u inozemstvu, domaće tržište kapitala), i dalje ograničeni, ne treba iznenaditi rast potražnje za kreditima od strane poduzeća.

Također, i problem nelikvidnosti u realnom gospodarstvu pridonosi visokim potrebama poduzeća za eksternim financiranjem, bez obzira na recesijsko okruženje. U nastavku godine analitičari Splitske banke očekuju da se zadrže pozitivne stope rasta kredita poduzećima.

Tome će svakako pridonijeti i odobravanje kredita poduzećima u suradnji s HBOR-om u okviru modela A. Nadalje, i posljednje kratkoročne mjere Vlade za rješavanje problema nelikvidnosti trebale bi se odraziti na rast potražnje za kreditima od strane tvrtki u državnom vlasništvu.

Istovremeno, značajniji rast kreditne aktivnosti u sklopu modela B ne treba očekivati. Naime, u sadašnjim okolnostima ne treba očekivati značajniji rast kapitalnih ulaganja s obzirom na izgledan nastavak pada prodaje na domaćem tržištu te spori oporavak inozemne potražnje.

Poduzeća u Eurozoni također ne iskazuju sklonost kapitalnim investicijama, s obzirom da je stupanj iskorištenosti kapaciteta i dalje vidljivo niži od dugogodišnjeg prosjeka.

Tako podaci Eurostata za četvrto tromjesečje ukazuju da je stopa investicija poduzeća u Eurozoni smanjena na najnižu razinu u više od posljednjih deset godina. Dinamiziranju kreditne aktivnosti nisu značajnije pridonijelo ni iznimno niske cijene kapitala, kao ni visoka likvidnost financijskog sustava, jer problem leži u potražnji realnog sektora za kreditima.

Krediti državi povećani su u odnosu na isto razdoblje lani za 5,4%. U narednim mjesecima mogli bi zabilježiti daljnje pritiske na usporavanje rasta kredita državi, s obzirom da će se dio sredstava od izdavanja obveznica vjerojatno iskoristiti za zatvaranje određenih kreditnih aranžmana.

Ipak, visoke potrebe države za zaduživanjem ove godine te trenutni rast nepovjerenja investitora na stranim tržištima kapitala ukazuju na mogućnost ubrzavanja rasta kredita državi u drugoj polovici godine.

Ukupni depoziti su krajem prvog tromjesečja 2010. godine iznosili 250,8 milijardi kuna s godišnjim rastom od 3%. U strukturi depozita dominiraju depoziti stanovništva, koji su u odnosu na prošlogodišnji ožujak veći za 3,6%. Istovremeno, u samoj strukturi depozita stanovništvu bilježimo određene promjene.

Tako u uvjetima pojačane neizvjesnosti očekivano raste štednja u eurima. Međutim, vidljiv je i nastavak promjene u strukturi po vrstama depozita. Pad zaposlenosti i plaća dovodi do nastavka smanjenja depozita na žiro i tekućim računima, koji po posljednjim podacima iznosi -7,1%.
Također, i štedni depoziti bilježe pad na godišnjoj razini od 4,1%. Istovremeno, visoke pasivne kamatne stope pridonose nastavku rasta oročenih depozita od 6,4% unatoč pogoršanju gospodarskog okruženja. Nakon dugo vremena zabilježen je i rast depozita poduzeća na godišnjoj razini.

Dobit nakon oporezivanja u bankovnom sustavu u prvom tromjesečju iznosila je 1,01 milijardu kuna te se očekivano nastavila smanjivati. U odnosu na dobit iz prva tri prošlogodišnja mjeseca bilježimo smanjenje od 7,2%.

S obzirom da je kriza u brzorastućim zemljama u Europi eskalirala upravo u prvom tromjesečju 2009. godine, ne iznenađuje pad kamatnih troškova. Ipak, snažan pad neto nekamatnih prihoda (-28,9%) te rast troškova rezerviranja za gubitke od čak 34,1% rezultirali su i padom dobiti u domaćem bankovnom sustavu.

Tijekom ove godine možemo očekivati nastavak rasta udjela „problematičnih kredita“, kako kod poduzeća, tako i kod stanovništva, što će stvarati daljnje pritiske na pad profitabilnosti bankovnog sustava.

S obzirom na manju razinu profitabilnosti od usporedivih zemalja u okruženju, daljnji značajniji pad profitabilnosti u bankovnom sustavu imao bi i negativne posljedice na domaće gospodarstvo.

Naime, dosad se većina ostvarene dobiti zadržavala, što je pridonijelo i visokoj stabilnosti domaćeg bankovnog sustava u vremenu globalne financijske krize, ali i određenog pogoršanja kvalitete kreditnog portfelja.

Navedeno bi se moglo nepovoljno odraziti i na priljev inozemnih izravnih investicija, s obzirom da se preko 35% kumulativnog iznosa FDI odnosilo na bankovni sustav. Također, manji priljev kapitala u financijski sustav vodi i sporijem rastu i razvoju financijskog sustava, što podrazumijeva i manji potencijalni rast BDP-a u dugom roku.

Povezani članci
03.04.15 Financije i gospodarstvo
Pokrenuto spajanje Kreditne i Podravske banke
28.11.12 Financije i gospodarstvo
RBI: Dobit porasla 17%
15.11.12 Financije i gospodarstvo
Bruto dobit banaka 3,1 milijarda kuna
14.08.12 Financije i gospodarstvo
Bruto dobit banaka u prvom polugodištu 2,14 milijardi kuna
11.07.12 Financije i gospodarstvo
Guverner Boris Vujčić: Devalvacije kune neće biti
06.06.12 Financije i gospodarstvo
HUB: Građani nemaju razloga za brigu
23.05.12 Financije i gospodarstvo
Bruto dobit banaka u prvom kvartalu 1,3 milijarde kuna
08.03.12 Financije i gospodarstvo
Pala dobit banaka
13.02.12 Financije i gospodarstvo
Bruto dobit banaka lani 4,7 milijardi kuna
08.12.11 Financije i gospodarstvo
Neto dobit banaka u četiri godine pala preko 13 posto
08.11.11 Financije i gospodarstvo
Bruto dobit banaka 3,76 milijardi kuna
07.11.11 Financije i gospodarstvo
PBZ analize: Krediti poduzećima porasli 7 posto, građanima tek 1 posto
15.09.11 Financije i gospodarstvo
HUB Analize: Rast kredita i profitabilnosti banaka
09.08.11 Financije i gospodarstvo
Bruto dobit banaka u prvom polugodištu porasla 14,4 posto
27.06.11 Financije i gospodarstvo
Banke 2010. godinu završile sa 391,9 milijardi kuna aktive i uz rast dobiti
03.06.11 Financije i gospodarstvo
Krajem travnja dobit banaka 1,54 mlrd kuna
17.05.11 Financije i gospodarstvo
Bruto dobit banaka u prvom kvartalu 1,26 mlrd kuna
26.04.11 Vijesti
GfK: Hrvati koriste sve više različitih bankarskih usluga
18.03.11 Financije i gospodarstvo
Slovaci žele banku u Hrvatskoj
08.02.11 Financije i gospodarstvo
Bruto dobit banaka 4,6 milijardi kuna
07.02.11 Financije i gospodarstvo
Poslovni dnevnik: Banke lani zaradile 3,9 milijardi kuna
10.11.10 Financije i gospodarstvo
Devetomjesečna dobit banaka u Hrvatskoj 3,46 milijardi kuna
08.11.10 Financije i gospodarstvo
PBZ analize: Dobit banaka pala 20 posto
15.09.10 Financije i gospodarstvo
Kreditni ciklus je ušao u uzlaznu fazu
12.08.10 Financije i gospodarstvo
HNB: Polugodišnja dobit banaka 2,24 mlrd kuna
11.08.10 Financije i gospodarstvo
HNB rezerviran prema oporezivanju banaka
11.08.10 Financije i gospodarstvo
Vlada razmišlja o uvođenju 'harača' za banke
02.08.10 Financije i gospodarstvo
Banke u prvom polugodištu zaradile 1,86 mlrd kuna
21.07.10 Financije i gospodarstvo
Profitabilnost banaka: Hrvatska lošija od drugih
09.06.10 Financije i gospodarstvo
HNB: Produženi mandati upravama 5 banaka
20.05.10 Financije i gospodarstvo
Dobit banaka prije oporezivanja u prvom kvartalu 1,2 mlrd kuna
12.05.10 Financije i gospodarstvo
Revizija povećala gubitke banaka
03.05.10 Financije i gospodarstvo
Banke u prvom tromjesečju zaradile 1,01 mlrd kuna
25.03.10 Financije i gospodarstvo
Vlasnici hrvatskih banaka uspješni usprkos rizicima
16.03.10 Financije i gospodarstvo
Smanjenje nezaposlenosti tek za godinu dana
08.03.10 Financije i gospodarstvo
Financijska stabilnost: Nekim bankama potreban dodatni kapital
22.02.10 Financije i gospodarstvo
PBZ Analize: 2009. najlošija za banke u 10 godina
09.02.10 Financije i gospodarstvo
Devet banaka u gubicima
01.02.10 Financije i gospodarstvo
Lanjska dobit banaka izjednačena s rezervacijama za gubitke
04.01.10 Financije i gospodarstvo
Dobit banaka 3,8 milijardi kuna
30.12.09 Financije i gospodarstvo
Kapital banaka: Malo strogosti, malo popuštanja
18.12.09 Financije i gospodarstvo
HUB: Dobit je dovoljan amortizer za gubitke
18.11.09 Financije i gospodarstvo
Bankama majkama teže nego hrvatskim kćerima
17.11.09 Financije i gospodarstvo
Dobit banaka prije oporezivanja 3,8 mlrd kuna
13.11.09 Financije i gospodarstvo
Male banke u gubicima
02.11.09 Financije i gospodarstvo
Banke za devet mjeseci ostvarile 3,44 mlrd kuna dobiti
31.10.09 Trgovina na veliko
Dukat ostvario 126,5 milijuna kuna neto dobiti
01.09.09 Financije i gospodarstvo
Niska profitabilnost banaka rizik na duži rok
14.08.09 Financije i gospodarstvo
Nastavlja se blagi pad imovine banaka
13.08.09 Financije i gospodarstvo
HNB objavila rezultate banaka u prvom polugodištu
10.08.09 Financije i gospodarstvo
Manja dobit banaka
07.08.09 Financije i gospodarstvo
Rezervacije srušile dobit banaka
31.07.09 Financije i gospodarstvo
Banke u Hrvatskoj zaradile 2,39 milijardi kuna
02.07.09 Financije i gospodarstvo
U prvih pet mjeseci banke zaradile 2 mlrd kuna
02.06.09 Financije i gospodarstvo
Zbog loših kredita bankari očekuju gubitke 2010.
19.05.09 Financije i gospodarstvo
Imovina financijskog sektora 65,3 mlrd eura
12.05.09 Financije i gospodarstvo
Sedam banaka u gubicima
18.03.09 Financije i gospodarstvo
Banke-kćeri uspješnije od majki
13.03.09 Financije i gospodarstvo
Hrvatska ostaje jedno od najznačajnijih tržišta za vlasnike banaka
09.03.09 Financije i gospodarstvo
Erste: Države istočne Europe manje dužne od zapadnih
16.02.09 Financije i gospodarstvo
Kamatni prihodi ubrzali rast, prihodi od provizija usporili
12.02.09 Financije i gospodarstvo
Dobit banaka u 2008. rasla 13,8 posto
22.01.09 Financije i gospodarstvo
Ino-banke ne mogu izvući novac
03.12.08 Financije i gospodarstvo
Bankari zadržavaju dobit u Hrvatskoj
17.11.08 Financije i gospodarstvo
Šest banaka i dvije stambene štedionice u gubicima
03.11.08 Financije i gospodarstvo
Devetomjesečni rezultati potvrđuju da bankarski sektor nije u krizi
07.10.08 Financije i gospodarstvo
Najveće hrvatske banke: Nismo izravno izloženi svjetskoj krizi
02.10.08 Financije i gospodarstvo
Kriza: Gubici vlasnika banaka u Hrvatskoj ne zabrinjavaju
29.09.08 Financije i gospodarstvo
Rohatinski: Naše banke neizravno osjećaju svjetsku krizu
29.09.08 Financije i gospodarstvo
HUB Analize: Nastavlja se pad profitabilnosti banaka
   
 
 
Tražilica
 
 
Newsletter

Želite li primati
gospodarske novosti
na Vaš e-mail?
Prijavite se odmah!

E-mail:
Anketa